Peter Boelhouwer

Hoogleraar Housing systems
Afdeling OTB - Research for the Built Environment / Afdeling Real Estate & Housing

pull-left

“Sinds 2001 ben ik hoogleraar Housing systems. Ik houd mij vooral bezig met het functioneren en het beleid van de woningmarkt. “Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich?” en “Hoe kun je beleid ontwikkelen en evalueren?” zijn belangrijke vragen op dit moment. De Nederlandse woningmarkt functioneert momenteel niet goed; de woningproductie is laag en de koopprijzen stijgen fors. Het onderzoek van mijn leerstoel richt zich daarom op onder meer woningkeuzeprocessen, hervorming van de woningmarkt en koopprijsontwikkeling, maar ook op internationaal vergelijkend onderzoek van volkshuisvestingssystemen. Ook de effecten van afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, de samenhang tussen bouwproductie en koopprijsontwikkeling en de positionering van de corporatiesector komen aan bod.

Ik begeleid zo’n acht promovendi. In de nabije toekomst zie ik verschillende uitdagingen op het gebied van volkshuisvesting. De woningmarkt wordt opnieuw geordend en de rol van corporaties verandert. Ook de vergrijzing en de verandering van de verzorgingsstaat krijgen invloed op de sector.”

Boelhouwer studeerde sociale geografie in Utrecht. Naast hoogleraar is hij voorzitter van het European Network for Housing Research (ENHR) en van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsherstel (KCAF).

Lees ook ons interview met Peter Boelhouwer: Er zijn oplossingen voor de middeninkomens

terug