Lessen uit het verleden, bouwstenen voor de toekomst

Nico Rietdijk over 85 jaar NVB

Leestijd: 3 minuten

Geschreven door Nico Rietdijk op 01-06-2017

Dit jaar bestaat NVB 85 jaar. Een hele tijd, waarvan ik er 28 jaar heb mee mogen maken als directeur. Een tijd waarin onze branche zich heeft ontwikkeld tot een moderne bedrijfstak en waarin onze vereniging steeds verder is geprofessionaliseerd. Hoewel ik eigenlijk veel liever vooruitkijk, is een jubileum als dit een mooi moment om toch eens over de schouder te kijken. Wat hebben we bereikt in al die jaren? Kunnen we daar nog iets van leren voor de toekomst?

De jaren negentig kenmerkten zich als woelige jaren. De hypotheekrente was hoog en piekte zelfs even op 10%. Ook was er nervositeit over het slagen van VINEX. Tegelijk was er weinig echte kennis over de huizenmarkt en de kennis die er was, was versnipperd en beperkte zich tot de bestaande markt. In 1991 introduceerde NVB daarom de Thermometer, die de leden sindsdien voorziet van trefzekere marktinformatie.

Toegenomen klantwaarde

Het vak van projectontwikkelaar heeft in al die jaren een ware metamorfose ondergaan. Als het gaat om luisteren naar de klant, hebben we gelukkig flinke stappen gemaakt. Ik herinner me nog de bouwondernemer, die mij eind jaren zeventig toevertrouwde dat “klanten zijn ergste vijanden waren”. Letterlijk! En hij was niet de enige. Een gedachtegoed dat we ons vandaag de dag gelukkig niet meer voor kunnen stellen. Een grote verworvenheid van deze tijd is dat we ons veel meer afvragen voor wie we bouwen. En waar de behoefte ligt. Daarbij kijken we niet alleen naar de behoeften van de koper, maar ook naar de behoeften van Nederland als geheel. Wat is er nodig in onze samenleving? Hoe kunnen we Nederland nóg mooier maken? Deze toegenomen maatschappelijke betrokkenheid is waar ik het meest trots op ben, als ik kijk waar onze branche nu staat.

“Groene groei voor meer kwaliteit én comfort!”

Duurzaamheid = groene groei!

In dit kader is ook duurzaamheid nu een actueel thema in de bouw. En tevens het thema van ons aankomende jaarcongres. Klimaatverandering en explosieve bevolkingsgroei (wereldwijd) vragen om innovatieve en duurzame oplossingen. Ook in de bouw! Wij zijn het aan volgende generaties verplicht om alles in het werk te stellen om vaart te maken met het vergroenen/verduurzamen van onze leefomgeving door CO2-uitstoot te reduceren en een circulaire economie te creëren. De oplossingen zijn dankzij technologische ontwikkelingen in toenemende mate voorhanden. Nu nog de mindset dat groene groei staat voor meer comfort en kwaliteit van leven. We zijn er inmiddels al aardig in geslaagd om bouwtijden te verkorten en energiezuiniger te bouwen. Zonder in te leveren op kwaliteit én wooncomfort!

Blijven ontwikkelen

Al deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een toegenomen complexiteit in projectontwikkeling en vragen om nieuwe kennis en vaardigheden. NVB start daarom nog dit jaar met een eigen opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’ waarmee we handvatten bieden bij de verdere professionalisering in dit dynamische vakgebied. Want als er één belangrijke les is die we met zijn allen mogen trekken uit de voorgaande jaren, dan is het wel dat we nooit op onze lauweren mogen rusten. Zoals bleek in de Thermometer van begin dit jaar: de huidige dynamiek op de woningmarkt is geen structurele verbetering maar moet als een welkome adempauze worden gezien!

De woningmarkt heeft zware jaren gekend en heeft nog belangrijke uitdagingen voor zich liggen als het gaat om bijvoorbeeld hervorming van het woonbeleid. Toch hebben we in al die jaren enorm veel bereikt en geleerd en is het juist die dynamiek waardoor de bouwsector mij na al die jaren nog steeds enorm boeit.

Ik hoop u te ontmoeten tijdens ons jaarcongres in november, waar we ons richten op ‘groene groei’ en we graag het 85-jarig jubileum van NVB samen met u vieren!