Het laatste nieuws

actuele marktcijfers
Reactie NVB Nationale Woonagenda 2018-2021

Om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke koepels binnen het woondomein een (concept) Nationale Woonagenda 2018-2021 opgesteld. Op het verzoek hier inbreng op te leveren, heeft NVB een 6-tal suggesties gedaan ter verbetering van de Woonagenda.

verder lezen

Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

verder lezen

Heeft u hulp nodig op juridisch of fiscaal vlak? Ik help u graag verder.