Leges: tijd voor een moderniseringsslag!

Leestijd: 2 minuten

Geschreven door Coen van Rooyen op 05-09-2017

“De legesverordening is niet in strijd met de wet.” Zo oordeelde de Hoge Raad recentelijk over misschien wel de meest besproken legesverordening van Nederland, namelijk die van Rotterdam. Toch moeten we ons daar niet in berusten. Dit soort legesverordeningen zijn niet meer van deze tijd.

61 minuten parkeren betekende lange tijd voor twee uur betalen. Je rekende af per uur. Moderne parkeersystemen als Parkline, ParkMobile en Yellowbrick rekenden af met dit oneerlijke systeem en maakten het mogelijk om per minuut te betalen. Zo betaal je alleen voor wat je daadwerkelijk hebt gebruikt. Dat voelt een stuk eerlijker.

Rotterdamse legessysteem

Het Rotterdamse legessysteem werkt nog altijd volgens hetzelfde principe als het oude parkeersysteem, het zogeheten zaagtandtarief. Vraag je in Rotterdam een vergunning aan met een bouwsom onder een bepaalde grenswaarde, dan val je in het lage tarief. Is je bouwsom slechts een euro hoger dan deze grens? Dan val je in een hogere bouwkostencategorie en betaal je een veel hoger tarief. In Rotterdam kan het dus zomaar voorkomen dat jij veel meer leges hebt betaald dan je buurman, terwijl jullie nagenoeg in hetzelfde huis wonen.

Wetgever bepaalt

Dit systeem druist in tegen ieders gevoel voor rechtvaardigheid. Toch mag het van de rechter omdat het in overeenstemming is met de wet. Het is niet aan de rechter om die wet te herschrijven. Als denkbeelden in de tussentijd zijn veranderd, dan is het de taak van het volk om zich via het stembriefje hiertegen uit te spreken. Toen men een paar jaar terug in Rotterdam op het punt stond om de legesverordening te wijzigen, waardoor de legesbijdrage op sommige projecten zou verdrievoudigen(!), is NVB samen met een aantal regionale lidbedrijven gaan praten met Rotterdamse gemeenteraadsleden. De raadsleden luisterden naar onze problemen, maar wezen er terecht op dat ze zich hielden aan de enige echte norm die de wet over leges kent, namelijk dat de geraamde baten de geraamde lasten niet mogen overstijgen. De enige norm die geldt is dus dat gemeenten geen winst mogen begroten. Daar houdt Rotterdam zich braaf aan. Ze mogen overigens wel winst maken.

Veranderende maatschappij

Vroeger betaalden we zonder te morren onze parkeerkosten per uur. Dat doen we nu niet meer omdat de maatschappij is veranderd. Vroeger was het kennelijk ook niet nodig om de legesverordeningen aan banden te leggen. Maar ook op dat vlak is onze maatschappij inmiddels veranderd. Onverklaarbare zaagtandtarieven zijn niet meer van deze tijd. Ook het door gemeenten mogelijk maken van (te lage) leges op nieuwe dakkapellen met (te hoge) leges op woningbouwprojecten is achterhaald. Tot slot kán het ook echt niet meer dat legestarieven stijgen als het aantal bouwvergunningen afneemt. Kortom, het is hoog tijd om de gemeentewet te wijzigen, zodat dit soort absurde legesverordeningen aan banden wordt gelegd.