toevoegen aan agenda 2019-09-23 16:00 2019-09-23 20:00 Europe/Amsterdam NVB Juridische actualiteiten Laat u bijpraten en kom op maandag 23 september naar de NVB-sessie Juridische actualiteiten (exclusief voor NVB-leden). Onderwerpen: Programmatische Aanpak Stikstof en Wet Kwaliteitsborging in de praktijk. De Soester Duinen NVB Bouw info@nvb-bouw.nl

NVB Juridische actualiteiten

Laat u bijpraten en kom op maandag 23 september naar de NVB-sessie Juridische actualiteiten (exclusief voor NVB-leden).

Onderwerpen:

 • Wat betekent de Stikstof-uitspraak van de Raad van State voor onze projecten?
 • De Wet Kwaliteitsborging in de praktijk

 

Programmatische Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 deed de Raad van State een vernietigende uitspraak over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Vele bouwprojecten die in de buurt van Natura 2000 gebieden gepland staan, komen hierdoor op losse schroeven te staan.

Ondernemers zitten met vragen: wat betekent dit voor mijn projecten? Wat kan ik doen als één van mijn projectplannen door deze uitspraak wordt getroffen? Wat kan ik van de gemeente verwachten? Hoe ga ik bijvoorbeeld om met ambtenaren die voorzichtigheidshalve niets meer over mijn project durven te zeggen?

Mr. Arjen de Snoo (Legal Director DLA Piper) informeert u over de betekenis van de betreffende uitspraak, de natuurgebieden en doorloopt met u het ‘PAS- ganzenbord’: welke projecten zijn veilig? welke lopen risico en welke projecten zullen hoogstwaarschijnlijk definitief sneuvelen?

Op deze manier kunt u eenvoudig zelf vaststellen welke locaties extra aandacht nodig hebben, en welke mogelijkheden u heeft om de (financiële) risico’s te beperken.

Lees ook: https://www.bij12.nl/nieuws/rijk-en-provincies-deze-zomer-geactualiseerd-rekenmodel-voor-stikstofdepositie/

Wet Kwaliteitsborging in de praktijk

Op 14 mei 2019 nam de Eerste Kamer de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aan.

Deze wet verandert de bouwpraktijk drastisch. Na invoering van de wet ligt de verantwoordelijkheid voor de bouwtoets in de omgevingsvergunningprocedure niet meer bij de gemeente. De ondernemer moet een gecertificeerde bouwplantoetser zijn bouwplan laten beoordelen en mee laten kijken met de bouw. Geen bemoeienis meer van de gemeente dus. Of toch…? Want wat gebeurt er als de bouwplantoetser ontevreden is? En wat betekent die nieuwe verantwoordelijkheid voor de aansprakelijkheid van de bouwer? Hoe implementeer je kwaliteitsborging in je bedrijf zodat het je iets oplevert? Erik Schot van Plangarant geeft toelichting op het publiekrechtelijke deel van de wet. Coen van Rooyen (NVB) beantwoordt vragen over de privaatrechtelijke aspecten van de wet.

Blokkeer dus de agenda op maandag 23 september 2019 van 16:00 tot 20:00 uur. Meld je aan voor één van de onderwerpen of beide onderwerpen!

Programma

 • 15.30
  Ontvangst
 • 16.00
  Wet Kwaliteitsborging in de praktijk
 • 17.30
  Pauze en eten
 • 18.15
  Programmatische Aanpak Stikstof
 • 20.00
  Napraten