Leestijd: 3 minuten

Uitreiking ZEN-prijs op BENG-congres

Wie wint de ZEN-prijs voor beste Zeer Energiezuinige Nieuwbouwwoningen?

19 Mei 2020

Per 1 januari 2021 gaan de energie-eisen voor nieuwbouw naar Bijna Energieneutraal (BENG). Wat betekent dit? Hoe bouw je nieuwbouwwoningen BENG en beter? Veel opdrachtgevers, bouwers en adviseurs hebben in de afgelopen jaren al de nodige ervaringen opgedaan. 

In de vele woningbouwprojecten die zijn gerealiseerd door deelnemers aan het ZEN-platform, is naast BENG bovendien extra aandacht besteed aan wooncomfort, gezondheid, opleverkwaliteit en betaalbaarheid. Een bewonersonderzoek onder 31 projecten met ZEN-woningen laat zien dat we wat betreft bewonerstevredenheid op de goede weg zijn. Maar welke projecten springen er nu echt uit? Dat maken we bekend op 26 mei tijdens het Thuiscongres ‘BENG ZO DOE JE DAT!’

Klik hier om je aan te melden voor het BENG-congres

Hoe zien deze woningen eruit? Wat zijn de ervaringen van bewoners? Je kunt als bouwbedrijf focussen op een excellente energieprestatie, maar je moet oppassen dat die aandacht voor energie niet ten koste gaat van gezondheid en comfort. Daarom heeft Lente-akkoord ZEN de nadruk gelegd op én-én: zeer energiezuinig bouwen met de bewoner als uitgangspunt.

Staalkaart ZEN-projecten

De afgelopen jaren zijn er al flink wat NOM-woningen (nul-op-de-meter) of woningen met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0 gebouwd. Dat gaf de gelegenheid om (in het voorjaar van 2019) te peilen hoe tevreden de bewoners daadwerkelijk zijn.Bureau voor Woononderzoek heeft in een enquête gevraagd naar het oordeel van de bewoners van 31 projecten met ZEN-woningen, die minimaal 9 maanden bewoond zijn. Het streefcijfer van het ZEN-platform – minimaal een 7,5 voor bewonerstevredenheid – wordt gemiddeld ruimschoots behaald, zo blijkt uit het woonbelevingsonderzoek. Het gemiddelde rapportcijfer voor de projecten die aan het onderzoek deelnamen is een 7,9. 

Prijsuitreiking twee categorieën

Welke projecten springen er wat betreft bewonerstevredenheid echt uit? We hebben twee categorieën. Genomineerd zijn vier projecten waar bewoners de hoogste rapportcijfers voor de algemene waardering hebben toegekend. En drie projecten waarbij de bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over de aspecten binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie. Samen vormen deze projecten een mooie staalkaart van zeer energiezuinige nieuwbouwprojecten. De 7 genomineerde projecten zijn (in alfabetische volgorde):

Projecten met het hoogste algemene rapportcijfer:

• Eiland de Oevers, Rijswijk. Indiener: BAM Wonen

• Hof van Heden, Zoetermeer. Indiener: BAM Wonen en BPD

 

• Kroon op Jutphaas, Nieuwegein. Indiener: LBP Sight, Vink Bouw

• NOM-woningen DRU-laan, Ulft. Indiener: KlaassenGroep

Projecten met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie:

• De Brouwerij, Amsterdam. Indiener: VORM

• Het Verborgen Geheim, Rotterdam. Indiener: Van Omme & De Groot Projectontwikkelaars en Bouwers

• Tonica en Largo, Sliedrecht. Indiener: BPD Ontwikkeling 

Welke twee bouw- of ontwikkelpartijen verdienen het om extra in het zonnetje te worden gezet? Die winnaars worden bekendgemaakt tijdens het online BENG-congres op 26 mei (om 13.40 uur). 

Bewoner als uitgangspunt

ZEN is sinds 2015 het vervolgprogramma van de partijen in het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-Bouw). ZEN staat voor zeer energiezuinige nieuwbouw, van bijna energieneutraal (BENG) tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Met ZEN stimuleren de vier brancheverenigingen een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een ‘unique buying point’.Tegelijkertijd streven we naar een soepele invoering van de nieuwe BENG-regelgeving per 2021.