toevoegen aan agenda 2018-09-12 15:30 2018-09-12 18:15 Europe/Amsterdam NVB Topdebat We naderen een steeds urgenter gezamenlijk belang en wens: het verduurzamen van de woningvoorraad en het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. Aankomend NVB Topdebat gaat over de kwaliteit van de leefomgeving. Over groen in de stad, bouwen mét de natuur en in een natuurlijke omgeving. Sociëteit De Witte NVB Bouw info@nvb-bouw.nl

NVB Topdebat


Aanpak woningtekort kán groen

Bouwen mét de natuur = zuurstof voor het wonen

In de serie NVB Topdebatten zijn de urgentie van het verhogen van de woningbouwproductie en het belang van een gezonde programmering bij gemeenten wel aangetoond. Afgelopen 23 april hebben we weer de discussie over binnenstedelijk bouwen of in de uitleg aangezwengeld. De meningen, ook bij overheden zijn verdeeld. Het lijkt ons maar niet te lukken afstand te doen van oude inzichten en dogma’s.

Wel naderen we een steeds urgenter gezamenlijk belang en wens: het verduurzamen van de woningvoorraad en het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook binnenstedelijk. Waarom slaan we de handen dan niet écht ineen? Met een dictaat vanuit ‘rood’ komen we er niet. En de ‘groen’ kant kan ook niet alles zo maar afdwingen. Alleen echte samenwerking zal zijn vruchten in de praktijk afwerpen.

Aankomend NVB Topdebat gaat over de kwaliteit van de leefomgeving. Over groen in de stad, bouwen mét de natuur en in een natuurlijke omgeving.

We mogen het nog niet hardop zeggen maar Carola Schouten, Minister van Landbouw en Natuur heeft in de wandelgangen aangegeven bereid te zijn op 12 september haar visie op dit vraagstuk te geven. Hoe ziet zij die samenwerking tussen groen en rood? Verder mengen zich in de discussie: Co Verdaas, hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en Niek Roozen, landschapsarchitect.

Natuurlijk worden op dit moment de ‘groen’ instituten als LTO, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en VHG uitgenodigd.

Gespreksleider: Jan Bart Wilschut

Schrijf je snel in en verzeker je van een stoel in de gezellige arena van Sociëteit De Witte in Den Haag.

Programma 12 September 2018

 • 16.00
  Welkom

  Piet Adema (Voorzitter NVB)

 • 16.15
  Woningbouw, landbouw, bos en weide in harmonieuze samenwerking

  Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • 16.35
  Visie op het nieuwe Hollandse landschap. En hoe houd je de steden leefbaar?

  Niek Roozen (Landschapsarchitect)

 • 17.00
  Gepolder in de regio of constructieve samenwerking?
  Welke afspraken maken gemeenten over de ruimtelijke inrichting? Welke coalitie-akkoorden tonen echte lef van bestuurders? Waar zijn de nieuwe concepten?

  Co Verdaas (Hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft)

 • 17.35
  Jan Bart Wilschut in gesprek met het groene panel
  Bouwen mét de natuur. Hoe dan?

  • Marc Calon (Algemeen voorzitter LTO)
  • Egbert Roozen (Directeur VHG)
  • Marc van den Tweel (Algemeen directeur Natuurmonumenten)

 • 18.15
  Afsluiting
  (aansluitend borrel)

  Piet Adema (voorzitter NVB)

NVB Topdebat


Aanpak woningtekort kán groen

Bouwen mét de natuur = zuurstof voor het wonen