Verkopen nieuwbouwwoningen per maand
vanaf 1997

In de maand januari hebben de gezamenlijke bouwers en ontwikkelaars 2.737 nieuwe woningen verkocht. Dat is weliswaar een groei van 7% ten opzichte van de nieuwbouwverkopen in de maand december van 2017, maar als we het vergelijken met de maand januari van 2017 zien we een terugval met 8%. Laten we het erop houden dat het jaar 2018 wat voorzichtig is begonnen. Aan de andere kant kunnen deze cijfers ook juist bevestigen dat de plancapaciteit en daarmee het aantal nieuwbouwprojecten langzaam opdroogt.

We zien dat eigenlijk verdeeld over het hele land terug. Wel laat de maand januari een groei van het aantal verkopen zien in de provincies Noord- en Zuid-Holland waar de woningvraag het grootst is. Opvallend is ook dat het percentage van de nieuwbouwverkopen dat een appartement betreft in een jaar tijd is gestegen van 25% naar 33%. Vooral provincies als Noord-Holland, Noord-Brabant, Overijssel maar ook Drenthe en Zeeland laten een flinke stijging van het aandeel van de appartementen zien. Daarmee verband houdend zien we het gewogen gemiddelde van de verkoopprijs nieuwbouw wat dalen van €283.363 naar €273.582. Als we zo aan het begin van dit jaar een voorspelling moeten doen over de verkoopaantallen nieuwbouw, verwacht NVB voor heel 2018 uit te komen zo rond de 35.000 nieuwe koopwoningen. Een aantal wat te weinig is voor de huidige vraag.