Korte lijnen, snel schakelen

Met uw vragen kunt u bij NVB terecht

De NVB helpdesk

Voor alle juridische, fiscale, economische vragen en algemene vragen

Juridische helpdesk

Coen van Rooyen

070 - 386 02 04
 coen@nvb-bouw.nl

Secretariaat

Voor overige vragen

070 - 386 02 04
info@nvb-bouw.nl

NVB bouwhelm

Veelgestelde vragen

U kunt bij NVB terecht voor allerhande vragen over uw dagelijkse werkzaamheden. Onderstaand geven wij drie voorbeelden die wij recent nog hebben beantwoord voor onze leden.

Als de legesverordening een berekening op basis van ‘bouwkosten’ voorschrijft, dan moet daar volgens de Hoge Raad de prijs onder worden verstaan die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarvoor de vergunning werd verleend. Als de gemeente vindt dat de aannemingssom te laag is, dan is het aan de gemeente om dit aannemelijk te maken. Het vermoeden van de ambtenaar dat de aangeleverde bouwsom te laag is omdat anderen voor hetzelfde werk meer vragen, is hiervoor onvoldoende. NVB kijkt graag even mee op welke manier het gesprek met de gemeente het beste kan worden aangegaan. Neem hiervoor contact op met de juridische helpdesk.Ja, de kans is groot dat de oude woning niet in de overdrachtsbelastingsfeer kan worden overgedragen, maar dat btw over de woning zal worden geheven. Sinds 2013 wordt bij een koop-/aannemingsovereenkomst de overdracht van de grond en de daaropvolgende bouw samen als één prestatie gezien. Soms zijn er manieren om dit wel voor elkaar te krijgen. Neem hierover contact op met NVB, dan helpen we je hier graag mee.


Op grond van de wet is het bedrijf hiervoor aansprakelijk. In het contract mag hiervan echter worden afgeweken. In de meest gebruikte standaardovereenkomsten staat bijvoorbeeld een bepaling waarmee de aansprakelijkheid voor verborgen gebreken die niet de constructie van het gebouw betreffen is teruggebracht tot 5 ½ jaar na de oplevering. Als je wil weten of in jullie contract een dergelijk beding staat dan kijken we graag even mee. Dan bespreken we samen hoe we de vordering van de consument het beste kunnen betwist. Neem hiervoor contact op met NVB. Wij helpen je graag verder.

NVB bezoeken

Westeinde 28 in Voorburg routebeschrijving