toevoegen aan agenda 2017-05-19 09:30 2017-05-19 12:45 Europe/Amsterdam Provincie Overijssel in gesprek met bouwers over de ‘Overijsselse woningmarkt’ Op verzoek van Gedeputeerde Monique van Haaf organiseert de Provincie Overijssel samen met de Overijsselse SER een bijeenkomst voor leden van NVB en Bouwend Nederland die in die provincie ontwikkelen en bouwen. DOK H2O NVB Bouw info@nvb-bouw.nl

Provincie Overijssel in gesprek met bouwers over de ‘Overijsselse woningmarkt’

Op verzoek van Gedeputeerde Monique van Haaf organiseert de Provincie Overijssel samen met de Overijsselse SER een bijeenkomst voor leden van NVB en Bouwend Nederland die in die provincie ontwikkelen en bouwen.

Naast de actuele stand van zaken met betrekking tot de woningbouwbehoefte en – productie, zou de Provincie graag meer zicht krijgen op de knelpunten die ontwikkelaars nu ervaren en welke acties in hun ogen nodig zijn voor een kwalitatieve verbeterslag in de regio.

Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal concrete praktijkvoorbeelden die (eventueel geanonimiseerd) tijdens deze bijeenkomst besproken kunnen worden.

Thema’s die onder meer aan bod komen:

 • Plancapaciteit gemeenten
 • Wel of niet binnenstedelijk bouwen en wat te doen met de bestaande voorraad
 • Discussies rondom de Ladder voor duurzame verstedelijking
 • Uitwisselen van ideeën om aan te sluiten bij de huidige en toekomstige opgave

Onze leden in Overijssel benaderen we binnenkort ook persoonlijk maar reserveer alvast uw agenda en geef aan ons door of u erbij kunt zijn!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nico Rietdijk (nico@nvb-bouw.nl ) of Anneloes van der Woude (anneloes@nvb-bouw.nl).

Programma

 • 09:30
  Inloop
 • 09:45
  aanvang programma
 • 11:45
  afsluiting met lichte lunch
 • 12:45
  einde