toevoegen aan agenda 2018-02-15 09:15 2018-02-15 12:30 Europe/Amsterdam NVB Studiebijeenkomst “Kansen met de Omgevingswet”(Soesterberg-Noord) Ambtenaren die zonder nadenken naar knellende regels wijzen? Inflexibele bestemmingsplannen? Een ‘nee-tenzij’- cultuur? De nieuwe Omgevingswet rekent er rigoureus mee af! Hoewel de officiële invoeringsdatum van de wet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Hierdoor komen plannen van de grond die anders nooit geslaagd zouden zijn. Anna’s Casino (Zegerszaal ) NVB Bouw info@nvb-bouw.nl

NVB Studiebijeenkomst “Kansen met de Omgevingswet”(Soesterberg-Noord)

Van “nee, tenzij…" naar “ja, mits…”

Ambtenaren die zonder nadenken naar knellende regels wijzen? Inflexibele bestemmingsplannen? Een ‘nee-tenzij’- cultuur? De nieuwe Omgevingswet rekent er rigoureus mee af! Hoewel de officiële invoeringsdatum van de wet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Hierdoor komen plannen van de grond die anders nooit geslaagd zouden zijn. 

Download hier de presentaties:

De belangrijkste winst van deze wet is niet te vinden in de wet zelf. Het gaat om een cultuuromslag. Het omgevingsrecht wordt flexibeler en globaler door niet bij de regels maar bij het plan te beginnen. De wet biedt veel meer mogelijkheden om een proactieve houding van initiatiefnemers te belonen en creëert een duidelijkere procedure.

We hebben de volgende deskundigen bereid gevonden een bijdrage te leveren:

Sikko de Mol Moncourt, plaatsvervangend programmamanager Crisis- en herstelwet, Ministerie BZK
Sikko de Mol Moncourt is sinds de inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet in 2010 ‘plaatsvervangend programmamanager implementatie’. Op basis van deze wet kunnen gemeenten op onderdelen vooruitlopen op de Omgevingswet en in het bijzonder op het omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Zo kunnen gemeenten werken aan vereenvoudiging van regelgeving en aan bestuurlijk maatwerk voor ingewikkelde en innovatieve projecten. Inmiddels is voor meer dan 160 experimenten het groene licht gegeven. Onlangs is de afdeling waar hij werkt door Friso de Zeeuw, ambassadeur ‘Versnellen’ van Ministerie BZK, uitgeroepen tot  de ‘minst bureaucratische afdeling’!

Jeroen Huijben, sr. Beleidscoördinator, Ministerie BZK en coördinator Omgevingswet
Jeroen Huijben heeft ruim 20 jaar ervaring in het omgevingsrecht. Na een aantal jaren bij Tauw juridisch adviseur op het gebied van gemeentelijk grondbeleid en gebiedsontwikkeling te zijn geweest, was hij sinds 1999 werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als seniorjurist en juridisch coördinator. Vanaf 2015 is hij senior beleidscoördinator Omgevingswet bij het ministerie van I&M (thans BZK) en als beleidsverantwoordelijke voor afdeling 15.1 over nadeelcompensatie zeer intensief betrokken bij de totstandkoming van deze wet.

Arjen de Snoo, advocaat Houthoff 
Arjen is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij procedeert en adviseert over plannen en vergunningen, en over de nieuwe Omgevingswet en de experimenten die daarvoor worden uitgevoerd. Ook adviseert en onderhandelt hij over samenwerkingen tussen publieke en private partijen voor gebiedsontwikkelingen en het organiseren van het kostenverhaal.

Deze studiebijeenkomst wordt ook in Den Haag gehouden (Binckhorst) op 13 februari. Klik hier voor meer informatie.

Programma

 • 09:00
  Ontvangst
 • 09:30
  Aanvang programma
 • 09:45
  Welke voordelen biedt de Wet?
  Sikko de Mol Moncourt, plaatsvervangend programmamanager Crisis – en herstelwet, Ministerie BZK

  Met kritische kanttekeningen van Arjen de Snoo,
  advocaat Houthoff
 • 10:20
  Vereenvoudiging regelgeving in de praktijk?
  Jeroen Huijben, senior Beleidscoördinator, Ministerie BZK en coördinator Omgevingswet

  Met kritische kanttekeningen van Arjen de Snoo, advocaat Houthoff
 • 10:55
  De praktijkcasus: Soesterberg Noord
  Janne Pijnenborg, wethouder RO en Wonen, Gemeente Soest
 • 11:15
  Rondleiding Soesterberg Noord
  olv Reinier Kalt, projectbureau gemeente Soest (75 min)
 • 12:30
  Napraten en lunch