Leestijd: 1 minuut

Welkom bij KAN en doe mee!

Ben jij al klaar voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur?

21 Oktober 2020

Ben jij al klaar voor klimaatadaptief bouwen, mét de natuur? Wij wel! Sinds de zomer van 2020 zijn we als NVB Bouw samen met Bouwend Nederland, NEPROM, het ministerie van BZK en RVO/Duurzaam gestart met het KAN Platform. Via het KAN Platform ontwikkel je kennis en deel je ervaringen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde. Het KAN Platform richt zich daarbij expliciet op nieuwbouw.

WELKOM BIJ KAN EN DOE MEE!

Inmiddels staat de KAN website live en zijn de eerste deelnemers aan het KAN Platform bekend. We nodigen jullie graag uit om mee te doen met het KAN Platform. Dat kan al door je aan te melden voor het tweemaandelijkse KAN Bulletin. Dit is een makkelijke en kosteloze manier om op de hoogte te blijven van de grote uitdagingen waar we als bouwsector voor staan. We zullen hierin het nieuws, de agenda en de projecten op het gebied van klimaatadaptief bouwen met je delen.

Onze sector staat voor de opgave om onze nieuwbouw klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Dat is nodig voor het milieu en het welzijn van de bevolking, maar ook omdat burgers en bewoners dit belangrijk vinden en er steeds meer naar gaan vragen.

Hoe maken we nieuwbouw die bestand is tegen klimaatverandering? Hoe voorkomen we wateroverlast, verdroging, hittestress? Meer groen biedt de oplossing! En tegelijkertijd het verhogen van de biodiversiteit, de natuurwaarde en de belevingswaarde van projecten. Lees er meer over op kanbouwen.nl

Meedoen kan ook door deel te nemen aan het KAN Platform. Start je binnenkort met een nieuwbouw woningproject dat bijzondere aandacht heeft voor klimaatadaptatie mét de natuur? En wil je met project deelnemen aan het KAN platform? Op de website vind je meer informatie. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Claudia Bouwens (programmaleider)