NVB Jaarcongres 2020

Het zal je alleen niet verbazen dat we het anders gaan doen dan voorheen. Want álles gaat de laatste tijd anders dan voorheen! En ja, we zullen ons natuurlijk aan alle Coronamaatregelen houden.

verder lezen

Zesde etappe wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. De opgave is omvangrijk, met grote impact voor bewoners, gebouweigenaren, winkeliers, netbeheerders en andere partijen in Zoetermeer.

verder lezen

Startdag NVB Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Meld je aan voor de NVB Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl. We blijven vernieuwen en dat is maar goed ook! We leven immers in een bizarre tijd waarin we het hoofd koel moeten houden en moeten bezien waar ieders meerwaarde zit als mens, familielid, vriend(in) en ook als professional. Ons vak vraagt om deskundigheid en vertrouwen. Consument en opdrachtgever moeten op ons kunnen bouwen.

verder lezen

Vijfde etappe wijkentour warmtetransitie: Hoe Sliedrecht aardgasvrij wordt

De Drechtsteden willen graag koploper zijn in de warmtetransitie. In juli 2019 is een eerste versie van de gezamenlijke ‘Transitievisie Warmte’ vastgesteld. Daarmee zetten de Drechtsteden een belangrijke stap voorwaarts op weg naar een aardgasvrije toekomst. Voor veel wijken in de regio is aansluiting op een warmtenet de meest kansrijke en goedkope oplossing. In 2019 zijn de corporaties en energiebedrijf HVC een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het aansluiten van een zo groot mogelijk aantal corporatiewoningen op het warmtenet van HVC in de Drechtsteden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

verder lezen

Vierde etappe wijkentour warmtetransitie: ‘Van het gas af’ in Dukenburg

Gemeente Nijmegen heeft als voormalig European Green Capital een hoge ambitie in de energietransitie en wil in 2045 een energieneutrale stad zijn. De wijk Zwanenveld in het stadsdeel Dukenburg is, met zo’n 2500 woningen, één van de eerste wijken waar stappen worden gezet om de ambitie naar aardgasvrij te realiseren. Dukenburg bestaat al meer dan 50 jaar en staat bekend als een groen stadsdeel met veel eigen voorzieningen en de binnenstad van Nijmegen op korte afstand. Het is in sommige opzichten ook een aandachtsgebied, met kwetsbare bewoners. Veel gebouwen zijn toe aan renovatie of vernieuwing. De gemeente zoekt samen met stakeholders bewust naar kansen om de energietransitie te koppelen met andere maatschappelijke thema’s als eenzaamheid, werkgelegenheid, gezonde levensstijl, klimaatadaptatie en eigen energieproductie.

verder lezen

NVB Nazomer BBQ

NVB Nazomer BBQ voor iedereen in de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’ (alumni, huidige cursisten en degenen die per oktober aanstaande starten).

verder lezen

NVB Ledenoverleg

We zijn zeer benieuwd hoe het met jullie gaat in deze rare tijden en omdat we niet iedereen persoonlijk kunnen spreken, hopen we dat jullie op vrijdagochtend 19 juni een uurtje online met ons willen ‘samenkomen’ (9.15 – 10.15) via Microsoft Teams.

verder lezen

Thuiscongres ‘BENG! Zo Doe Je Dat’

Per 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door BENG. Hoe bouw je nieuwbouwwoningen BENG en beter? Daar heeft het Lente-akkoord jarenlang kennis en ervaringen over verzameld. Wil je in één middag bijgepraat worden? Of wil je juist de laatste inzichten horen? Tijdens dit congres krijg je alle ins en outs te horen.

verder lezen

NVB webinar Coronamaatregelen

De gevolgen van de coronamaatregelen voor de bouwsector

We zitten gevangen in een bizarre nieuwe werkelijkheid die niet alleen ons sociale leven vrijwel volledig ‘on hold’ zet. Ondanks dat de bouw niet tot de vitale beroepen wordt gerekend, is het van belang dat de bouw wel door kan gaan om het grote tekort aan woningen niet nog verder op te laten lopen. De vraag is nu of die ruimte in regelgeving er is, ook als de anti-Coronamaatregelen worden aangescherpt.

verder lezen

NVB Juridische Actualiteiten webinar ‘Belastingvoordelen’

Wie bouwt en ontwikkelt, komt altijd in aanraking met de fiscus. Omzetbelasting of overdrachtsbelasting? 6% tarief of 2% tarief? Of misschien helemaal vrijgesteld van belasting leveren? Wie zich goed voorbereidt, en de fiscale kneepjes kent, kan het beste bod doen op de grondpositie en mag dus aan de slag. Dat is zeker nú belangrijk, omdat grondlocaties steeds schaarser worden. 

verder lezen

Afscheidssymposium Nico Rietdijk

Op 4 maart 2020 nemen we afscheid van toekomstige pensionado Nico Rietdijk. Het belooft een middag vol met mooie herinneringen en interessante verhalen te worden. Het afscheid staat verder volledig in het teken van ‘Plastic Fantastic’ op naar een wereld zonder plastic.

verder lezen

Tweede etappe wijkentour warmtetransitie: hoe wordt Palenstein aardgasvrij?

De gemeente Zoetermeer heeft samen met woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin in maart 2017 de Green Deal Aardgasvrij Palenstein ondertekend. Door deze samenwerking willen deze partijen gezamenlijk de juiste context creëren om de transitie van aardgas naar alternatieve warmte- en elektriciteitsopties mogelijk te maken. NVB organiseert samen met Platform31 en Aedes ook de tweede etappe van de wijkentour. Het doel is om kennis en ontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken onder de aandacht te brengen.

verder lezen

Sessie Jannes van Loon - Wooncongres 2019

Op 4 december organiseren TU Delft en Platform31 ‘het Wooncongres 2019’. Het belooft weer een feestelijke tiende editie te worden. NVB levert een bijdrage aan het Wooncongres van dit jaar. Onze woningmarktonderzoeker Jannes van Loon geeft een sessie waarin hij laat zien hoe de woningbouw stagneert door de sterke voorkeur van beleidsmakers voor binnenstedelijk bouwen.

verder lezen

NVB Juridische actualiteiten

Laat u bijpraten en kom op maandag 23 september naar de NVB-sessie Juridische actualiteiten (exclusief voor NVB-leden). Onderwerpen: Programmatische Aanpak Stikstof en Wet Kwaliteitsborging in de praktijk.

verder lezen

Excursie De Meelfabriek

Op vrijdag 13 september brengen we met de deelnemers van de NVB Opleiding 'Projectontwikkeling Nieuwe Stijl' een bezoek aan De Meelfabriek in Leiden, waarbij we alle facetten van het ontwikkelingsvak in de praktijk ervaren.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Na het spraakmakende ZEN-congres over aardgasvrije nieuwbouw op  29 maart jl. is er op 12 juni aanstaande weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er staat een mix van actuele onderwerpen op het programma.

verder lezen

Blijven Bouwen met BENG en MPG

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen is ingrijpend veranderd. Ook omtrent energie zijn er grote wijzigingen op komst. Heb je geen tijd om je hier zelf in te verdiepen? Schrijf je dan in voor deze training van een halve dag!

verder lezen

WoOncongres 2019

Ruimte voor wonen

Congres over wonen in Nederland. Aanleiding is de publicatie van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt gehouden. Het WoON is een samenwerking tussen het ministerie van BZK en het CBS.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Op 11 september aanstaande is er weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er is zoals gebruikelijk aandacht voor de nieuwe BENG-normen. Brenda Schoumans van Alliander gaat in op publieke open warmtenetten, en er zijn weer een aantal prikkelende pitches en diepgravende kennissessies.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Na het spraakmakende ZEN-congres over aardgasvrije nieuwbouw op  29 maart jl. is er op 12 juni aanstaande weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er staat een mix van actuele onderwerpen op het programma.

verder lezen

NVB Studiebijeenkomst “Kansen met de Omgevingswet”(Soesterberg-Noord)

Van “nee, tenzij…" naar “ja, mits…”

Ambtenaren die zonder nadenken naar knellende regels wijzen? Inflexibele bestemmingsplannen? Een ‘nee-tenzij’- cultuur? De nieuwe Omgevingswet rekent er rigoureus mee af! Hoewel de officiële invoeringsdatum van de wet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Hierdoor komen plannen van de grond die anders nooit geslaagd zouden zijn.

verder lezen

NVB Studiebijeenkomst “Kansen met de Omgevingswet” (Den Haag)

Van “nee, tenzij…" naar “ja, mits…”

Ambtenaren die zonder nadenken naar knellende regels wijzen? Inflexibele bestemmingsplannen? Een ‘nee-tenzij’- cultuur? De nieuwe Omgevingswet rekent er rigoureus mee af! Hoewel de officiële invoeringsdatum van de wet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Hierdoor komen plannen van de grond die anders nooit geslaagd zouden zijn.

verder lezen

The basics of Blockchain

We horen er steeds meer over: bitcoins & blockchain. Maar hoe werkt blockchain eigenlijk en wat betekent deze ontwikkeling voor het vastgoed? Hoe snel gaan deze ontwikkelingen en op welke manier kunnen we ons - als projectontwikkelaar – het beste voorbereiden?

verder lezen

ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw

De nieuwbouw moet aardgasvrij en wel zo snel mogelijk. Maar hoe doe je dat als ontwikkelaar, bouwer, corporatie of belegger? Wat zijn de alternatieven voor de vertrouwde combi-ketel en hoe zijn de ervaringen daarmee, wat zijn de valkuilen, wat kosten die alternatieve oplossingen en hoe krijg je de bewoners daar enthousiast voor? Dat - en veel meer - hoor je tijdens ons praktijkcongres op 29 maart. Hands on, mouwen opstropen en er voor gaan! Een middag voor en door de praktijk.

verder lezen

Dag van de Binnenlucht

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning. Aandacht voor binnenlucht in de woning is broodnodig. Want de kwaliteit van de lucht in een woning is veel slechter dan we denken. Op 2 november organiseren Lente-akkoord, VLA en ISSO daarom gezamenlijk de Dag van de Binnenlucht.

verder lezen

NVB Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Op 31 oktober 2017 start de NVB opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’. Deze opleiding is speciaal voor en met NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers ontwikkeld en wordt in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) aangeboden.

verder lezen

ZEN platformbijeenkomst NOM nieuwbouw

i.s.m. Stroomversnelling

Het ZEN-platform werkt aan bijna energieneutraal tot energieleverende nieuwbouwwoningen, met de bewoner als uitgangspunt. Nul-op-de-Meter nieuwbouwwoningen vormen een belangrijk deel van de oplossing. Tijdens een speciale bijeenkomst, gecombineerd met een Samenwerkdag van de Stroomversnelling, gaan we de diepte in op alle aspecten en vragen rond Nul-op-de-Meter nieuwbouw.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst op 20 juni

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

verder lezen

NVB Safari naar RDM Innovation Dock

In navolging op de succesvolle safari naar de TU Delft vorig jaar, mogen we nu onze horizon verbreden met en ons verbazen over de studies en (product)innovaties waar vele studenten dagelijks aan werken op de RDM Innovation Dock. Ga met ons mee op safari en ontmoet en ontdek de toekomst!

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

verder lezen

Implementeren en veranderen

DGA's op Nyenrode

De invulling van het strategisch proces bepaalt in grote mate de effectiviteit van strategische keuzes en de strategie realisatie. Waar wordt de nadruk gelegd, wie wordt betrokken en hoe ga je om met strategie in omgevingen die in grote mate aan verandering en complexiteit onderhevig zijn? Tijdens deze tweede sessie werden u een aantal handvatten aangeboden om een strategische fit te realiseren in een context van stabiliteit en/of verandering.

verder lezen