toevoegen aan agenda 2017-10-13 13:00 2017-10-13 17:00 Europe/Amsterdam Bouwers en Provincie over ‘de Overijsselse woningmarkt’ Op verzoek van Gedeputeerde Monique van Haaf organiseert de Provincie Overijssel samen met de Overijsselse SER een bijeenkomst voor leden van NVB en Bouwend Nederland die in die provincie ontwikkelen en bouwen. DOK H2O NVB Bouw info@nvb-bouw.nl

Bouwers en Provincie over ‘de Overijsselse woningmarkt’

Vervolgbijeenkomst

Op 19 mei jongstleden vond de eerste bijeenkomst plaats waarbij marktpartijen en Provincie Overijssel de kansen en belemmeringen op de Overijsselse woningmarkt bespraken.

Gedeputeerde Van Haaf c.s., SER Overijssel en leden van NVB en Bouwend Nederland overlegden over onder meer de plancapaciteit van gemeenten en de rol die de Provincie kan of zou moeten spelen.

Op ieders verzoek die middag is besloten een vervolgbijeenkomst te organiseren voor onze leden in Overijssel op vrijdagmiddag 13 oktober aanstaande. Ook als u bij de eerste bijeenkomst in mei niet aanwezig kon zijn, bent u op 13 oktober van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een email sturen aan: Carola Notting: carola@nvb-bouw.nl

Routebeschrijving en parkeren

Via de volgende link vindt u informatie over parkeren, openbaar vervoer 
en de routebeschrijving naar de DOK H2O te Deventer http://dokh2o.nl/contact/

Programma

  • 13.00
    Inloop met koffie & thee
  • 13.15
    Inhoudelijk programma
  • 16.00
    Afsluiting met borrel