Laatste berichten:
Gebrek aan handjes als dankbaar excuus
Geschreven door Nico Rietdijk

Er is een enorm tekort aan huizen. Eerder dit jaar gaven wij de woningmarkt al het predikaat ‘code rood’. En het tekort loopt sindsdien alleen maar meer op. Begrijpelijk dan ook dat er gezegd wordt dat er snel en meer moet worden gebouwd. De schaarste aan woningen in diverse delen van het land zorgt voor zeer onwenselijke situaties.

verder lezen

Is hoogbouw de oplossing voor woningnood?

In Rotterdam ging vandaag de eerste paal van de Zalmhaventoren de grond in. Over 3 jaar moet het gebouw van 215 meter de grootste woontoren van ons land zijn. In 'Dit is de dag' op NPO Radio 1 ging Nico Rietdijk (directeur NVB Bouw) in debat met Klaas de Boer (Stichting Hoogbouw), waar hij wees op de schaduwzijde van de flat.

verder lezen
BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar

Zeer recent is bekend geworden dat de softwarepakketten voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe BENG-normen (die 1-1-2020 ingaan) te laat beschikbaar komen; vermoedelijk pas in het najaar van 2019.

verder lezen
Circulariteit in de toekomst
Geschreven door Coen van Rooyen

Circulariteit is hip. Logisch, want we moeten de wereld goed doorgeven aan onze kinderen en slimme ondernemers kunnen er flink aan verdienen. Maar wie de business-case niet ziet, doet liever niet mee.

verder lezen
Wonen zonder aardgas
ZEN-handreiking voor communicatie

Wat betekent het voor bewoners om nu of op afzienbare termijn te switchen naar aardgasvrij? NVB heeft hierover samen met Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, de NVM en Vereniging Eigen Huis een handreiking gemaakt, zoals beloofd in het Klimaatakkoord Aardgasvrij.

verder lezen
Bouwen mét de natuur is zuurstof voor het wonen
Flitsverslag van het NVB Topdebat op 12 september 2018
Geschreven door Paula van Dijk

Met de urgentie van het verhogen van de woningbouwproductie stuiten we op nieuwe dilemma’s. Binnensteden dreigen te transformeren tot betondorpen. Buitengebieden mag niet hetzelfde lot wachten. Waar het om gaat is dat ‘groen’ enorm belangrijk is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier bouwen in en mét groen?

verder lezen
Switch naar aardgasvrij
Wat doen we met woningen in de pijplijn?

Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. Woningen waar al een vergunning voor is aangevraagd, kunnen nog wel een aansluiting krijgen, maar het is gewenst om ook die aardgasvrij te maken. Anders moet het later – waarschijnlijk tegen hogere kosten – alsnog. Wat kunnen bouwpartijen doen om woningen die al in de pijplijn zitten, aardgasvrij te maken of op z’n minst daarop voor te bereiden?

verder lezen
Intensive care voor de koopstarter
Geschreven door Nico Rietdijk

Bijna 40 jaar geleden stond ik als jonge vent op het punt om samen met mijn vrouw ons allereerste huis te kopen. Een koopappartement in Den Haag, met vier kamers inclusief woonkamer. “Heeft u kinderen?” vroeg de makelaar. “Nóg niet”, zeiden wij naar waarheid. “Dan mag ik u geen woning met vier kamers verkopen. Drie kamers is hier zonder kinderen echt het maximum.”

verder lezen
NVB blij met verduidelijking EPC≤0 lening

NVB is blij dat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 niet alleen voor Nul-op-de-Meter woningen, maar ook voor woningen met een EPC of EI van nul op een eenvoudige manier gebruik kan worden gemaakt van extra kredietruimte. Hiermee reageert NVB samen met Neprom op de ter consultatie aangeboden Regeling Hypothecair Krediet 2019.

verder lezen
Poeh, wat een hitte op de huizenmarkt!
Thermometer Koopwoningen najaar 2018

Nog niet eens zo lang geleden hunkerde iedereen naar werk in de bouw. Het was crisis en klanten hielden zich schuil. Nu, amper vier jaar later is de situatie compleet anders. En inmiddels vragen we ons allemaal af: hoe krijgen we in hemelsnaam al het werk ge- organiseerd? Hoe komen we aan vakmensen? En hoe houden we onze bouw- en grond- kosten in toom?

verder lezen
‘Code Rood’ voor de woningmarkt
Ook bij de nieuwbouw lijkt de wal nu echt het schip te keren

In het 1e halfjaar van 2018 verkochten de gezamenlijke projectontwikkelaars en woningbouwers in Nederland bijna 4% minder nieuwe koopwoningen dan een jaar eerder. Een nijpend tekort aan bouwlocaties en ‘handjes’ op de bouwplaats zorgen ervoor dat een bouwproductie van 75.000 huur- en koopwoningen per jaar voorlopig niet haalbaar is. Daardoor blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot.

verder lezen
Minister lost financieringsprobleem EPC≤0 woning op

Kopers van een EPC ≤0 woning komen straks in aanmerking voor € 20.000,- extra krediet, zonder dat hiervoor een energieprestatiegarantie moet worden afgegeven. Dit blijkt uit de nieuwe regeling hypothecair krediet, die ter openbare consultatie is gelegd. Hiermee reageert de minister op een brief van NVB, waarin de minister gevraagd wordt een probleem in de regeling op te lossen.

verder lezen
NVB ondertekent akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij

NVB heeft samen met bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

verder lezen
Ontwikkelen en bouwen voor senioren
Een verslag van ons seminar 'Goed wonen is beter leven!' in Calla (Rijnsburg)

In 2050 telt Nederland ruim 5.650.000 60-plussers. De nieuwe generatie senioren staat anders in het leven en koestert andere verwachtingen dan de huidige generatie ouderen. Op 29 mei organiseerde NVB in samenwerking met Kenniscentrum 60Plus een seminar over dit onderwerp in het appartementencomplex Calla in Rijnsburg.

verder lezen
Concept ministeriële regeling Gasverbod gepresenteerd

De ministeriële regeling WetVET is ter consultatie aangeboden. Het document bevat een overgangsregeling waarmee het vervallen van de gasaansluitplicht met een half jaar kan worden uitgesteld. Verder geeft de ministeriële regeling aanwijzingen in welke gevallen het college de gasaansluitplicht in een gebied toch kan aanwijzen.

verder lezen
Wereldprimeur: wonen in een 3D-geprint huis van beton
Van Wijnen bouwt aan Project Milestone

Woningen als zwerfkeien in een groen landschap, perfect op elkaar afgestemd, 3D-geprint in beton. Dat deze huizen volledig voldoen aan de eisen van nu én bewoond gaan worden is een wereldprimeur. NVB-lidbedrijf Van Wijnen bouwt aan Project Milestone.

verder lezen
Versnelling bouwproductie blijft urgent
4% minder nieuwbouw koophuizen verkocht t/m april

De verkoop van nieuwe koopwoningen laat in Nederland opnieuw een daling zien. Tot en met april werden 4,1% minder nieuwe koophuizen verkocht vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder, zo blijkt uit de jongste gegevens van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers.

verder lezen
NVB Topdebat: Woningbouwopgave is van ons allemaal
Geschreven door Paula van Dijk

De enorme bouwopgave waar we momenteel voor staan stelt ons voor de vraag wáár we die 1 miljoen woningen moeten gaan bouwen. Hiermee komen we al gauw terecht in een groen-rood discussie die vaak gepaard gaat met de nodige weerstand en emoties. Tijdens het NVB Topdebat op 23 april 2018 gingen we juist op zoek naar de ‘gulden middenweg’.

verder lezen
Reactie NVB Nationale Woonagenda 2018-2021

Om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke koepels binnen het woondomein een (concept) Nationale Woonagenda 2018-2021 opgesteld. Op het verzoek hier inbreng op te leveren, heeft NVB een 6-tal suggesties gedaan ter verbetering van de Woonagenda.

verder lezen
Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

verder lezen
De Meelfabriek: Transformatie tot bruisend stadsdeel
Excursie NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’

Onderdeel van de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’ is een excursie naar een herontwikkelingslocatie. Op vrijdag 13 april 2018 bezochten de studenten De Meelfabriek in Leiden, waar alle verschillende disciplines van het projectontwikkelingsvak samenkomen.

verder lezen
Stijgende prijzen zitten bouwsector dwars

Als gevolg van de groeiende economie hebben bouwbedrijven last van forse prijsstijgingen. Vanwege de groeiende vraag naar bouwmaterialen en personeel, vallen projecten vaak veel duurder uit dan vooraf begroot. Verschillende bouwprojecten zijn inmiddels stilgelegd.

verder lezen
Bouwdiscussie in impasse

De discussie over de woningbouw in Nederland lijkt in een impasse te zijn beland. Het is zonneklaar dat we op dit moment te weinig bouwen om aan de vraag te voldoen. Er liggen onvoldoende plannen en van de plannen die er wel zijn, is het maar de vraag in welke mate ze uitvoerbaar zijn.

verder lezen
Taaie uitdaging
Thermometer koopwoningen voorjaar 2018

We moeten in nuchterheid vaststellen dat álle partijen - overheid en markt - voor een zeer taaie uitdaging staan om versnelling te brengen in de woningproductie, ook al omdat de achterliggende problematiek (groten)deels door overheidsbeleid is veroorzaakt en niet snel is op te lossen. Dat brengt ons op de vraag hoe de huidige overspannen situatie zo snel heeft kunnen ontstaan.

verder lezen
Aanbod in de rol van achilleshiel
Thermometer koopwoningen voorjaar 2018

Het snel groeiende tekort aan aanbod is momenteel dé achilleshiel van de sector. Het verklaart de afnemende groeipercentages van het aantal transacties. Op een gegeven moment is er gewoon niets meer te verkopen.

verder lezen
Tiptop in conditie blijven
Thermometer Koopwoningen voorjaar 2018

Na jaren van groei is de Nederlandse economie eindelijk de crisis echt te boven. Toch is daarmee niet gelijk alles koek en ei op de woningmarkt. De woningprijzen nemen fors toe en tegelijkertijd zijn de grondprijzen in de afgelopen jaren zelfs vijf keer zo hard gestegen.

verder lezen
Gebrek aan bouwlocaties drijft grondprijzen verder op
Thermometer Koopwoningen: 'Tiptop in conditie blijven'

De NVB Thermometer Koopwoningen voorjaar 2018 laat aan de ene kant klinkende cijfers zien. Zo zijn er vorig jaar 36.430 nieuwbouwwoningen verkocht. Tien procent meer dan het jaar daarvoor. Maar aan de andere kant zijn er zorgen. De woning(bouw)markt is al een tijdje raar in beweging.

verder lezen
Bouwen in de stad en uitbreiding van de stad moeten hand in hand gaan
Tekort aan woningen vraagt ook om bouw in de buitengebieden
Geschreven door Nico Rietdijk

Nu de economie eindelijk weer lekker op toeren is, begint één van de zijmotoren, de woningmarkt, te sputteren. De broodnodige brandstof in de vorm van voldoende bestaande- en nieuwbouwwoningen begint op te raken. Nu al komen we een slordige 200.000 woningen te kort en iedere dag neemt dit aantal toe.

verder lezen
Omgevingswet in de praktijk
Verslag van de NVB Studiebijeenkomst 'Kansen met de Omgevingswet'

Hoewel de officiële invoeringsdatum van de Omgevingswet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Op 13 en 15 februari ging een aantal NVB leden op bezoek bij twee succesvolle projecten die vooruitlopend op de Omgevingswet tot stand zijn gekomen: De Binckhorst (Den Haag) en Soesterberg-Noord.

verder lezen
Betaalbaar wonen zonder onnodige aantasting van ons groen
Geschreven door Nico Rietdijk

‘Bouw niet op onze laatste groene plekjes’. Volgens Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) moeten we de grote bouwopgave waar we voor staan ín de stad realiseren en niet in het weinige groen dat ons nog rest. Dat onderstrepen we graag. Maar als dat al zou kunnen, is het de vraag of we dat wel moeten willen.

verder lezen
23 april: NVB Topdebat 'Bouwen, bouwen, bouwen! Maar waar?'
Sociëteit De Witte, Den Haag

De discussie over waar die 1 miljoen nog te bouwen woningen moeten komen, is in een stroomversnelling geraakt doordat minister Kajsa Ollongren heeft aangegeven open te staan voor bouwen aan de randen van de stad. De woningbouwproductie moet immers omhoog en dat redden we niet uitsluitend binnenstedelijk.

verder lezen
Samenwerken aan vernieuwing corporatiesector

Op 7 februari kwamen alle partners van de Vernieuwingsagenda bij elkaar om hun samenwerking te onderstrepen en verdere stappen te zetten. Onder de noemer Slimmer en beter werken zij binnen de Vernieuwingsagenda samen met corporatieprofessionals.

verder lezen
Verovert blockchain de vastgoedwereld?
NVB Café 31 januari 2018
Geschreven door Paula van Dijk

Wat is Blockchain nu precies? En wat heeft de vastgoedsector eraan? Op 31 januari 2018 was Dennis de Vries van KPMG te gast bij het NVB Café om deze vragen te beantwoorden.

verder lezen
NVB blij met reactie minister Kajsa Ollongren
"Bouw woningen in het groen"

'Bouw woningen in het groen’. Dat zegt minister Kajsa Ollongren in een gesprek met De Telegraaf. NVB is blij met deze reactie van de minister waarmee in een klap ook meer nuchterheid lijkt te komen in de discussie over het thema: ‘Waar komen die 1 miljoen nog te bouwen woningen?’.

verder lezen
Sneller van idee naar sleuteloverdracht
De coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Geschreven door Coen van Rooyen

Leden van NVB stellen mij vaak vragen over trage besluitvorming en lange procedures in het bestuursrecht. Wanneer een dwarsliggende buurman bezwaar maakt tegen een vergunning of bestemmingsplan, dan kan deze procedure – los van de uitkomst – de boel flink ophouden.

verder lezen
Bouwen aan de toekomst op de fundamenten van het verleden
Hans ter Steege, Ter Steege Bouw Vastgoed
Geschreven door Paula van Dijk

Karakteristieke elementen als de oude watertoren en de sheddaken zijn er nog steeds terug te vinden. Maar daaromheen wordt volop gebouwd. Met behoud van deze oude, zo kenmerkende elementen van de voormalige textielfabriek, bouwt Ter Steege aan een nieuwe woonwijk op een steenworp afstand van het centrum van Almelo.

verder lezen
De ‘gezonde’ woning is veel meer dan een duurzame woning
Marc Hoedemakers (Hoedemakers bouw en ontwikkeling)

“Men heeft geen idee hoe ongezond de binnenruimte van woningen vaak nog is”, stelt Marc Hoedemakers van Hoedemakers bouw en ontwikkeling vast. “En dat is eigenlijk jammer, omdat de ruimte waarin wij wonen ons veel meer comfort en energie zou kunnen opleveren.”

verder lezen
Immense bouwopgave
Geschreven door Nico Rietdijk

Als land staan we de komende jaren voor een immense bouwopgave. Jarenlang is er veel te weinig gebouwd en daardoor hebben we nu te maken met een fors woningtekort. Alleen daarom al moeten er de komende tijd zo’n 80.000 woningen per jaar worden gebouwd.

verder lezen
Bouwers verkopen recordaantal nieuwe koopwoningen

In de maand november hebben de gezamenlijke bouwers en ontwikkelaars in Nederland 4.323 nieuwe koopwoningen onder garantie verkocht. Dit is veruit het hoogste aantal maandelijkse woningverkopen in de afgelopen 140 maanden, sinds in maart 2006 de teller nog iets hoger op 4.600 uitkwam.

verder lezen
Nieuwe generatie in de bouw
Lotte van Houwelingen, BM van Houwelingen

De witte muur werd olijfgroen, het schilderij vervangen door een plasmascherm. Lotte van Houwelingen heeft helemaal haar plek gevonden bij BM van Houwelingen, sinds zij in juni dit jaar het bedrijf overnam van haar vader. Met haar 32 jaar vertegenwoordigt zij de jongste generatie Van Houwelingen binnen het bedrijf.

verder lezen
Handhaaf salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023
Open brief aan minister Wiebes

Zo’n 20 maatschappelijke organisaties, waaronder NVB Bouw & Ontwikkeling, vragen in een brief minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat om de populaire salderingsregeling voor zonne-energie te handhaven tot tenminste 2023.

verder lezen
NVB Boek voor de Bouw 2018 is uit

In het NVB Boek voor de Bouw 2018 geven Saskia van den Muijsenberg en Leen van Dijke hun visie op ‘groene groei’ in de bouw. Zo ook een aantal NVB-leden dat in dit verband reeds gezondheid en duurzaamheid integreert in nieuwe woonconcepten.

verder lezen
Lente-akkoord vraagt minister om hiaten in MPG-bepaling aan te vullen

Het afgelopen jaar hebben de partners in het Lente-akkoord ZEN programma, waaronder NVB, samen met NVTB onderzoek gedaan naar de praktijkervaringen met de MPG-methodiek voor zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een onderzoeksrapport dat vorige week naar minister Ollongren is verstuurd.

verder lezen
Ontwerpen van de toekomst met de natuur als leermeester
Saskia van den Muijsenberg, BiomimicryNL
Geschreven door Paula van Dijk

Waarom zijn sommige boomsoorten wel bestand tegen een aardbeving en storten gebouwen in? Waarom lukt het de natuur wel om 100% circulair te produceren en hebben wij te maken met restafval? De antwoorden op deze voor ons heel relevante vragen bieden volgens Saskia van den Muijsenberg, directeur van BiomimicryNL, een geheel nieuwe kijk op innovatie. De natuur heeft immers al 3,8 miljard jaar ervaring.

verder lezen
Missie 2050: Op weg naar een duurzaam Nederland
Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling
Geschreven door Paula van Dijk

Nederland wil in 2050 volledig duurzaam zijn en dat betekent dus ook: geen aardgas meer. Een (bijna) energieneutrale gebouwde omgeving is een maatschappelijke noodzaak geworden. Klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald maar ook langer thuis wonen en de noodzaak tot grootschalige renovatie van de woningvoorraad vragen om een Nul op de Meter aanpak.

verder lezen
“Groen durven denken en doen!”
NVB Jaarcongres 2017

Voor haar jaarcongres met als thema ‘Groene groei? Ja, (na)tuurlijk in de bouw!’ had NVB voor een nieuwe locatie gekozen in de veelzeggende plaats Groenekan. Hier ontving dagvoorzitter Rick Nieman echte voorlopers op het gebied van groene woonconcepten en duurzame businessmodellen.

verder lezen
Piet Adema nieuwe voorzitter NVB

Piet Adema is de nieuwe voorzitter van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. De leden van de brancheorganisatie gingen donderdag 16 november tijdens de jaarvergadering in Fort Voordorp met zijn voordracht akkoord. Piet Adema, onder andere landelijk bekend als voorzitter van de ChristenUnie, wil het NVB-geluid vooral binnen de Haagse politiek en in de samenleving meer laten horen.

verder lezen
Nieuwe voorzitter Piet Adema is blij met zijn nieuwe functie

Piet Adema zegt oprecht blij te zijn met zijn terugkeer in de sector waar hij tot zijn overstap naar het openbaar bestuur met heel veel liefde heeft gewerkt: de bouw. De huidige voorzitter van de ChristenUnie vindt het fijn dat hij als nieuwe voorzitter van NVB die twee werelden nu mag gaan combineren.

verder lezen
Johan Groen legt na vijf jaar de voorzittershamer neer

Toen hij de voorzittershamer in 2012 van Jo Goossens overnam zat de sector nog in een diep dal. Nu, vijf jaar later ziet Johan Groen een sector die er aanzienlijk beter voor staat. “Het ziet er allemaal een stuk positiever uit”, stelt hij vast. “Ik ben blij dat ik een vitale vereniging achterlaat.”

verder lezen
Samen de versnelling maken naar groen
Geschreven door Nico Rietdijk

We moeten met z’n allen flink groener worden. Het nieuwe kabinet heeft ervoor zelfs een stip op de horizon gezet. In 2050 leven we met elkaar in een CO2- neutrale leefomgeving.

verder lezen
Groene groei? Ja (na)tuurlijk in de bouw!
16 November 2017: NVB Jaarcongres

Over het creëren van een duurzame economie; toekomstbestendig en innovatief. Wellicht de enige manier om op de langere termijn kwaliteit en comfort toe te voegen aan je product en daarmee ook je marge te behouden.

verder lezen
De enige reden voor verandering is verbetering

Op 27 september 2017 kwam een groep DGA’s bijeen op Nyenrode Business Universiteit voor de Masterclass ‘Strategische positionering’. Inleider was Julian Stevense, zelf ondernemer, spreker, schrijver en kerndocent bij Nyenrode.

verder lezen
Van schaars naar zeer schaars

De Nederlandse woningmarkt gaat op steeds meer plekken van schaars naar zeer schaars. Nieuwe koopwoningen zijn niet aan te slepen. Behalve dat de woningen vlotter verkocht worden, stijgen de prijzen ook snel. Het aantal transacties neemt nog steeds toe, maar aan de grote groei komt wel langzaam een eind.

verder lezen
Leges: tijd voor een moderniseringsslag!
Geschreven door Coen van Rooyen

“De legesverordening is niet in strijd met de wet.” Zo oordeelde de Hoge Raad recentelijk over misschien wel de meest besproken legesverordening van Nederland, namelijk die van Rotterdam. Toch moeten we ons daar niet in berusten, vindt Coen van Rooyen, jurist bij NVB: “Dit soort legesverordeningen zijn niet meer van deze tijd.”

verder lezen
MPG: weg ermee!
Geschreven door Leendert Meijers

In de automobielindustrie had de elektrische auto niet geproduceerd kunnen worden als er grenswaarden waren opgesteld voor het duurzaam materiaalgebruik van accu’s. In de woningnieuwbouwmarkt lijkt er een soortgelijke ontwikkeling op te doemen, nu er een grenswaarde vastgesteld gaat worden voor de MPG.

verder lezen
Bestemming onbekend
Geschreven door Coen van Rooyen

Begin augustus werd de BinckBank Tour verreden. De tweede etappe - een tijdrit - leidde de wielrenners door het prachtige Voorburg. Pal langs het kantoor van NVB. Het zien van deze renners bracht NVB Jurist Coen van Rooyen op de gedachte dat hun uitdaging in veel opzichten lijkt op die van onze sector.

verder lezen
Droogkokende nieuwbouwmarkt neemt ernstige vormen aan

Het tekort aan nieuwbouwwoningen neemt ernstige vormen aan. De woonconsument kan nog slechts uit gemiddeld twee nieuwe woningen kiezen. Vooral in de Randstad is er een fors tekort aan zowel ‘warme’ nieuwbouwlocaties als aan ‘warme mensenhandjes’.

verder lezen
De rollercoaster die woningmarkt heet
we moeten leren van de fouten die in de crisis zijn gemaakt
Geschreven door Nico Rietdijk

Liefhebbers van een adrenalinekick kunnen tegenwoordig ook op de woningmarkt terecht. Deze gaat immers van diepe dalen met nauwelijks vraag tot skyhigh met veel vraag, nauwelijks aanbod en exploderende prijzen. We spreken dus van een extreem krappe woningmarkt die verre van gezond is.

verder lezen
NVB introduceert eigen innovatielabs

Om innovatie in de branche te faciliteren en te versnellen, heeft NVB innovatielabs opgericht. Onder begeleiding van Jeroen van der Velden, hoogleraar verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit brainstormen circa 6 lidbedrijven over de bijbehorende kansen en bedreigingen.

verder lezen
Van passief naar gasvrij
Leendert Meijers over het enthousiasmeren voor energiezuinige woningen
Geschreven door Leendert Meijers

De duurzaamheidslobby blijft toch iedere keer maar weer worstelen met de vraag hoe zij de consument kan enthousiasmeren voor energiezuinige woningen. Ook projectontwikkelaars zoeken in hun marketing naarstig naar een verleidelijke term die in één klap weergeeft waar het over gaat en die bovendien de verkoop bevordert.

verder lezen
Waar komen die 1 miljoen nog te bouwen woningen?
18 september 2017: NVB Topdebat

De komende 20 jaar moeten 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. De grote vraag is 'waar'? In de Randstad is de druk op de woningmarkt van de grote steden en omringende gemeenten het grootst, maar de capaciteit is niet oneindig.

verder lezen
Gevraagd: programmeurs in de bouw

We leven in een tijd waarin technologische ontwikkelingen elkaar in een rap tempo opvolgen. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de bouw? Op 16 juni j.l. ging NVB op safari naar RDM Innovation Dock. Dé plek voor innovatie in de haven van Rotterdam.

verder lezen
De magie van dynamiek
Geschreven door Nico Rietdijk

De zorgen die provincie- en gemeentebestuurders buiten de Randstad hebben, doen mij denken aan de zorgen van onze stadsbestuurders zo’n dertig jaar terug. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar zeker de grote steden dreigden in de jaren tachtig leeg te lopen.

verder lezen
Versiertips in vastgoedland

Hoe kunt u uw klanten het beste verleiden? Die vraag stond centraal in de NVB Flitsbijeenkomst: “Frisse blik op marketing, de kunst van het verleiden”. Speciaal voor deze bijeenkomst selecteerde NVB de meest actuele en succesvolle aanpakken om vastgoed te vermarkten.

verder lezen
Lessen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst
Nico Rietdijk over 85 jaar NVB
Geschreven door Nico Rietdijk

Dit jaar bestaat NVB 85 jaar. Een hele tijd, waarvan ik er 28 jaar heb mee mogen maken als directeur. Hoewel ik eigenlijk veel liever vooruitkijk, is een jubileum als dit een mooi moment om toch eens over de schouder te kijken. Wat hebben we bereikt in al die jaren? Kunnen we daar nog iets van leren voor de toekomst?

verder lezen
Hoe het keukentrapje een ladder zonder treden werd
Geschreven door Coen van Rooyen

De Ladder voor duurzame verstedelijking had tot voor kort maar 3 treden. Niet echt een flinke ladder dus; meer een keukentrapje. En nu haalt de minister zelfs alle treden weg, omdat het bestijgen van de ladder voor veel marktpartijen een te grote opgave bleek.

verder lezen
NVB start opleiding 'Projectontwikkeling Nieuwe Stijl'

31 oktober 2017 start de NVB opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’. Deze opleiding is speciaal voor en met NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers ontwikkeld en wordt in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) aangeboden.

verder lezen
Op-PAS-sen voor Stikstof!
Geschreven door Coen van Rooyen

Laatst belde een NVB lid mij met een opmerkelijke vraag: Hij had een paar gebouwen gekocht naast een Natura 2000 gebied. De gebouwen stonden leeg en hadden dus een stikstof-uitstoot van nul. Slopen en bouwen betekende een toename van de stikstofuitstoot en was dus niet toegestaan.

verder lezen
Neem de tijd, creëer nieuwe kansen!

Time is precious. Maar zo nu en dan is het goed om in je drukke (werk)schema wat tijd vrij te maken om juist hierbij stil te staan. Dat is precies wat de vastgoedprofessionals deden die ons NVB Café bezochten op 6 april j.l.

verder lezen
Woningmarkt kan weer even ademhalen
niet persé optimistisch noch pessimistisch

Voor dit jaar verwachten we een stabilisatie tot lichte groei van de verkopen, bij aanhoudende prijsstijgingen. Daarna worden de vooruitzichten (snel) ongewisser.

verder lezen
NVB is jarig en 85 jaar geworden!

NVB is 85 jaar geworden. Dit gaan we vieren tijdens ons jaarcongres - “Groene groei? Ja (na)tuurlijk in de bouw!” - op donderdagmiddag 16 november aanstaande in Fort Voordorp te Groenekan.

verder lezen
Bernard Wientjes presenteert De Bouwagenda aan kabinet
Kabinet: ‘Grote waardering voor voortvarendheid’

“Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw”. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes vandaag het eerste exemplaar van De Bouwagenda aan het Kabinet.

verder lezen
Jaag starters niet van woningmarkt met nog strengere eisen aan hypotheken
Moeten ze dan nog meer sparen om een eigen woning te kopen?
Geschreven door Nico Rietdijk

De inmiddels demissionaire minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, pleitte begin maart voor het verder verlagen van de maximale lening voor de aankoop van een eigen huis. Voor kopers zou dit betekenen dat ze dan nog meer moeten sparen om een eigen woning te kopen.

verder lezen
NVB Topdebat - 10 april 2017
Naar een integrale aanpak van de woningmarkt

Op maandag 10 april organiseert NVB het Topdebat ‘Naar een integrale aanpak van de woningmarkt’. Wat moet er volgens u gebeuren? Meld u nu aan voor het NVB Topdebat en laat ook uw stem horen!

verder lezen
Integreer de kwaliteitsborger in je eigen werkproces en pak de regie!
NVB Studiebijeenkomst Kwaliteitsborging in de bouw

Een mooie schoolklas NVB leden (35 inschrijvingen) meldde zich in Dalfsen. Tijdens deze studiebijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar de gevolgen voor bouwondernemers van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel is onlangs in de Kamer behandeld en de verwachting is dat de nieuwe wet per januari 2018 of kort daarna intreedt.

verder lezen
Niets doen is geen optie
Hoog tijd voor hervorming Woningmarkt

Het kabinet heeft in 2013 met het Woonakkoord de eerste voorzichtige stappen gezet om de woningmarkt te hervormen. Maar dit heeft nog niet de gewenste resultaten gebracht.

verder lezen
Wat doet licht met mensen?
NVB On Tour naar Philips Lighting op 2 december 2016

“Over 20 jaar woont circa 80% van de wereldbevolking in steden”. Aan het woord is Kevin Raaijmakers, Marketing Manager van Philips Lighting, die een presentatie geeft aan de (maar liefst) 55 deelnemers van de NVB On Tour, die op 2 december jongstleden in Eindhoven plaatsvond.

verder lezen
Wonen, bouwen en makelaars
Nico Rietdijk
Geschreven door Nico Rietdijk

De crisis op de woningmarkt is nog maar net voorbij, of hij dreigt alweer oververhit te raken.

verder lezen
Lobbysucces: Kopers verdienen meer
Minister stelt onderzoek in naar aanleiding van NVB-rapport ‘kopers verdienen meer’
Geschreven door Coen van Rooyen

In reactie op het NVB rapport ‘Kopers verdienen meer’, heeft Minister Blok toegezegd een ‘Platform Maatwerk’ op te gaan zetten. Uit onderzoek van Peter Boelhouwer en Karel Schiffer in opdracht van NVB bleek namelijk dat banken de mogelijkheden om maatwerk-hypotheken te verlenen links laten liggen.

verder lezen
Verbouwen voor woonwensen
Grootste woningtekort buiten de grote stad
Geschreven door Friso de Zeeuw (praktijkhoogleraar TU Delft) en Rink Drost (Bureau Stedelijke Planning) in opdracht van de NVB Bouw.

64% van het woningtekort landt in buitenwijk, dorp of landelijk gebied, niet ver van de grote stad. Op de tweede plaats het woningtekort in de grote steden zelf.

verder lezen
NVB dient zienswijze in tegen Omgevingsverordening Overijssel
NVB laat de provincie Overijssel weten zich niet te kunnen vinden in woonbeleid
Geschreven door Coen van Rooyen

In reactie op de concept Omgevingsverordening van de provincie Overijssel heeft NVB laten weten zich niet te kunnen vinden in de uitgangspunten voor het woonbeleid. Onder meer met het voorschrift dat gemeenten straks maximaal 80% van de behoefte in bestemmingsplannen op mogen nemen, creëert de provincie eerder problemen dan deze op te lossen.

verder lezen
NVB Jaarcongres 2016
‘Succes kun je organiseren’

“Een goed inhoudelijk congres”, zo typeerde Bert Winters directeur van Olde Rikkert Bouw B.V. na afloop het NVB Jaarcongres. En hij was niet de enige.

verder lezen
DGA-masterclass Innovatie & Leiderschap

We kijken terug op een mooie en leerzame DGA-sessie. NVB organiseert sinds 2015 samen met de Nyenrode Business Universiteit diverse masterclasses speciaal voor de DGA’s van onze bouw- en ontwikkelbedrijven.

verder lezen
Een beetje tempo maken graag
Column Nico Rietdijk in Cobouw
Geschreven door Nico Rietdijk

Geen onderwerp houdt me deze maanden zo bezig als de woningmarkt. Kennelijk mij niet alleen. Ook minister voor Wonen, Stef Blok, maakt zich zorgen.

verder lezen
Flitsverslag ‘innovatie update’
NVB Verbinden in de regio - ‘innovatie update’

NVB leden en innovatieve startups waren naar de Meelfabriek in Leiden gekomen om daar kennis te maken met elkaar en elkaars innovatieve ideeën.

verder lezen
Eerste NVB Topdebat smaakt naar meer
Verslag NVB Topdebat Woningbouwprogrammering

Bepaalt het spel van vraag en aanbod waar we in Nederland nieuwe woningen neerzetten, of moet hier een ‘Masterplan-voor-Nederland’ aan ten grondslag liggen?

verder lezen
Thermometer Koopwoningen najaar 2016
NVB waarschuwt: “Nog even en ontwikkelaars zijn door hun voorraad woningen heen”

In de eerste zes maanden van dit jaar hebben projectontwikkelaars en bouwers bij elkaar 16.856 nieuwe koopwoningen verkocht.

verder lezen
Online marketing met meetbaar resultaat, wie wil dat niet?
Partnerblog
Geschreven door Spreadit

In de praktijk ervaren wij dat ondernemers in de bouw het lastig vinden om hun website als meetbaar, doelgericht conversiewapen in te zetten. De meesten beschikken over een prima werkende website en zijn ook actief op social media.

verder lezen
Een lage rente. Fijn toch?
Column Nico Rietdijk in Cobouw
Geschreven door Nico Rietdijk

Lang leve de lage rente. De lage hypotheekrente heeft er voor gezorgd dat de woningmarkt in relatief korte tijd enorm is aangetrokken.

verder lezen
NVB on Tour Meander Medisch Centrum
een bezoek aan het meest digitale en klantvriendelijke ziekenhuis van Nederland
Geschreven door Anneloes van der Woude

Vrijdag 10 juni 2016, 10.00 uur. Een groep van zo’n 50 professionals uit de bouw verzamelt zich in het splinternieuwe Amersfoortse Meander Medisch Centrum.

verder lezen
...Omdat wij het beste met u voorhebben
Geschreven door Nico Rietdijk

Een poosje terug wilde een goede kennis van ons een bergruimte bij zijn huis kopen. Met wat eigen geld en een relatief klein bedrag, dat extra van de bank moest worden geleend, zou de koop snel rond moeten zijn.

verder lezen
Communicatie bij ZEN-woningen

Goede communicatie tussen bouwer en bewoner is een onmisbare schakel bij zeer energiezuinige nieuwbouw. De brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ geeft daarvoor tips en aanbevelingen.

verder lezen
Écht ouwe meuk? Weg ermee
Column Nico Rietdijk voor Cobouw
Geschreven door Nico Rietdijk

“Bouw en vastgoed moet verlammende angst afschudden. Nu durven ontwikkelaars niet te falen, uit angst voor verliezen. Maar deze partijen mogen ook best eens meer experimenteren.”

verder lezen
Implementeren en veranderen
DGA bijeenkomst Nijenrode

Hoe koers ik mijn onderneming door een snel veranderende bouwwereld? Wat kunnen we leren van succesvolle en vaak beroemde strategen?

verder lezen
Knot trapt veel te hard op de rem met hypotheekbeleid
Column Nico Rietdijk in FD en Cobouw
Geschreven door Nico Rietdijk

Wie een ritje met de auto maakt en met de rechtervoet gas geeft en tegelijkertijd met de linkervoet remt, weet één ding zeker; dat is niet best voor de auto. En als die al wil rijden, dan gaat dat alles behalve soepel.

verder lezen
Strategisch Leiderschap
Een verslag van de dga bijeenkomst op 29 maart

Hoe koers ik mijn onderneming door een snel veranderende bouwwereld? Wat kunnen we leren van succesvolle en vaak beroemde strategen?

verder lezen
Op zoek naar de superpromotor van ons bedrijf
Column Nico Rietdijk
Geschreven door Nico Rietdijk

Heeft uw bedrijf fans? Kent u klanten die dolenthousiast over uw product zijn? De ‘Googles’ en ‘Cool Blues’ van deze wereld kunnen hier moeiteloos een antwoord op geven.

verder lezen
Blok verwart betrokkenheid met hysterie
Column Coen van Rooyen
Geschreven door Coen van Rooyen

Minister Blok liet zich ontvallen het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen voorlopig maar niet naar de Tweede Kamer te sturen.

verder lezen
Huurrecht 2016
legt op overzichtelijke wijze uit hoe het huurrecht in elkaar steekt

De nieuwe editie van de NVB uitgave ‘Houvast bij Huurrecht 2016’ is verschenen. Deze praktische publicatie legt op overzichtelijke wijze uit hoe het huurrecht in elkaar steekt.

verder lezen
Het gevaar van weinig bouwlocaties
Column Nico Rietdijk
Geschreven door Nico Rietdijk

Pas op voor rantsoenering We moeten niet langer bouwen voor de schaarste. Dat zegt NVB-directeur, Nico Rietdijk, vandaag in Cobouw naar aanleiding van een advies van Stec.

verder lezen
Hoe kunnen we dit ooit veranderen?
Geschreven door Nico Rietdijk

De lobby van beleggers en makelaars voor meer vrije sector huurwoningen in het segment van €700 tot €900 komt de laatste tijd goed op gang. Terecht wijzen deze partijen er op, dat de vraag naar dergelijke huurwoningen groot is en het aanbod laag.

verder lezen
Belastingvoordelen in de bouw
verslag flitsbijeenkomsten februari 2016
Geschreven door

Belastingvoordelen in de bouw was het centrale thema tijdens de twee Flitsbijeenkomsten die op 2 en 11 februari zijn gehouden in respectievelijk Rotterdam en Putten.

verder lezen
Hogere hypotheek moet kunnen
Studie wijst uit oude klassenmaatschappij keert terug

Door telkens opnieuw de leencapaciteit aan te scherpen wordt het voor starters op de woningmarkt steeds lastiger om een eigen woning te kopen.

verder lezen
Hoe het belastingstandpunt over transformeren transformeerde
Geschreven door Coen van Rooyen

De fiscus houdt er soms bijzondere standpunten op na. Had het kabinet in 2013 nog kraakhelder op papier gezet dat levering van een oud gebouw en de daarop volgende sloop- en aanneemwerkzaamheden als één prestatie voor de fiscus moesten worden aangemerkt?

verder lezen
‘Jojo-en met NHG-grens is onwenselijk’

De grens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) dreigt de komende jaren flink te gaan jojo-en. NVB pleit voor rust en duidelijkheid aan het woningfront en wil de NHG grens op €245.000 handhaven.

verder lezen
Schaf liever vandaag dan morgen 'ladder' af
Geschreven door Nico Rietdijk

Wat zouden we het als sector graag iets meer voor het zeggen willen hebben. Niet om de totale macht te hebben natuurlijk, maar om flexibeler in te kunnen haken op de vragen die er in de markt leven.

verder lezen
Financiering in de bouw

Hoewel de markt voor nieuwbouwwoningen flink aantrekt zien wij als NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers dat financiering een belangrijke rem vormt voor de opstart van nieuwe bouw- en ontwikkelactiviteiten.

verder lezen
NVB viert 25 jaar Thermometers
Geschreven door Nico Rietdijk

In 25 jaar kan er veel veranderen en tegelijk veel hetzelfde blijven. NVB maakte in 1991 de eerste NVB Thermometer Koopwoningen. Daarna volgden er nog 49. Vanaf het begin was deze Thermometer een schot in de roos.

verder lezen
Nieuwbouw niet langer genegeerd
Geschreven door Leendert Meijers NVB en Claudia Bouwens NEPROM

Minister Blok besloot om kopers van een nieuwbouwwoning met een epc van maximaal 0,6 voortaan automatisch 9000 euro meer hypotheek krijgen.

verder lezen
NIBUD-normen leiden tot onnodig lage hypotheek.
KOPERS EN WONINGMARKT DUPE VAN TE STRENGE REGELS

Dat is de uitkomst van een in opdracht van NVB door OTB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving uitgevoerde analyse van de methodiek die het NIBUD hanteert bij het bepalen van de maximale hypotheek.

verder lezen
NIBUD systematiek is verouderd
Geschreven door Nico Rietdijk

Ook voor Nico Rietdijk, directeur NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, kwamen de door het NIBUD naar beneden gestelde hypotheeknormen als een complete verrassing

verder lezen
WERKGEVERS ZEGGEN BOUWCAO OP

Bouwend Nederland, de AFNL, de NVB en de Vereniging van Waterbouwers hebben vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid 2014 opgezegd. Hiermee voorkomen we dat de cao na 2014 wordt voortgezet. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen
OVERLEG NIEUW BOUW-CAO; EEN CONSTRUCTIEVE CONFRONTATIE

Gisteren en eergisteren zijn er tussen cao-partijen in de bouw gesprekken geweest over een nieuwe cao. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen
NVB juicht AFM onderzoek naar bijzonder beheer toe

De Minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de AFM een onderzoek gaat uitvoeren naar de afdeling ‘bijzonder beheer’ bij banken. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen
Consumenten betalen 2 x de rekening
Geschreven door Nico Rietdijk en Coen van Rooyen

De Tweede Kamer voelt niets voor de plannen van Blok om de regels voor bouwtoezicht en private kwaliteitsborging aan te passen.

verder lezen
CAO partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen
Werkgevers lanceren Bouwcao.nl

‘Onderhandelen is de beste vakbondsactie’. Dat is het motto waarmee werkgevers in de bouw vanaf vandaag de bonden oproepen om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan voor een nieuwe cao. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen
Herstel nieuwbouwmarkt is broos

Er zijn in 2013 14.769 nieuwe koopwoningen verkocht. Dat is 3 procent meer dan in 2012. Daarmee lijkt ook de nieuwbouw koopwoningenmarkt zich langzaam maar zeker te herstellen.

verder lezen