Prof. dr. J.C. Verdaas

Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft

pull-left


Als hoogleraar Gebiedsontwikkeling houdt Verdaas steeds de brede maatschappelijke context voor ogen houden. Grote thema’s voor de komende decennia die zich ruimtelijk vertalen zijn onder andere de woningbouwopgave, de landbouwstructuur, de energietransitie en de mobiliteit.

Verdaas: “Verbind gebiedsontwikkeling met andere maatschappelijke opgaven. Blijf niet hangen in het debat over rood of groen, maar koppel bouwplannen aan ecologische doelstellingen, energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit en het gebruik van big data. Als we daarvoor nieuwe, toepasbare concepten kunnen ontwikkelen, is mijn missie geslaagd.”

Co Verdaas heeft ruim twintig jaar ervaring in zowel de wetenschap en de praktijk als bij de overheid. In al zijn ambtelijke en bestuurlijke functies heeft hij zich bezig gehouden met ruimtelijke ontwikkelingen. Hij werkte onder andere bij de Universiteit van Wageningen, de gemeente Zwolle en een woningcorporatie, was lid van de Tweede Kamer en gedeputeerde van de provincie Gelderland. Hij is gepromoveerd op het planstelsel. Ook werkt hij voor adviesbureau Over Morgen. Daarnaast is hij  lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.

terug