Alternatieve feiten in de bouw: wat is waar?

Leestijd: 3 minuten

Geschreven door Coen van Rooyen op 08-02-2017

Het is niet vreemd dat journalisten geen fan zijn van Trump. Sinds zijn aantreden ontkracht het Witte Huis de door journalisten gepresenteerde feiten met ‘alternatieve feiten’. En als de achterban liever dan de waarheid, gelooft wat haar het beste uitkomt, hoe win je dan je gevecht?

Alternatieve feiten

Zonder dat we het door hebben, kennen we het fenomeen in Nederland ook al een tijdje. Neem de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. In de Tweede Kamer wordt gezegd dat Nederlandse bouwers zich massaal verschuilen achter het Burgerlijk Wetboek, waardoor ze niet aansprakelijk zijn voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Dit moet een halt worden toegeroepen. Bij woningbouw voor consumenten is dat probleem echter zelfs zo groot, dat de bepaling van dwingend recht moet worden. Daarmee zullen we al deze beun-de-hazen voor eens en voor altijd in het gareel te brengen.

Een alternatief feit is dat dit probleem bij consumentenwoningbouw vrijwel niet bestaat. Critici van het wetsvoorstel wijzen erop dat circa 85% van de nieuwbouwkoopwoningen wordt gebouwd op basis van een standaard koop/ aannemingsovereenkomst. Aannemers garanderen hun klanten dat ze gedurende 6 maanden na de oplevering problemen nog mogen melden, waarna die problemen overigens gewoon worden opgelost. Voor de overige 15% van de kopers is nog nooit onderzocht welk model koop/ aannemingsovereenkomst ze gebruiken, maar misschien is dat wel dezelfde standaardovereenkomst.

Wat is hier het ‘echte’ feit en wat is hier het ‘alternatieve’ feit?

Dat moet iemand anders maar ‘fact-checken’. Ik laat het in het midden. Maar als u zelf een oordeel wilt vellen, raad ik u aan de aandacht eens te verleggen van ‘wat er op het spel staat’ naar ‘hoe de spelers van het spel zich gedragen’.

De meningen

Consumentenorganisaties vinden dat er nog maar eens goed over het voorstel nagedacht moet worden en schieten in de vertragingsstand. Representanten van bouwers van grote projecten verzetten zich tegen de dwingendrechtelijkheid van de bepaling. Zij willen de nieuwe opleveraansprakelijkheid bij niet-woningbouwprojecten weg kunnen contracteren. Wetenschappers verslijten stofkam na stofkam om het voorstel steeds verder te ‘verbeteren’; een komma links erbij en een punt rechts eraf.

En de leden van NVB? Die worden als woningbouwer straks misschien aansprakelijk voor iets dat ze hun klanten nu toch al garandeerden. Big deal. Ze blijven doen wat ze altijd al deden: de focus op de klant, met aandacht voor de kwaliteit. En als dat een keer mis gaat? Dan los je dat op.