NVB Juridische actualiteiten

Laat u bijpraten en kom op maandag 23 september naar de NVB-sessie Juridische actualiteiten (exclusief voor NVB-leden). Onderwerpen: Programmatische Aanpak Stikstof en Wet Kwaliteitsborging in de praktijk.

verder lezen

Excursie De Meelfabriek

Op vrijdag 13 september brengen we met de deelnemers van de NVB Opleiding 'Projectontwikkeling Nieuwe Stijl' een bezoek aan De Meelfabriek in Leiden, waarbij we alle facetten van het ontwikkelingsvak in de praktijk ervaren.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Na het spraakmakende ZEN-congres over aardgasvrije nieuwbouw op  29 maart jl. is er op 12 juni aanstaande weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er staat een mix van actuele onderwerpen op het programma.

verder lezen

Blijven Bouwen met BENG en MPG

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen is ingrijpend veranderd. Ook omtrent energie zijn er grote wijzigingen op komst. Heb je geen tijd om je hier zelf in te verdiepen? Schrijf je dan in voor deze training van een halve dag!

verder lezen

WoOncongres 2019

Ruimte voor wonen

Congres over wonen in Nederland. Aanleiding is de publicatie van het nieuwe WoonOnderzoek Nederland (WoON), dat elke drie jaar wordt gehouden. Het WoON is een samenwerking tussen het ministerie van BZK en het CBS.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Op 11 september aanstaande is er weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er is zoals gebruikelijk aandacht voor de nieuwe BENG-normen. Brenda Schoumans van Alliander gaat in op publieke open warmtenetten, en er zijn weer een aantal prikkelende pitches en diepgravende kennissessies.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Na het spraakmakende ZEN-congres over aardgasvrije nieuwbouw op  29 maart jl. is er op 12 juni aanstaande weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er staat een mix van actuele onderwerpen op het programma.

verder lezen

NVB Studiebijeenkomst “Kansen met de Omgevingswet”(Soesterberg-Noord)

Van “nee, tenzij…" naar “ja, mits…”

Ambtenaren die zonder nadenken naar knellende regels wijzen? Inflexibele bestemmingsplannen? Een ‘nee-tenzij’- cultuur? De nieuwe Omgevingswet rekent er rigoureus mee af! Hoewel de officiële invoeringsdatum van de wet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Hierdoor komen plannen van de grond die anders nooit geslaagd zouden zijn.

verder lezen

NVB Studiebijeenkomst “Kansen met de Omgevingswet” (Den Haag)

Van “nee, tenzij…" naar “ja, mits…”

Ambtenaren die zonder nadenken naar knellende regels wijzen? Inflexibele bestemmingsplannen? Een ‘nee-tenzij’- cultuur? De nieuwe Omgevingswet rekent er rigoureus mee af! Hoewel de officiële invoeringsdatum van de wet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Hierdoor komen plannen van de grond die anders nooit geslaagd zouden zijn.

verder lezen

The basics of Blockchain

We horen er steeds meer over: bitcoins & blockchain. Maar hoe werkt blockchain eigenlijk en wat betekent deze ontwikkeling voor het vastgoed? Hoe snel gaan deze ontwikkelingen en op welke manier kunnen we ons - als projectontwikkelaar – het beste voorbereiden?

verder lezen

ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw

De nieuwbouw moet aardgasvrij en wel zo snel mogelijk. Maar hoe doe je dat als ontwikkelaar, bouwer, corporatie of belegger? Wat zijn de alternatieven voor de vertrouwde combi-ketel en hoe zijn de ervaringen daarmee, wat zijn de valkuilen, wat kosten die alternatieve oplossingen en hoe krijg je de bewoners daar enthousiast voor? Dat - en veel meer - hoor je tijdens ons praktijkcongres op 29 maart. Hands on, mouwen opstropen en er voor gaan! Een middag voor en door de praktijk.

verder lezen

Dag van de Binnenlucht

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning. Aandacht voor binnenlucht in de woning is broodnodig. Want de kwaliteit van de lucht in een woning is veel slechter dan we denken. Op 2 november organiseren Lente-akkoord, VLA en ISSO daarom gezamenlijk de Dag van de Binnenlucht.

verder lezen

NVB Opleiding Projectontwikkeling Nieuwe Stijl

Op 31 oktober 2017 start de NVB opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’. Deze opleiding is speciaal voor en met NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers ontwikkeld en wordt in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) aangeboden.

verder lezen

ZEN platformbijeenkomst NOM nieuwbouw

i.s.m. Stroomversnelling

Het ZEN-platform werkt aan bijna energieneutraal tot energieleverende nieuwbouwwoningen, met de bewoner als uitgangspunt. Nul-op-de-Meter nieuwbouwwoningen vormen een belangrijk deel van de oplossing. Tijdens een speciale bijeenkomst, gecombineerd met een Samenwerkdag van de Stroomversnelling, gaan we de diepte in op alle aspecten en vragen rond Nul-op-de-Meter nieuwbouw.

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst op 20 juni

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

verder lezen

NVB Safari naar RDM Innovation Dock

In navolging op de succesvolle safari naar de TU Delft vorig jaar, mogen we nu onze horizon verbreden met en ons verbazen over de studies en (product)innovaties waar vele studenten dagelijks aan werken op de RDM Innovation Dock. Ga met ons mee op safari en ontmoet en ontdek de toekomst!

verder lezen

ZEN Platformbijeenkomst

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument.

verder lezen

Implementeren en veranderen

DGA's op Nyenrode

De invulling van het strategisch proces bepaalt in grote mate de effectiviteit van strategische keuzes en de strategie realisatie. Waar wordt de nadruk gelegd, wie wordt betrokken en hoe ga je om met strategie in omgevingen die in grote mate aan verandering en complexiteit onderhevig zijn? Tijdens deze tweede sessie werden u een aantal handvatten aangeboden om een strategische fit te realiseren in een context van stabiliteit en/of verandering.

verder lezen