toevoegen aan agenda 2019-07-01 15:30 2019-07-01 18:15 Europe/Amsterdam NVB Topdebat 2019 Het enorme tekort aan betaalbare woningen blijft voorlopig hoog op ieders agenda staan. Met name de middeninkomens zitten in de verdrukking. Wat hieraan te doen? InnStyle Maarssen NVB Bouw info@nvb-bouw.nl

NVB Topdebat 2019

Bouwen voor de middeninkomens. Hoe dan?

Het enorme tekort aan betaalbare woningen blijft voorlopig hoog op ieders agenda staan. Met name de middeninkomens zitten in de verdrukking. Als je door de verscherpte leeneisen geen hypotheek krijgt en ook niet kunt huren in het sociale segment, kom je terecht in (te) dure huur of blijf je langer thuis wonen. Dit is met name het geval in stedelijke agglomeraties.

Wat hieraan te doen?

Het versoepelen van de leeneisen wordt door de President van De Nederlandsche Bank te risicovol geacht. En de corporaties mogen zich slechts ontfermen over bewoners met een inkomen tot €33.000 bruto per jaar. Voor de middeninkomens die nu tussen wal en schip vallen, zijn er eigenlijk maar twee oplossingen. In de koopsector springt de overheid financieel bij en in de huursector worden maatregelen genomen om het voor beleggers mogelijk te maken betaalbare huurwoningen te financieren.

NVB vat de koe bij de horens en roept overheid, marktpartijen en belangenverenigingen op om op maandag 1 juli naar het NVB Topdebat BOUWEN VOOR DE MIDDENINKOMENS, HOE DAN? te komen en hier het debat met elkaar over aan te gaan.

Het debat wordt ingeleid door Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan OTB Delft. Hij analyseert de positie van de middeninkomens op de woningmarkt en schetst een aantal mogelijke oplossingsrichtingen. Mathijs Bouman reflecteert vanuit algemeen economisch perspectief op zijn verhaal. Hoe kansrijk zijn de geschetste scenario’s afgezet tegen de economische prognoses voor de komende jaren? Welke financieringsmogelijkheden ziet hij bijvoorbeeld vanuit het perspectief van (buitenlandse) beleggers? 

Beide inleidingen vormen de basis voor het Topdebat onder leiding van Roderik van Grieken, directeur van het Nederlands Debatinstituut. Op zijn geheel eigen wijze legt hij zijn stellingen voor aan:

 • Marja Appelman, directeur Woningmarkt BZK
 • Frank van Blokland, directeur IVBN
 • Rob Mulder, directeur Kennis en Belangenbehartiging, VEH
 • Marnix Norder, voorzitter Aedes 

En natuurlijk aan u. Wij nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te discussiëren.

Programma

 • 15.30
  Welkom

  Coen van Rooyen, Directeur NVB

 • 15.45
  Bouwen voor de middeninkomens. Hoe dan?
  Introductie

  Gespreksleider Roderik van Grieken

 • 16.00
  De toekomst van het eigen woningbezit
  • Ontwikkeling van het overheidsbeleid tav de eigen woning
  • Voor - en nadelen eigenwoningbezit vs stimuleren middenhuur

  Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems, OTB Delft

 • 16.30
  De middeninkomens vanuit macro-economisch perspectief
  Hoe groot is het probleem van de middengroep? Wat zijn de maatschappelijke en economische consequenties van dit ‘tussen wal en schip vallen op de woningmarkt’.

  Mathijs Bouman, econoom en journalist

 • 17.00
  Podiumdebat
  Met:

  • Marja Appelman, directeur Woningmarkt, BZK
  • Rob Mulder, directeur Kennis en Belangenbehartiging, VEH
  • Frank van Blokland, directeur IVBN
  • Marnix Norder, Voorzitter Aedes

 • 18.15
  Afsluiting

  Piet Adema, voorzitter NVB