Sneller van idee naar sleuteloverdracht

De coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Leestijd: 3 minuten

Geschreven door Coen van Rooyen op 18-01-2018

Leden van NVB stellen mij vaak vragen over trage besluitvorming en lange procedures in het bestuursrecht. Wanneer een dwarsliggende buurman bezwaar maakt tegen een vergunning of bestemmingsplan, dan kan deze procedure – los van de uitkomst – de boel flink ophouden.

Eerst doorloop je namelijk de bezwaarprocedure bij het bestuursorgaan zelf, dan volgt het beroep bij de rechtbank en tot slot volgt hoger beroep bij de Raad van State. Zelfs als de buurman een juridisch zeer zwak betoog heeft en overal ongelijk krijgt, loopt het soms aardig in de papieren. Met alle gevolgen van dien, want kopers raken hun interesse kwijt en stilstand kost meestal geld.

Heeft u hulp nodig op juridisch of fiscaal vlak? Neem dan contact op met onze juridische helpdesk.
juridische helpdesk

Coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro)

Het is vervelend dat hierbij vaak pas naar de ‘oplossing’ gevraagd wordt als het al te laat is om er nog iets aan te doen. Voor wie het probleem wil voorkomen is er de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Een enorm effectieve, maar ietwat in de vergetelheid geraakte procesversneller. Deze regeling staat in Afdeling 3.6 van de Wro en komt erop neer dat als je alle benodigde uitvoeringsbesluiten, zoals de omgevingsvergunningen Wabo, ‘coördineert’ met het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan of inpassingsplan, de mogelijkheden tot beroep verkort en versneld worden.

“Een enorm effectieve, maar ietwat in de vergetelheid geraakte procesversneller.”

Aanzienlijke tijdwinst

Wanneer de coördinatieregeling goed is toegepast en de buurman na de vaststelling van het besluit beroep instelt, behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dit beroep zonder dat de zaak eerst door de rechtbank moet zijn behandeld. Bovendien behandelt de Afdeling de besluiten als één besluit en neemt de Afdeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift een besluit. Hierdoor kan er aanzienlijke tijdwinst worden behaald. Om te zorgen dat een besluit onder de coördinatieregeling valt, moet de gemeenteraad (of provinciale staten) een zogenoemd coördinatiebesluit nemen voor een specifiek besluit of over een categorie van besluiten.

Juridische gereedschapskist

De juridische gereedschapskist waarmee dit soort problemen worden opgelost, bevat natuurlijk niet maar één stuk gereedschap. Met een specifieke casus kunnen leden daarom dus altijd bellen met onze juridische helpdesk. Maar als gereedschap zo goed kan werken als de coördinatieregeling, dan hoort het eigenlijk überhaupt niet thuis in de gereedschapskist. In zo’n geval zou het beter aan de gereedschapsriem van de ontwikkelaar hangen, dicht tegen hem aan.

Heeft u hulp nodig op juridisch of fiscaal vlak? Neem dan contact op met onze juridische helpdesk.
juridische helpdesk