Het dilemma van de bouwondernemer: gasloze nieuwbouw of aansturen op meer innovatie?

Leestijd: 4 minuten

Geschreven door Anneloes van der Woude op 03-07-2018

Is het klimaat erbij gebaat dat nieuwbouwwoningen vanaf 1 juli geen gasaansluiting meer krijgen? Is het terugdringen van het aardgasgebruik de enige oplossing voor het terugdringen van de CO2-uitstoot? Of gaan we hiermee voorbij aan legio alternatieven die wellicht op de middellange termijn een beter resultaat opleveren?

Even terug in de tijd: het is begin 2018 en hoewel men in de Haagse wandelgangen fluistert dat aardgas voor nieuwbouwwoningen moet worden verboden, lijkt dat nog ver weg. Op een duurzaamheidsbijeenkomst van brancheorganisatie NVB-bouw zijn de leden er eensgezind over: om de klimaatdoelen te halen moet ook de gebouwde omgeving verduurzamen.

De leden van NVB – die gezamenlijk 80% van de nieuwbouwwoningen in Nederland bouwen – voelen hun verantwoordelijkheid en besluiten een aardgasverbod per 1 januari 2019 te aanvaarden, mits Den Haag aan knellende situaties tegemoetkomt.

Hoe snel verandert de politieke werkelijkheid soms. Een aardbeving in Groningen in januari 2018 gaf het laatste zetje aan het parlement om al op 8 april 2018 via de Wet Voortgang Energietransitie het aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet per 1 juli 2018 te verbieden. Dat is wel erg snel.

De woningbouwsector wordt overvallen door een onduidelijk en overhaast ingevoerd gasverbod.

De woningbouwsector wordt overvallen door een onduidelijk en overhaast ingevoerd gasverbod. Woningbouwers blijven verward achter. Projecten waarvoor grond is aangekocht, de meerkosten die ongetwijfeld bij de consument komen te liggen terwijl deze vaak geen euro extra kan lenen: alles moet terug naar de tekentafel.

Het parlement laat in het midden wie dit verlies voor zijn rekening neemt of hoe we omgaan met plekken waar gasloos überhaupt niet kan. “De gemeente mag erover beslissen” en “dat werken we later wel uit” is het devies.

Gevolg: het is nu bijna 1 juli en niemand weet precies waar uitzonderingen gelden, of er overgangsrecht geldt en wie voor de meerkosten opdraait. Vóór 1 juli de vergunningaanvraag de deur uit, lijkt de enige oplossing. En de bouwsector? Die klaagt niet. Iedereen realiseert zich welke belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid we hebben. Maar juist die maatschappelijke verantwoordelijkheid dwingt ons nu om een paar kritische vragen te stellen.

Want hebben we dan helemaal geen leidingen meer nodig? Nemen warmtepompen straks de boel over? Of moeten we bij temperaturen onder nul de warmtevoorziening straks toch aanvullen met een klein beetje gas? En is iedere vorm van gas wel even onwenselijk? Uit GFT- afval kan immers ook gas worden gemaakt zonder nadelen voor Groningen.

Willen we aan de Parijse klimaatdoelstellingen voldoen, dan moeten we open blijven staan voor nieuwe technieken. Alleen dan weten we namelijk welke maatregelen op lange termijn écht duurzaam zijn. We hebben allemaal het beste voor met onze Groningse landgenoten en we weten dat er vaart moet worden gemaakt.

Maar haastige spoed is zelden goed, dus laten we toch nog even de tijd nemen om na te gaan of de keuzes van vandaag leiden tot de beste resultaten in de toekomst.

Bron: nederlandmvo.nl