Leestijd: 4 minuten

Flitsverslag

NVB Jaarcongres: Innoveren kun je leren!

18 November 2019

Dit jaar stond het NVB Jaarcongres 2019 volledig in het teken van innoveren. Het blijven onzekere tijden voor de bouwbranche. Stikstof en PFAS houden de gemoederen volop bezig. Onderhand maken technologieën een exponentiële ontwikkeling door en raken steeds meer met elkaar verweven. Welkom in de vierde industriële revolutie!

Piet Adema​ speelde bij de opening van het congres direct in op de actualiteit. Zo werden de nieuwe stikstofmaatregelen nog even benoemd. Adema gaf een belangrijke boodschap mee aan het publiek. “Ook als de stikstof- en PFAS problemen direct worden opgelost, is de woningmarkt niet uit de problemen” aldus Adema. Het aantal bouwlocaties waarop woningen mogen komen was al te laag, maar doordat de vergunningverlening de afgelopen maanden stil lag is de krapte nu op een ongekend niveau.

Direct hierna volgde de introductie van Sven Kockelmann. Gedurende het congres was Kockelmann een scherpe en gedreven gespreksleider. Hij stelde onze sprekers op geheel eigen wijze voor aan het publiek.

Jim Stolze (Innovation -en AI Expert) was als eerste aan het woord. Stolze legde de definitie van AI en het verschil tussen mens en computer uit. “AI is verzameling van technieken om machines slim te laten lijken” aldus Stolze.  Volgens Stolze leren wij van vallen en opstaan en een computer van algoritme. Computers gebruiken data en met deze data kan een computer door kenmerken beschrijven wat er gebeurt. Kockelmann: Bouwen wordt steeds digitaler, wat gaan we met die data doen? “Met data kunnen we vooraf problemen signaleren en hier spelen we op in” aldus Stolze. Tot nu toe is AI redelijk onzichtbaar gebleven, maar wat als het fout gaat met de robotisering? “Dan komt AI steeds dichterbij”, aldus Stolze.

“Met data kunnen we vooraf problemen signaleren en hier spelen we op in”

Henk Volberda (Hoogleraar  Strategisch Management en Innovatie) vertelde ons voornamelijk hoe we met de vierde industriële revolutie moeten omgaan. Hoe kunnen we in de bouw innoveren? “Technologie is belangrijk maar besteed vooral aandacht aan het niet technologische aspect” aldus Volberda. Henk Volberda is een voorstander van dienend leiderschap.

Neemt AI de banen over? “Dat is nog maar de vraag” aldus Marleen Huysman (Hoogleraar kennis en organisatie) Volgens Huysman is dat net de verkeerde vraag. Eigenlijk is de vraag: Wat gebeurt er op de werkvloer? “Je moet weten hoe het hele proces in de organisatie verandert, van introductie tot aan hoe je het gebruikt” aldus Huysman. www.kinresearch.nl

Na de pauze ging Kockelmann in gesprek met Volberda en Huysman. Ook ging hij de discussie aan met drie van onze leden: Dinant te Brinke (BAM Wonen), Dirk Jan de Rouwe (Bouwgroep Dijkstra Draisma) en Ton van de Klok (Klokgroep). Het gebruiken van AI, technologieën, mensen en innovatie binnen je bedrijf stond hierbij centraal. 

Dirk Jan de Rouwe sprak over luchtdicht bouwen. “Een zelfsturende organisatie is ook zelfsturend in het ontdekken van nieuwe methodes” aldus De Rouwe. Bouwgroep Dijkstra Draisma kijkt naar de ideeën van onderaf in de organisatie en het management faciliteert het. 

Wat is voor u innovatie? Dat is vraag die Kockelmann stelde aan Ton van de Klok. De mensen binnen het bedrijf die over het innoveren gaan zijn vanuit de Klokgroep opgeklommen. Het gaat om een kleine organisatie naast de grote organisatie. Daar komen innovaties binnen. Van de Klok benoemt het project LIV tot zijn meest succesvolle innovatie. Het is een procesinnovatie waarbij de woonbeleving van een koper centraal staat. 

“Dit lijkt een beetje op wat jullie ook doen? “aldus Kockelmann. Volgens Dinant te Brinke lijkt het proces op dat van Ton van de Klok. “Het is de virtuele reis die je uiteindelijk koopt” aldus te Brinke. “We moeten innoveren om te blijven bestaan” aldus te Brinke. Door AI kunnen we veel ontwerpen aanpassen en gerichter kiezen waar we bouwen.

Advies over innoveren van onze experts:

  1. Ton van de Klok: als je niet innoveert, ben ik bang dat je als bouwbedrijf niet aanwezig bent
  2. Dirk Jan de Rouwe: vernieuwen zorgt voor energie
  3. Dinant te Brinke: kies hiervoor en ga voor samenwerkingen met bouwers. Kijk verder dan je eigen bedrijf.
  4. Henk Volberda: beginnen bij de mensen zelf. Je bent zelf aan zet
  5. Marleen Huysman: multidisciplinariteit zorgt voor vernieuwing.

‘Last but not least’ hersenonderzoeker Victor Lamme over neuromarketing, beslissingen, angsten en fundamentele drijfveren. Volgens Lamme zijn we allemaal op zoek naar een beloning. Maar er zijn ook angsten voor nieuwe technologieën. Angsten kunnen we onderdrukken door mensen controle te geven. “We moeten weten wat onze fundamentele drijfveren achter ons gedrag zijn” aldus Lamme.

Met als afsluiter een gezellige borrel met alle aanwezigen. Bedankt voor jullie bijdrage! NVB heeft met dit jaarcongres haar leden weer weten te inspireren waar het gaat om het innoveren. 

 Downloads

Totaal presentatie NVB Jaarcongres 2019
Presentatie Marleen Huysman
Presentatie Jim Stolze
Presentatie Henk Volberda