Laatste berichten:

Woningbouwalliantie positief over woningbouwimpuls kabinet Nu doorpakken!

In de Rijksbegroting zijn diverse maatregelen bekendgemaakt die moeten bijdragen aan het oplossen van het oplopende woningtekort. De Woningbouwalliantie, met daarin 20 organisaties betrokken bij de woningbouw, verwelkomt het pakket als een substantiële eerste stap in het aanjagen van de bouw van betaalbare en toekomstbestendige woningen. Volgens de alliantie is er echter aanzienlijk meer nodig om het grote woningtekort op te lossen en om Nederland de crisis uit te investeren.

verder lezen
Thermometer

Woningmarkt immuun voor coronacrisis

NVB BOUW: “˜Door krapte neemt vraag naar nieuwbouw sterk toe”

De markt voor nieuwbouw koopwoningen draait uitstekend als het gaat om prijsontwikkeling en verkoopvolumes. Het grote woningtekort zorgt ervoor dat de vraag naar nieuwbouw onverminderd hoog blijft. Wel nemen de risico’s toe. De prijzen zijn hoog, terwijl door de economische malaise juist de vraag in het goedkope segment enorm toeneemt. Dit schrijft NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers in de nieuwe Thermometer koopwoningen.

verder lezen

Coen van Rooyen bij BNR Bouwmeesters over geluidsnorm

Vanmiddag start het nieuwe seizoen van BNR Bouwmeesters. Paul Laseur gaat in gesprek met Coen van Rooyen (algemeen directeur NVB-Bouw ) en Erik Roelofsen (woordvoerder Nederlandse Stichting Geluidshinder) over nieuwe geluidsregels die woningbouw dreigen stil te leggen. Of doet bouw het erger voorkomen dan het is? Beluister het om 15:30-16:00 uur!

verder lezen

Doe mee met de 'Investeer in ruimte' campagne

#investeerinruimte

De oplossingen voor het woningtekort in Nederland hebben een overkoepelend kenmerk: er is ruimte nodig. Financiële ruimte (voor starters en woningcorporaties), juridische ruimte (regels om ruimte te maken voor nieuwe projecten) en fysieke ruimte (om locaties te ontwikkelen). En - niet onbelangrijk - woon- en leefruimte voor iedereen die een woning nodig heeft. De overheid kan op elke mogelijke manier helpen door te investeren in die ruimte. Met geld, met tijd, met aandacht, met regelgeving. Hiermee kunnen we samen het woningtekort oplossen en toekomstbestendig doorbouwen aan Nederland. Want investeren in ruimte is goed voor Nederland, voor de economie, voor ons allemaal. #investeerinruimte

verder lezen

Coen van Rooyen bij BNR Nieuwsradio - nog geen bouwvergunningen erbij

Ondanks verlaging snelheid

Coen van Rooyen (Algemeen directeur NVB-Bouw) was vanochtend bij BNR Nieuwsradio om te praten over stikstof en het afgeven van bouwvergunningen. Sinds de aangepaste maximumsnelheid is er nog geen enkele vergunning afgegeven. Met deze verlaging moest de stikstof uitstoot beperkt worden, zodat er weer gebouwd kan worden. Blijkbaar leidt dit langzamere rijden nog niet tot meer woningen.

verder lezen

PERSBERICHT: Nieuwe geluidsregels dreigen woningbouw stil te leggen

Overheden, consumenten en bouwsector roepen kabinet op tot actie

Een groot aantal (branche)organisaties die nauw betrokken zijn bij de huizenmarkt,vrezen dat de nieuwe ontwerp-Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet de woningbouw in grote delen van het land gaat stilleggen. De betrokken partijen roepen het kabinet op om deze problematiek met grote spoed aan te pakken. Dit is essentieel om het steeds verder oplopende woningtekort terug te dringen.

verder lezen

PERSBERICHT NVB-BOUW | Nieuwbouwmarkt overspannen: eerste helft 2020 7% meer verkopen

In juni 2020 werden 16% meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in juni 2019. Dit meldt NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers op basis van data afkomstig uit de Monitor Nieuwe Woningen van de TU Delft en de verkoopcijfers van verzekeraars Woningborg, SWK en Bouwgarant. Daarmee is in het eerste halfjaar van 2020 maar liefst 7% stijging waar te nemen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

verder lezen

Diploma-uitreiking NVB Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Gefeliciteerd met jullie diploma!

Op 1 juli 2020 heeft de diploma-uitreiking van de NVB Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl plaatsgevonden. Na het presenteren van het professional plan kregen de studenten van de 2e lichting hun diploma uitgereikt. Deze dag sloten we af met een gezellige borrel en een glas champagne. Dit gebeurde uiteraard allemaal op 1,5 meter. Een mooie dag om niet meer te vergeten! We willen jullie van harte feliciteren met het met goed gevolg afleggen van de examens behorende tot de NVB Opleiding 'Project Ontwikkeling Nieuwe Stijl'. Hieronder alle geslaagden:

verder lezen

PERSBERICHT: Nieuwbouw verkoopt nog steeds prima maar locaties drogen op

NVB-Bouw: 39% meer nieuwbouwwoningen verkocht in mei maar grond voor nieuwe projecten steeds schaarser

De verkoop voor nieuwbouwwoningen liep uitstekend in mei 2020. Er werden 3.193 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is 39% meer dan in mei 2019 en 18% hoger dan het langjarig gemiddelde. Het is wel steeds lastiger om geschikte locaties te vinden voor nieuwe woningen. Veel gemeenten kampen met ondercapaciteit, terwijl de woningnood juist toeneemt.

verder lezen

PERSBERICHT NVB-Bouw: “Fiscaal besluit maakt koopregelingen voor starters nagenoeg onmogelijk”

Branchevereniging NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers verzoekt staatssecretaris Hans Vijlbrief om de beleidsregel ‘Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, de verkoop onder voorwaarden (VOV)’ te herzien. Deze beleidsregel moest dubbele belastingheffing voorkomen als bouwondernemers nieuwbouwwoningen onder voorwaarden met korting op de marktwaarde verkochten aan consumenten. Door de gestegen marktwaarde komt momenteel echter vrijwel geen woning meer in aanmerking voor de regeling. Toegang tot de woningmarkt wordt hierdoor voor steeds meer mensen beperkt.

verder lezen

Winnaars ZEN-prijs bekendgemaakt op BENG-congres

Kroon op Jutphaas (Nieuwegein – LBP Sight, Vink Bouw) en Tonica en Largo (Sliedrecht – BPD) hebben de ZEN-prijs voor de door de bewoners best beoordeelde zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen in de wacht gesleept. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens het online thuiscongres ‘BENG! Zo doe je dat’. Kroon op Jutphaas ontvangt de ZEN-prijs voor het project met het hoogste algemene rapportcijfer; Tonica en Largo voor het project met de hoogste waardering voor binnenklimaat, wooncomfort, licht, verse lucht, geluid en energie.

verder lezen

Bouwers zien de toekomst positief tegemoet, van afname certificaten geen sprake

Blijkt uit enquête Woningborg

De bouw draait goed door. Dit blijkt uit een online enquête die Woningborg in mei hield onder 220 bij Woningborg aangesloten bouwondernemers, makelaars en projectontwikkelaars over de toekomstverwachting en impact van Corona-maatregelen. Volgens Wytzejan de Jong (directeur Woningborg) is van een afname van certificaten dit jaar tot dusver geen sprake. "De coronacrisis heeft zowel het maatschappelijk belang van afbouwgaranties als het vertrouwen in de bouwsector alleen maar onderstreept", aldus De Jong.

verder lezen

PERSBERICHT: Verkoop nieuwbouwwoningen loopt goed door

Grote schaarste aan woningen zorgt voor hoge vraag naar nieuwbouwprojecten

De verkoopcijfers van de nieuwbouwwoningen in Nederland laten een lichte stijging zien. In de eerste vier maanden van 2020 zijn in totaal 10.593 nieuwbouwwoningen verkocht, dat is ruim 3% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. “Door de grote schaarste aan (nieuwbouw)woningen staan consumenten nog steeds in de rij voor nieuwbouwprojecten”, aldus woningmarktonderzoeker Jannes van Loon.

verder lezen

Actieprogramma KAN digitaal live - Magazine Biind

Het actieprogramma Klimaatadaptief bouwen met de natuur is digitaal live gegaan in het magazine Biind. Sinds de maatregelen door de coronapandemie zijn ingetreden, is het duidelijker dan ooit dat we groen op loopafstand van de woning moeten hebben. Dat doel streeft het actieprogramma ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN) na, een initiatief van de brancheorganisaties NVB, NEPROM en Bouwend Nederland.

verder lezen

PERSBERICHT - NVB en NEPROM pleiten voor Rijksdoorbouwgarantie

Projectontwikkelaars en bouwondernemingen steunen Gemeenschappelijke Verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’

De projectontwikkelaars en bouwondernemers verenigd in NVB-bouw en NEPROM zijn positief over de Gemeenschappelijke Verklaring ‘Samen doorbouwen aan Nederland’, die minister Ollongren van BZK op 22 april mede namens een groot aantal partijen in de bouw naar buiten bracht. De brancheverenigingen verwachten dat door de afspraken die in de verklaring zijn vastgelegd de nieuwbouw in de komende jaren een forse steun in de rug krijgt.

verder lezen

PERSBERICHT - NVB herkent zich in cijfers NVM: ‘Ook in woningnieuwbouw geen crisis’

In navolging van makelaarsvereniging NVM meldt NVB dat het ook met de verkoop van nieuwbouwwoningen momenteel goed gaat. De prijzen zijn niet ingezakt en hoewel in de eerste twee weken van de ‘intelligente lockdown’ een kleine terugval in de verkoopaantallen merkbaar was, rapporteren nu vrijwel alle leden dat de verkoop zich heeft hersteld. “Het is bovendien bewonderenswaardig dat vrijwel alle bouwplaatsen gewoon doordraaien” aldus NVB-voorzitter Piet Adema.

verder lezen

Korte enquête KAN-programma - klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen

Kun je vanaf je voordeur een wandeling maken naar een park of wandelgebied? Kun je even lekker een stukje fietsen, skeeleren of hardlopen? Door de COVID-19 pandemie is het duidelijker dan ooit dat voldoende groen op loopafstand van onze woning belangrijk is voor ons welzijn. Hoe gaan we daar als bouwers, projectontwikkelaars en overheden de komende jaren vorm aan geven?

verder lezen

NVB schrijft brief aan minister Koolmees betreft NOW

NVB schrijft op 6 april een brief aan minister Koolmees over de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). In deze brief geven we aan moeite te hebben met de inrichting van de noodmaatregel. De manier waarop de NOW is ingericht maakt het partijen, actief in de woningbouw, lastig om een beroep op deze noodmaatregel te doen. NVB vraagt daarom aan minister Koolmees om de NOW aan te passen en samen na te denken over een landelijke regeling voor vakantiedagen.

verder lezen

Overmacht in tijden van Corona

Een veel gestelde vraag aan NVB de afgelopen tijd is of het Corona-virus overmacht oplevert. Die vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden, omdat het van situatie tot situatie verschilt. Desalniettemin geven we in dit stuk een aantal indicaties, om zelf mee na te kunnen gaan of sprake is van overmacht.

verder lezen

NVB over coronavirus (Covid-19)

De maatregelen die we hiervoor nemen

De afgelopen dagen is het land in de ban van het coronavirus en de bestrijding daarvan. Het bericht van afgelopen donderdag, dat tot en met 31 maart extra maatregelen genomen moeten worden, is uiteraard ook ons niet ontgaan. Om aan deze oproep van de overheid gehoor te geven hebben we besloten dat NVB de volgende maatregelen tot en met 31 maart neemt:

verder lezen

Coen van Rooyen bij BNR Nieuwsradio

De vooruitzichten van de bouwsector en het locatieprobleem

Coen van Rooyen (Algemeen directeur NVB) reageerde bij BNR Nieuwsradio op de laatste cijfers van Atradius. 'De bouwsector in Nederland heeft goede vooruitzichten. Er is veel vraag en we hebben een relatief gezonde sector. Maar als we het locatieprobleem niet snel oplossen, kan dat sentiment snel omslaan', aldus Van Rooyen. De tijd van ideologische discussies moet stoppen: als we voldoende betaalbare woningen beschikbaar willen hebben om iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te geven, moeten gemeenten nu ‘vergunningen' gaan stempelen’.

verder lezen

NVB overhandigt 'De Snelle 100' aan het ministerie van BZK

Coen van Rooyen (algemeen directeur van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers) heeft 'De Snelle 100' officieel overhandigd aan Marja Appelman (directeur woningmarkt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). In dit document staan projecten en plannen die zijn vastgelopen. 'De Snelle 100' is een oproep aan minister Stientje van Veldhoven. Door zich in te zetten voor het lostrekken van deze projecten, kan de minister gericht een bijdrage leveren aan het op gang houden van de woningbouwproductie. Dat is juist nu hard nodig, omdat de woningbouwproductie de komende jaren dreigt af te nemen, terwijl de woningtekorten al heel hoog zijn en de behoefte aan extra woningen eveneens flink blijft stijgen.

verder lezen

Minister geeft in Katwijk goed eerste signaal af

Ook op andere locaties vraagt woningcrisis om daadkracht rijksoverheid

“Een goed eerste signaal, maar daar moet het niet bij blijven”, zo reageert Piet Adema op het recente ultimatum, dat minister van Veldhoven voor Wonen onlangs de gemeente Katwijk heeft gesteld. Binnen twee weken moet deze Zuid-Hollandse gemeente groen licht gaan geven voor de bouw van woningen op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg. Gebeurt dat niet, dan grijpt het kabinet in en geeft het de provincie opdracht om een bestemmingsplan op te stellen voor het gebied.

verder lezen

NVB reageert op voorstel Besluit Woningbouwimpuls 2020

Afgelopen vrijdag gaf onze directeur Coen van Rooyen een reactie op de internetconsultatie Besluit Woningbouwimpuls 2020. In de brief die geschreven is aan minister Stientje van Veldhoven gaat NVB verder in op het voorstel. Zo geven we aan dat er enkele weeffouten in het voorstel zitten, die volgens ons juist zouden leiden tot vertraging van woningbouwprojecten. Hieronder gaan wij in op deze knelpunten.

verder lezen

NVB en NEPROM: snel meer bouwlocaties!

Position Paper woningtekort

NVB heeft samen met de NEPROM een position paper geschreven voor het rondetafelgesprek dat op 29 januari heeft plaatsgevonden in de Tweede Kamer over (on)betaalbaar wonen voor middeninkomens.  De position paper richt zich op het oplossen van het woningtekort op de (middel-) lange termijn (momenteel 300.000 woningen), waarbij vooral wordt ingegaan op hoe risico’s beheersbaar kunnen worden gehouden en hoe nieuwbouw versneld kan worden.

verder lezen

Piet Adema bij radioprogramma 1OP1

Veel meer bouwlocaties zijn nodig, 75.000 woningen per jaar onhaalbaar

Onze voorzitter Piet Adema was vanochtend te horen bij het radioprogramma 1op1. Adema denkt niet dat het kabinetsvoornemen om jaarlijks 75.000 nieuwe huizen te laten bouwen gehaald kan worden. Volgens Adema schort het vooral aan nieuwe bouwlocaties. "Zelfs als de stikstofproblemen én de Pfas-kwestie is opgelost, kan er niet voldoende gebouwd worden door gebrek aan locaties."

verder lezen

Kerstgroeten van NVB!

Wat een jaar laten we weer achter ons! We zijn trots op onze leden die zich dag in dag uit met veel passie en doorzettingsvermogen inzetten voor een mooier Nederland. En blij met onze partners met wie we in het afgelopen jaar voortvarend hebben kunnen samenwerken.

verder lezen

Softwarepakket BENG niet gereed

Lente-akkoord partijen pleiten voor uitstel

In eerdere berichten meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat de softwarepakketten, waarmee gebouwontwerpen kunnen worden getoetst of zij voldoen aan de BENG-eisen, in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar zouden komen. Vanuit het ministerie hebben de partners uit het Lente-akkoord vooralsnog niet bevestigd gekregen dat deze releasedatum gehaald wordt. De partners hebben inmiddels, samen met BNA, per brief aan minister Knops laten weten opnieuw te pleiten voor 6 maanden uitstel, en hopen hierop spoedig een reactie te ontvangen.

verder lezen

Persbericht: spoedwet aanpak stikstof nu snel vaststellen!

Bouw- en woningsector bepleit verdergaand pakket stikstofmaatregelen

De Tweede Kamer bespreekt op 4 en 5 december de Spoedwet aanpak stikstof die ervoor moet zorgen dat de woningbouw en een aantal infrastructuurprojecten op korte termijn weer vlotgetrokken worden. Zeven partijen in de bouw- en woningsector dringen er bij de Tweede en Eerste Kamer op aan om de wet snel vast te stellen. Daarnaast bepleiten de partijen een veel ingrijpender pakket aan bronmaatregelen en een omvangrijk natuurherstelplan om ervoor te zorgen dat de Natura 2000-gebieden weer in een gunstige staat komen.

verder lezen

Kijktip: NVB bij Radar Extra special over woningmarkt

Op maandag 9 en maandag 16 december wordt van 20:30u tot 21:25u op NPO1 in een tweeluik van het consumentenprogramma ‘Radar Extra’ aandacht besteed aan de problematiek op de woningmarkt. Aan deze special werkte zowel NVB als enkele van haar leden mee. Voor deze uitzending kwam Antoinette Hertsenberg langs op kantoor bij NVB en bezocht zij een aantal bouwplaatsen.

verder lezen

Beëindiging ISDE subsidie veel te abrupt

Lente-Akkoord

NVB heeft samen met de Lente-akkoord partners Aedes, Bouwend Nederland, en NEPROM op 29 november schriftelijk gereageerd op de aankondiging van minister Wiebes dat hij met ingang van 1 januari 2020 geen ISDE-bijdragen meer ter beschikking wil stellen voor nieuwbouw. Volgens de Lente-akkoord partners is de tijd tussen bekendmaking en invoering van de maatregel (slechts zes weken) veel te kort.

verder lezen
Flitsverslag

NVB Jaarcongres: Innoveren kun je leren!

Dit jaar stond het NVB Jaarcongres 2019 volledig in het teken van innoveren. Het blijven onzekere tijden voor de bouwbranche. Stikstof en PFAS houden de gemoederen volop bezig. Onderhand maken technologieën een exponentiële ontwikkeling door en raken steeds meer met elkaar verweven. Welkom in de vierde industriële revolutie!

verder lezen

NVB: 'Bouw meer woningen met een tuin'

Nederlanders hebben een onuitroeibare voorkeur voor een grondgebonden woning. Zeg maar een woning met een voordeur op de begane grond en een tuintje. Toch bouwen we in Nederland steeds minder van deze woningen. Beleidsmakers - zeker ook bij de provincies - hebben een voorkeur voor stedelijke appartementen in hoge dichtheden, want dat past binnen ‘het beleid’.

verder lezen

Essay ‘De onderste steen boven’

Bouw meer woningen met een tuin

Nederlanders hebben een onuitroeibare voorkeur voor een grondgebonden woning. Zeg maar een woning met een voordeur op de begane grond en een tuintje. Toch bouwen we in Nederland steeds minder van deze woningen. Beleidsmakers - zeker ook bij de provincies - hebben een voorkeur voor stedelijke appartementen in hoge dichtheden, want dat past binnen ‘het beleid’. Met als gevolg: we bouwen niet alleen te weinig woningen, maar ook nog eens de verkeerde èn op de verkeerde plekken.

verder lezen

Nieuwbouw nu al in kritieke toestand

Het aanbod aan nieuwbouwhuizen daalt al zes kwartalen op rij, het aantal afgegeven bouwvergunningen loopt terug en minder kopers staan te trappelen om nieuwbouw te kopen. Dat blijkt uit de nieuwste monitor koopwoningen van de TU Delft. In een AD-artikel geeft NVB in haar reactie aan dat het bouwtempo best omhoog mag.

verder lezen

Kabinet wil met spoed ruimere norm voor PFAS in de grond

Staatssecretaris Van Veldhoven wil op korte termijn een oplossing voor de strenge norm voor het PFAS in de bodem. Het RIVM is gevraagd om versneld te onderzoeken of de norm omhoog kan. Dat onderzoek zou pas in juni volgend jaar zijn afgerond, maar moet nu uiterlijk 1 december klaar zijn. NVB pleit voor deze hogere PFAS-norm. Zo kunnen veel bouwprojecten weer doorgaan.

verder lezen

Keerzijde strengere witwasaanpak banken

Afgelopen vrijdag publiceerde Het Financieele Dagblad een artikel over de strengere witwasaanpak van banken. Bedrijven en brancheverenigingen zuchten onder deze strengere aanpak. Ook ziet NVB dat (bouw)bedrijven steeds langer moeten wachten op een rekening. Bedrijven worden overladen met papierwerk en de wachttijden van betalingen lopen op.

verder lezen

NVB-stikstofoverzicht

Inmiddels is het stikstofprobleem voor de bouwsector al enige tijd aan de gang. NVB heeft haar verhaal omtrent de stikstofkwestie gedeeld in diverse media.  Benieuwd naar wat we te zeggen hebben? Hieronder een overzicht van alle mediaberichten van de afgelopen tijd.

verder lezen

Verduurzamen van bedrijfsterreinen en woningen

Vrijdag 11 oktober gaf Coen van Rooyen bij BNR Nieuwsradio zijn mening over de verduurzaming van woningen en bedrijfsterreinen. Uit onderzoek van TNO in opdracht van BNR bleek dat met het verduurzamen van bedrijfsterreinen meer CO2-uitstoot kan worden bespaard dan met de verduurzaming van onze woningen.

verder lezen

NHG-premie in 2020 verlaagd naar 0,7%

De borgtochtprovisie voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (‘NHG- premie’) wordt per 1 januari 2020 verlaagd. Woningeigenaren die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen dan eenmalig 0,7% over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 0,9%.

verder lezen

Stikstof-nieuws

Het kabinet neemt maatregelen om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Overheden krijgen meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten. Het kabinet verkent of voor het einde van dit jaar een drempelwaarde kan worden ingevoerd.

verder lezen
Thermometer

Opnieuw daling verkochte nieuwbouw koopwoningen

NVB: “Ambities en bouwkosten maken nieuwbouw onbetaalbaar”

Nieuwbouwwoningen worden in rap tempo duurder. Om de prijzen niet nóg verder op te drijven is er werk aan de winkel voor alle disciplines in en rond de bouw. Het roer moet om. Gemeenten moeten terughoudender worden met het opstapelen van dure eisen bovenop het Bouwbesluit. Daarnaast hebben woningbouwers als opgave meer te standaardiseren om zo de kosten van hun nieuwbouwwoningen omlaag te brengen.

verder lezen
Thermometer

Thermometer Koopwoningen najaar 2019

Volg de woonwensen, gooi het roer om!

Nieuwbouwwoningen worden in rap tempo duurder. Om de prijzen niet nóg verder op te drijven is er werk aan de winkel voor alle disciplines in en rond de bouw. Het roer moet om. Gemeenten moeten terughoudender worden met het opstapelen van dure eisen bovenop het Bouwbesluit. Daarnaast hebben woningbouwers als opgave meer te standaardiseren om zo de kosten van hun nieuwbouwwoningen omlaag te brengen.

verder lezen

Vacature Allround Communicatie­medewerker

Jij helpt ons om onze verhalen zo goed mogelijk te vertellen. Als communicatiemedewerker bouw je aan de bekendheid en reputatie van NVB. Dat gebeurt zowel online (via website en sociale media) als offline via evenementen, lobbyactiviteiten, perscontacten en printmedia.

verder lezen

Nederland vs. België

Woningmarktonderzoeker Jannes Van Loon over culturele tradities en de invloed hiervan op de bouwsector.

In 2007 werd de wereld opgeschrikt door de kredietcrisis, waarvan de gevolgen overal voelbaar waren. Er werd gevreesd voor een totale instorting van het financiële systeem. Dit bracht landen ertoe om banken te redden via allerlei enorme financiële operaties. Opvallend was dat de aanpak van de kredietcrisis eigenlijk in alle landen hetzelfde was: geld in de economie pompen. Dezelfde oplossing leidde echter in Nederland en België tot een andere uitkomst.

verder lezen

Er zijn oplossingen voor de middeninkomens

Interview met Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft

De situatie op de woningmarkt wordt steeds nijpender: het woningtekort loopt snel op, kopen wordt moeilijker, de segregatie in wijken neemt snel toe. Vooral de middeninkomensgroepen dreigen langzaam maar zeker te worden weggedrukt van de stedelijke woningmarkt. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, TU Delft valt een grote groep middeninkomens (1 tot 2 miljoen huishoudens afhankelijk van de gekozen inkomensgrenzen), nu tussen wal en schip. “Maar er zijn oplossingen”, zegt Boelhouwer. Wij vroegen hem om een toelichting.

verder lezen

Provincies, laat het woningtekort niet verder oplopen

De beschikbaarheid van bouwlocaties is een steeds grotere uitdaging aan het worden. Het woningtekort raakt niet meer alleen de randstad. Door oververhitting trekt men nu de Randstad uit. Daarom roepen de leden van NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers de verkiesbare provinciebestuurders op het tekort niet verder op te laten lopen.

verder lezen
Lenteakkoord

De oogst van 10 jaar Lente-akkoord

NVB trekt al 10 jaar samen met de brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM de uitvoering van het Lente-akkoord (zeer) energiezuinige nieuwbouw. Wat is er de afgelopen 10 jaar allemaal bereikt? Dit leest u in het document 'De oogst van 10 jaar Lente-akkoord'.

verder lezen
Flitsverslag

Zien is geloven in Dokkum

Verslag 2e etappe Fabriekstour

Op 13 december nam een groep van geïnteresseerde vertegenwoordigers van corporaties, bouwbedrijven en diverse brancheorganisaties deel aan de tweede etappe van de Zien is geloven-Fabriekstour. Tijdens deze etappe presenteerde onder meer NVB-lidbedrijf Bouwgroep Dijkstra Draisma haar visie op innovaties in nieuwbouw en renovatie. De wijze van produceren van de droogstapelwoning stond daarbij centraal.

verder lezen

Afspraken met regio’s waar woningtekort het grootst is

Tijdens het Tweede Kamer debat over de bouwopgave op 28 november 2018 bleek dat meerdere partijen zich zorgen maken over de plancapaciteit. Minister Ollongren erkent dat de bouwproductie vooralsnog achterblijft bij de beoogde 75.000 nieuwe woningen per jaar. Ze wil daarom komen tot afspraken met die regio’s waar de druk op de woningmarkt het grootst is.

verder lezen

Nieuwe bestuursleden geven NVB nieuw gezicht

De leden van NVB hebben in de afgelopen ledenvergadering René Beks, Bertil Poelman en Hein Trebbe gekozen in het NVB-bestuur. Zittend bestuurslid Jac Vries is benoemd tot vicevoorzitter. NVB-voorzitter Piet Adema benadrukt dat NVB met deze nieuwe generatie bestuurders klaar is voor de uitdagingen van nu en de toekomst.

verder lezen

Gebrek aan handjes als dankbaar excuus

Er is een enorm tekort aan huizen. Eerder dit jaar gaven wij de woningmarkt al het predikaat ‘code rood’. En het tekort loopt sindsdien alleen maar meer op. Begrijpelijk dan ook dat er gezegd wordt dat er snel en meer moet worden gebouwd. De schaarste aan woningen in diverse delen van het land zorgt voor zeer onwenselijke situaties.

verder lezen

Is hoogbouw de oplossing voor woningnood?

In Rotterdam ging vandaag de eerste paal van de Zalmhaventoren de grond in. Over 3 jaar moet het gebouw van 215 meter de grootste woontoren van ons land zijn. In 'Dit is de dag' op NPO Radio 1 ging Nico Rietdijk (directeur NVB Bouw) in debat met Klaas de Boer (Stichting Hoogbouw), waar hij wees op de schaduwzijde van de flat.

verder lezen

Circulariteit in de toekomst

Circulariteit is hip. Logisch, want we moeten de wereld goed doorgeven aan onze kinderen en slimme ondernemers kunnen er flink aan verdienen. Maar wie de business-case niet ziet, doet liever niet mee.

verder lezen
Flitsverslag

Bouwen mét de natuur is zuurstof voor het wonen

Flitsverslag van het NVB Topdebat op 12 september 2018

Met de urgentie van het verhogen van de woningbouwproductie stuiten we op nieuwe dilemma’s. Binnensteden dreigen te transformeren tot betondorpen. Buitengebieden mag niet hetzelfde lot wachten. Waar het om gaat is dat ‘groen’ enorm belangrijk is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier bouwen in en mét groen?

verder lezen

Switch naar aardgasvrij

Wat doen we met woningen in de pijplijn?

Sinds 1 juli 2018 moeten alle bouwaanvragen voor nieuwe woningen uitgaan van een energieconcept zonder aardgas. Woningen waar al een vergunning voor is aangevraagd, kunnen nog wel een aansluiting krijgen, maar het is gewenst om ook die aardgasvrij te maken. Anders moet het later – waarschijnlijk tegen hogere kosten – alsnog. Wat kunnen bouwpartijen doen om woningen die al in de pijplijn zitten, aardgasvrij te maken of op z’n minst daarop voor te bereiden?

verder lezen

Intensive care voor de koopstarter

Bijna 40 jaar geleden stond ik als jonge vent op het punt om samen met mijn vrouw ons allereerste huis te kopen. Een koopappartement in Den Haag, met vier kamers inclusief woonkamer. “Heeft u kinderen?” vroeg de makelaar. “Nóg niet”, zeiden wij naar waarheid. “Dan mag ik u geen woning met vier kamers verkopen. Drie kamers is hier zonder kinderen echt het maximum.”

verder lezen

NVB blij met verduidelijking EPC≤0 lening

NVB is blij dat hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2019 niet alleen voor Nul-op-de-Meter woningen, maar ook voor woningen met een EPC of EI van nul op een eenvoudige manier gebruik kan worden gemaakt van extra kredietruimte. Hiermee reageert NVB samen met Neprom op de ter consultatie aangeboden Regeling Hypothecair Krediet 2019.

verder lezen

‘Code Rood’ voor de woningmarkt

Ook bij de nieuwbouw lijkt de wal nu echt het schip te keren

In het 1e halfjaar van 2018 verkochten de gezamenlijke projectontwikkelaars en woningbouwers in Nederland bijna 4% minder nieuwe koopwoningen dan een jaar eerder. Een nijpend tekort aan bouwlocaties en ‘handjes’ op de bouwplaats zorgen ervoor dat een bouwproductie van 75.000 huur- en koopwoningen per jaar voorlopig niet haalbaar is. Daardoor blijft de druk op de woningmarkt onverminderd groot.

verder lezen

Minister lost financieringsprobleem EPC≤0 woning op

Kopers van een EPC ≤0 woning komen straks in aanmerking voor € 20.000,- extra krediet, zonder dat hiervoor een energieprestatiegarantie moet worden afgegeven. Dit blijkt uit de nieuwe regeling hypothecair krediet, die ter openbare consultatie is gelegd. Hiermee reageert de minister op een brief van NVB, waarin de minister gevraagd wordt een probleem in de regeling op te lossen.

verder lezen

NVB ondertekent akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij

NVB heeft samen met bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken.

verder lezen

Concept ministeriële regeling Gasverbod gepresenteerd

De ministeriële regeling WetVET is ter consultatie aangeboden. Het document bevat een overgangsregeling waarmee het vervallen van de gasaansluitplicht met een half jaar kan worden uitgesteld. Verder geeft de ministeriële regeling aanwijzingen in welke gevallen het college de gasaansluitplicht in een gebied toch kan aanwijzen.

verder lezen

Reactie NVB Nationale Woonagenda 2018-2021

Om de uitdagingen op de woningmarkt het hoofd te bieden heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken in samenwerking met de landelijke koepels binnen het woondomein een (concept) Nationale Woonagenda 2018-2021 opgesteld. Op het verzoek hier inbreng op te leveren, heeft NVB een 6-tal suggesties gedaan ter verbetering van de Woonagenda.

verder lezen

Overeenkomst over nieuwe cao bouw- en infrasector

De werknemers- en werkgeversorganisaties in de bouw en infra hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. De lonen gaan structureel met 5,35 % omhoog en ook zetten bedrijven en vakbeweging zich gezamenlijk in om nieuwe werknemers aan te trekken. Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen die de veiligheid op de bouwplaats zal verhogen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

verder lezen

Stijgende prijzen zitten bouwsector dwars

Als gevolg van de groeiende economie hebben bouwbedrijven last van forse prijsstijgingen. Vanwege de groeiende vraag naar bouwmaterialen en personeel, vallen projecten vaak veel duurder uit dan vooraf begroot. Verschillende bouwprojecten zijn inmiddels stilgelegd.

verder lezen
Thermometer

Bouwdiscussie in impasse

De discussie over de woningbouw in Nederland lijkt in een impasse te zijn beland. Het is zonneklaar dat we op dit moment te weinig bouwen om aan de vraag te voldoen. Er liggen onvoldoende plannen en van de plannen die er wel zijn, is het maar de vraag in welke mate ze uitvoerbaar zijn.

verder lezen
Thermometer

Taaie uitdaging

Thermometer koopwoningen voorjaar 2018

We moeten in nuchterheid vaststellen dat álle partijen - overheid en markt - voor een zeer taaie uitdaging staan om versnelling te brengen in de woningproductie, ook al omdat de achterliggende problematiek (groten)deels door overheidsbeleid is veroorzaakt en niet snel is op te lossen. Dat brengt ons op de vraag hoe de huidige overspannen situatie zo snel heeft kunnen ontstaan.

verder lezen
Flitsverslag

Omgevingswet in de praktijk

Verslag van de NVB Studiebijeenkomst 'Kansen met de Omgevingswet'

Hoewel de officiële invoeringsdatum van de Omgevingswet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Op 13 en 15 februari ging een aantal NVB leden op bezoek bij twee succesvolle projecten die vooruitlopend op de Omgevingswet tot stand zijn gekomen: De Binckhorst (Den Haag) en Soesterberg-Noord.

verder lezen

Betaalbaar wonen zonder onnodige aantasting van ons groen

‘Bouw niet op onze laatste groene plekjes’. Volgens Carla Dik-Faber (Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie) moeten we de grote bouwopgave waar we voor staan ín de stad realiseren en niet in het weinige groen dat ons nog rest. Dat onderstrepen we graag. Maar als dat al zou kunnen, is het de vraag of we dat wel moeten willen.

verder lezen

Immense bouwopgave

Als land staan we de komende jaren voor een immense bouwopgave. Jarenlang is er veel te weinig gebouwd en daardoor hebben we nu te maken met een fors woningtekort. Alleen daarom al moeten er de komende tijd zo’n 80.000 woningen per jaar worden gebouwd.

verder lezen

NVB Boek voor de Bouw 2018 is uit

In het NVB Boek voor de Bouw 2018 geven Saskia van den Muijsenberg en Leen van Dijke hun visie op ‘groene groei’ in de bouw. Zo ook een aantal NVB-leden dat in dit verband reeds gezondheid en duurzaamheid integreert in nieuwe woonconcepten.

verder lezen

Ontwerpen van de toekomst met de natuur als leermeester

Saskia van den Muijsenberg, BiomimicryNL

Waarom zijn sommige boomsoorten wel bestand tegen een aardbeving en storten gebouwen in? Waarom lukt het de natuur wel om 100% circulair te produceren en hebben wij te maken met restafval? De antwoorden op deze voor ons heel relevante vragen bieden volgens Saskia van den Muijsenberg, directeur van BiomimicryNL, een geheel nieuwe kijk op innovatie. De natuur heeft immers al 3,8 miljard jaar ervaring.

verder lezen

Piet Adema nieuwe voorzitter NVB

Piet Adema is de nieuwe voorzitter van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. De leden van de brancheorganisatie gingen donderdag 16 november tijdens de jaarvergadering in Fort Voordorp met zijn voordracht akkoord. Piet Adema, onder andere landelijk bekend als voorzitter van de ChristenUnie, wil het NVB-geluid vooral binnen de Haagse politiek en in de samenleving meer laten horen.

verder lezen

Johan Groen legt na vijf jaar de voorzittershamer neer

Toen hij de voorzittershamer in 2012 van Jo Goossens overnam zat de sector nog in een diep dal. Nu, vijf jaar later ziet Johan Groen een sector die er aanzienlijk beter voor staat. “Het ziet er allemaal een stuk positiever uit”, stelt hij vast. “Ik ben blij dat ik een vitale vereniging achterlaat.”

verder lezen
Thermometer

Van schaars naar zeer schaars

De Nederlandse woningmarkt gaat op steeds meer plekken van schaars naar zeer schaars. Nieuwe koopwoningen zijn niet aan te slepen. Behalve dat de woningen vlotter verkocht worden, stijgen de prijzen ook snel. Het aantal transacties neemt nog steeds toe, maar aan de grote groei komt wel langzaam een eind.

verder lezen

Leges: tijd voor een moderniseringsslag!

“De legesverordening is niet in strijd met de wet.” Zo oordeelde de Hoge Raad recentelijk over misschien wel de meest besproken legesverordening van Nederland, namelijk die van Rotterdam. Toch moeten we ons daar niet in berusten, vindt Coen van Rooyen, jurist bij NVB: “Dit soort legesverordeningen zijn niet meer van deze tijd.”

verder lezen

MPG: weg ermee!

In de automobielindustrie had de elektrische auto niet geproduceerd kunnen worden als er grenswaarden waren opgesteld voor het duurzaam materiaalgebruik van accu’s. In de woningnieuwbouwmarkt lijkt er een soortgelijke ontwikkeling op te doemen, nu er een grenswaarde vastgesteld gaat worden voor de MPG.

verder lezen

Bestemming onbekend

Begin augustus werd de BinckBank Tour verreden. De tweede etappe - een tijdrit - leidde de wielrenners door het prachtige Voorburg. Pal langs het kantoor van NVB. Het zien van deze renners bracht NVB Jurist Coen van Rooyen op de gedachte dat hun uitdaging in veel opzichten lijkt op die van onze sector.

verder lezen

NVB introduceert eigen innovatielabs

Om innovatie in de branche te faciliteren en te versnellen, heeft NVB innovatielabs opgericht. Onder begeleiding van Jeroen van der Velden, hoogleraar verandermanagement aan Nyenrode Business Universiteit brainstormen circa 6 lidbedrijven over de bijbehorende kansen en bedreigingen.

verder lezen

De magie van dynamiek

De zorgen die provincie- en gemeentebestuurders buiten de Randstad hebben, doen mij denken aan de zorgen van onze stadsbestuurders zo’n dertig jaar terug. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar zeker de grote steden dreigden in de jaren tachtig leeg te lopen.

verder lezen
Flitsverslag

Versiertips in vastgoedland

Hoe kunt u uw klanten het beste verleiden? Die vraag stond centraal in de NVB Flitsbijeenkomst: “Frisse blik op marketing, de kunst van het verleiden”. Speciaal voor deze bijeenkomst selecteerde NVB de meest actuele en succesvolle aanpakken om vastgoed te vermarkten.

verder lezen

Op-PAS-sen voor Stikstof!

Laatst belde een NVB lid mij met een opmerkelijke vraag: Hij had een paar gebouwen gekocht naast een Natura 2000 gebied. De gebouwen stonden leeg en hadden dus een stikstof-uitstoot van nul. Slopen en bouwen betekende een toename van de stikstofuitstoot en was dus niet toegestaan.

verder lezen

NVB is jarig en 85 jaar geworden!

NVB is 85 jaar geworden. Dit gaan we vieren tijdens ons jaarcongres - “Groene groei? Ja (na)tuurlijk in de bouw!” - op donderdagmiddag 16 november aanstaande in Fort Voordorp te Groenekan.

verder lezen
Flitsverslag

Integreer de kwaliteitsborger in je eigen werkproces en pak de regie!

NVB Studiebijeenkomst Kwaliteitsborging in de bouw

Een mooie schoolklas NVB leden (35 inschrijvingen) meldde zich in Dalfsen. Tijdens deze studiebijeenkomst zijn we op zoek gegaan naar de gevolgen voor bouwondernemers van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Het wetsvoorstel is onlangs in de Kamer behandeld en de verwachting is dat de nieuwe wet per januari 2018 of kort daarna intreedt.

verder lezen

NVB dient zienswijze in tegen Omgevingsverordening Overijssel

NVB laat de provincie Overijssel weten zich niet te kunnen vinden in woonbeleid

In reactie op de concept Omgevingsverordening van de provincie Overijssel heeft NVB laten weten zich niet te kunnen vinden in de uitgangspunten voor het woonbeleid. Onder meer met het voorschrift dat gemeenten straks maximaal 80% van de behoefte in bestemmingsplannen op mogen nemen, creëert de provincie eerder problemen dan deze op te lossen.

verder lezen

Hoe kunnen we dit ooit veranderen?

De lobby van beleggers en makelaars voor meer vrije sector huurwoningen in het segment van €700 tot €900 komt de laatste tijd goed op gang. Terecht wijzen deze partijen er op, dat de vraag naar dergelijke huurwoningen groot is en het aanbod laag.

verder lezen

Financiering in de bouw

Hoewel de markt voor nieuwbouwwoningen flink aantrekt zien wij als NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers dat financiering een belangrijke rem vormt voor de opstart van nieuwe bouw- en ontwikkelactiviteiten.

verder lezen

NVB viert 25 jaar Thermometers

In 25 jaar kan er veel veranderen en tegelijk veel hetzelfde blijven. NVB maakte in 1991 de eerste NVB Thermometer Koopwoningen. Daarna volgden er nog 49. Vanaf het begin was deze Thermometer een schot in de roos.

verder lezen

WERKGEVERS ZEGGEN BOUWCAO OP

Bouwend Nederland, de AFNL, de NVB en de Vereniging van Waterbouwers hebben vandaag de CAO voor de Bouwnijverheid 2014 opgezegd. Hiermee voorkomen we dat de cao na 2014 wordt voortgezet. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

OVERLEG NIEUW BOUW-CAO; EEN CONSTRUCTIEVE CONFRONTATIE

Gisteren en eergisteren zijn er tussen cao-partijen in de bouw gesprekken geweest over een nieuwe cao. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

NVB juicht AFM onderzoek naar bijzonder beheer toe

De Minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de AFM een onderzoek gaat uitvoeren naar de afdeling ‘bijzonder beheer’ bij banken. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

CAO partijen Bouw & Infra kiezen voor voortgang nieuwbouwtraject

Vandaag 10 maart 2014 is een onderhandelingsresultaat bereikt over een tussen-cao voor de bouw- en infrasector. Dit is de uitkomst van een ultieme poging om een lang en slepend conflict over een tussen-cao te voorkomen. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen

Werkgevers lanceren Bouwcao.nl

‘Onderhandelen is de beste vakbondsactie’. Dat is het motto waarmee werkgevers in de bouw vanaf vandaag de bonden oproepen om opnieuw aan de onderhandelingstafel te gaan voor een nieuwe cao. Werkgevers willen namelijk de bouwcao hervormen tot een toekomstbestendige cao die meer concurrerend is, met meer maatwerk voor werkgevers en werknemers en ook meer loon voor werknemers. Met deze inzet gaan de werkgevers op 16 oktober 2014 de onderhandelingen in met de vakbonden. Op www.bouwcao.nl leest u meer over het verloop van de besprekingen en lichten werkgevers verder toe wat ze beogen met een nieuwe cao.

verder lezen