Leestijd: 2 minuten

Korte enquête KAN-programma - klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

9 April 2020

Kun je vanaf je voordeur een wandeling maken naar een park of wandelgebied? Kun je even lekker een stukje fietsen, skeeleren of hardlopen? Door de COVID-19 pandemie is het duidelijker dan ooit dat voldoende groen op loopafstand van onze woning belangrijk is voor ons welzijn. Hoe gaan we daar als bouwers, projectontwikkelaars en overheden de komende jaren vorm aan geven?

NVB, NEPROM en Bouwend Nederland zijn per 1 januari 2020 gestart met een nieuw gezamenlijk actieprogramma: Klimaatadaptief bouwen met de natuur (KAN). Het programma sluit aan op de activiteiten van het ZEN-platform. Naast de energie-opgave zijn er immers nieuwe duurzaamheid-issues in de gebouwde omgeving, die steeds pregnanter worden. Denk aan circulair bouwen, klimaatadaptief bouwen en natuurinclusief bouwen.

In samenwerking met het Ministerie van BZK, het programma Duurzaam Door en de Participatietafel Biodiversiteit van RVO wil het actieprogramma KAN een transitie bewerkstelligen. Het doel: ervoor zorgen dat natuurinclusief ontwikkelen en bouwen en klimaatadaptatie (wateropvang en hittestress) op gebouwniveau én op wijk-/gebiedsniveau vanzelfsprekende onderdelen worden van de cultuur, de werkwijze en competenties van gebiedsontwikkelaars, corporaties en bouwers.

 

Korte Enquête
We willen graag weten hoe je op dit moment denkt over klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen/ontwikkelen. Ben je deelnemer aan het ZEN-platform of een bezoeker van de Lente-akkoord website? We nodigen je graag uit om je mening te geven. De enquête bestaat uit een paar eenvoudige korte vragen. Invullen kost hooguit twee minuten. Klik hier voor de enquête.

 

Aanpak KAN-programma

De succesvolle aanpak van het ZEN-programma dient als inspiratie voor het KAN-programma, maar met twee belangrijke aanpassingen:

  • We richten ons niet alleen op onze eigen achterbannen, maar ook op gemeenten en andere overheden (o.a. waterschappen) als actieve deelnemers.
  • De opgave is kennisuitwisseling (en niet zozeer innovatie). Kennis is er al, alleen erg sectoraal verdeeld (rood, groen, grijs, blauw) en nog niet in de geschikte praktische leesbare vorm en bij alle belanghebbenden.

Mee veranderen met klimaatverandering

Met sommige klimaatrisico’s, zoals wateroverlast, zijn we inmiddels vertrouwd. Andere klimaatrisico’s zijn nieuw, zoals gezondheidsproblemen en verminderde arbeidsproductiviteit door lange perioden van hitte. De opgave voor onze sector is om nu al mee te veranderen met de klimaatveranderingen. Het KAN-programma pakt dit natuurinclusief op, want een vergroende bouwopgave levert immers extra oplossingen én extra waarde. Denk aan groene infra. Meer groen en biodiversiteit in steden door groene lopers door de stad. Maar ook rood in groen, dus meer landelijke gebiedsontwikkeling. Kunnen we, door in het weiland te bouwen, meer natuur toevoegen?

Meer lezen over het nieuwe KAN-programma? Dat kan voorlopig op https://www.lente-akkoord.nl  Binnenkort wordt de website van KAN gelanceerd.