Leestijd: 3 minuten

Iedere consument verdient z’n eigen droomhuis

Geschreven door Nico Rietdijk en Coen van Rooyen op 28 Januari 2015

Als het aan minister Blok ligt, mogen straks alleen eigen bouwers hun droomhuis kunnen bouwen zonder te worden betutteld door de ondergrens van het bouwbesluit. Wat de minister zich niet realiseert is dat ook gewone consumenten hun droomhuis willen kunnen bouwen. Toch vreemd dat aan hun belangen geen recht wordt gedaan. Dat zeggen Nico Rietdijk en Coen van Rooyen, respectievelijk directeur en jurist van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.

Vrienden van ons willen in het oosten van het land een huis bouwen. Een architect had hun droomwoning ontworpen en helemaal blij dienden ze de vergunningaanvraag in. Deze werd echter geweigerd. Zo voldeed bijvoorbeeld het traphekje boven aan de trap niet aan de gestelde eisen. ‘Wat een betutteling’ vonden onze vrienden. Maar helaas voor hen hebben we nu eenmaal met elkaar afgesproken dat we in nieuwbouw verticale spijlen toepassen om te voorkomen dat kinderen op de traphekjes klauteren en naar beneden vallen.

Gelukkig voor onze vrienden heeft minister Blok nu een nieuw inzicht over dit soort bouweisen.  Hij vindt het geen probleem dat consumenten die straks zélf hun huis bouwen van de minimumeisen mogen afwijken. Dit blijkt uit zijn wetsvoorstel om het Bouwbesluit op onderdelen aan te passen. Om het woonconsumenten gemakkelijker te maken hun droomwoning te bouwen, krijgen zij dus veel meer vrijheid dan voorheen. Zo mag de eigenbouwer in het voorstel van de minister voortaan zelf weten of hij wel of geen badkamer in zijn huis wil hebben. En een buitenberging en buitenruimte? Een ander traphekje? Als hij het niet nodig vindt, dan toch niet? Mensen hebben zelf ook een verantwoordelijkheid, aldus de minister.

De gedachte achter het schrappen van al deze regels is om de woonconsument meer vrijheid te geven. Daar is zeker iets voor te zeggen. Het voelt voor onze vrienden heel betuttelend als zij zeker weten dat er nooit kinderen in hun huis komen en zij toch een in hun ogen foeilelijk traphekje met verticale liggers moeten aanbrengen. Maar als vervolgens een koper van een projectmatig gebouwde woning een ander traphekje of een minder ‘luie’ trap wil, dan krijgt hij nul op het rekest. Want de ontwikkelaars en bouwondernemers moeten zich wél aan de reguliere voorschriften houden. En dat is raar. Keuzevrijheid voor consumenten is een groot goed en dat zou in principe voor iedere consument hetzelfde moeten zijn.

Door wel extra vrijheid te geven aan de eigenbouwer en niet aan de koper van een projectmatige woning, maakt de minister zich schuldig aan ‘oude volkshuisvesting’ en benut hij niet de mogelijkheden van het ‘nieuwe wonen’. Van een moderne ontwikkelaar wordt terecht verlangd dat hij inspeelt op de wensen van zijn klant. Geef de ontwikkelaar dan ook de mogelijkheid dat te doen. Dus geef zijn klant hetzelfde recht dat hij zou krijgen als hij eigenbouwer zou zijn.

Natuurlijk kan het nooit de bedoeling zijn om slechte of onveilige woningen op de markt te krijgen. De gedachte achter het Bouwbesluit is daarom altijd geweest dat een bouwwerk vele decennia lang meerdere generaties gebruikers (veilig) moet kunnen huisvesten. Anders gezegd: het blijft nooit bij de eerste bewoner. Het is dus goed dat het wensenpakket van de eerste koper niet op alle punten de doorslag geeft. Als de Kamerleden zich straks over Blok’s voorstel buigen, mogen zij dan ook niet vergeten dat elk nieuwbouwhuis ooit door de eerste bewoners weer verkocht zal gaan worden. Duidelijke ondergrenzen blijven dus nodig, maar deze moeten wel voor iedereen gelijk zijn.

Zusterorganisatie NEPROM heeft kort geleden het voorstel gedaan om zowel particulier opdrachtgevers als de kopers van een projectmatig ontwikkelde woning de mogelijkheid te geven van het bouwbesluit af te wijken, mits hier expliciet in het koopcontract voor getekend wordt. Mocht dat voorstel onverhoopt worden afgewezen, dan zal de NEPROM protest aantekenen. Hetzelfde geldt voor NVB; ook wij zullen in zo’n situatie onherroepelijk protest aantekenen. Als de politiek vindt dat de moderne tijd minder stringente bouwregels vraagt, dan inderdaad graag op basis van gelijke ‘monniken, gelijke kappen’. Ongetwijfeld zullen consumentenorganisaties hier precies zo over denken. Iedere consument verdient immers zijn éigen droomhuis.