Leestijd: 2 minuten

Rentemiddeling succesmiddel voor een jarenlange succesvolle woningmarkt

Geschreven door Nico Rietdijk op 28 Mei 2015

Vooropgesteld, de toekomst ziet er economisch gezien een stuk beter uit dan pakweg twee jaar geleden. Zelfs in de woningbouw heerst weer een pril sfeertje van blijdschap en opluchting. Dit jaar zijn er tot en met april 10.000 nieuwbouwwoningen verkocht. Als we in dit tempo doorgaan eindigen we dit jaar rond de 30.000 verkochte nieuwbouwwoningen. Dat zijn er alweer 7000 mee dan vorig jaar. Het zijn aantallen waar we nog niet zo gek lang geleden slechts van konden dromen.

Alleen, december is natuurlijk nog ver weg. En los van alle positieve ontwikkelingen komt er een en ander op ons af. De leennormen voor huizenkopers worden per 1 juli voor de zoveelste keer fors naar beneden bijgesteld. Tevens wordt per 1 juli de NHG garantie van € 265.000 naar € 245.000 teruggebracht. En dan hebben we tot slot nog de lage hypotheekrente. Deze is onmiskenbaar een belangrijke aanjager van de huidige euforie. Alleen voor hoe lang nog? De rente op de kapitaalmarkt is in korte tijd al verdrievoudigd en zoals bekend wordt de hypotheekrente hierop gebaseerd.

We moeten er dus alles aan doen om het huidige herstel niet in de knop te breken. Dat kan bijvoorbeeld als banken een individuele inkomenstoets mogen toepassen bij hypotheekverlening. Geen generieke Nibud-benadering dus maar maatwerk. En onlangs heeft Vereniging Eigen Huis het fenomeen van de ‘rentemiddeling’ gepromoot. Daarmee kunnen huiseigenaren van de huidige lage rente profiteren en tegelijk hun maandlasten voor vele jaren achtereen flink verlagen. Rentebemiddeling werkt als volgt. Stel, je hebt een lopende hypotheek van € 200.000. De rente is ooit vastgezet tegen 5% rente en deze rente loopt over twee jaar af. Op dit moment geldt een marktrente van 3% voor een periode van 15 jaar. De hypotheekaanbieder berekent dan de totale rente over twee jaar tegen 5% rente plus de totale rente van 3% over de resterende dertien jaar en spreidt dit over de komende 15 jaar. Deze herberekening – ‘rentebemiddeling’ genoemd - betekent in dit voorbeeld dat je niet langer 5% betaalt, maar slechts 3.27%. En dat maar liefst 15 jaar lang. Bij een hypotheek van twee ton levert dat een jaarlijkse besparing op van maar liefst € 3.460 aan rentekosten.

Wat heeft de woningmarkt hieraan, vraagt u misschien. Op korte termijn niet zo veel, maar het maakt de woningmarkt op langere termijn wel stabieler. En het vergroot de koopkracht van huiseigenaren, wat ze kunnen gebruiken voor extra aflossing, de aanschaf van een mooier en groter huis nu en later, of voor andere bestedingen. Kortom, waarmee ze een bijdrage kunnen leveren aan de economie. Ook de schatkist profiteert, want als de huiseigenaar minder rente betaalt, derft de schatkist minder renteaftrek.

Het is alleen zo ontzettend jammer dat slechts een handjevol banken rentemiddeling toepassen. En degenen die het toepassen, nemen niet pro actief het initiatief om het in gang te zetten. Toch liggen hier kansen voor banken. Al is het maar om hun gebutste imago nieuwe glans te geven. De woningmarkt en onze economie zijn het waard. Deze zullen stabieler worden en minder kwetsbaar voor renteschommelingen. Alleen dat al moet een geruststellende gedachte zijn.