Leestijd: 1 minuut

Flitsverslag

Integreer de kwaliteitsborger in je eigen werkproces en pak de regie!

NVB Studiebijeenkomst Kwaliteitsborging in de bouw

24 Januari 2017

Wij kijken terug op twee succesvolle bijeenkomsten in Dalfsen en Rotterdam. Tijdens deze studiebijeenkomsten zijn we op zoek gegaan naar de gevolgen voor bouwondernemers van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Het wetsvoorstel is onlangs in de Kamer behandeld en de verwachting is dat de nieuwe wet per januari 2018 of kort daarna intreedt. 

“Toen iemand mij laatst vroeg: “wordt het dossier ‘kwaliteitsborging in de bouw’ nu niet erg vlot door de Tweede Kamer geloodst?”, was ik een beetje verbaasd. Zelf begon ik in de jaren ’90 voor het ministerie van BZK te werken en één van de eerste onderwerpen waar ik me over boog was dit dossier.” Hajé van Egmondkwartiermaker bij het Instituut voor Bouwkwaliteit

“De wetgever heeft ervoor gekozen om naast uitbreiding van de aansprakelijkheid ook een informatieplicht op te nemen. De aannemer moet straks aangeven op welke manier de consument verzekerd is in het geval dat de aannemer failliet gaat. Het probleem daarmee is dat de consument er vaak pas achter komt dat aan die informatieplicht niet is voldaan nadat de aannemer failliet gegaan is. En dan heb je al geen mogelijkheid meer om je erop te verhalen.” Wouter Post, Six advocaten

“Doordat wij onze kwaliteitsborger ieder element van het bouwwerk laten controleren hebben wij ook bij onze verzekeraar kunnen onderhandelen over de premie. We kunnen namelijk niet alleen garanderen maar ook bewijzen dat het bouwwerk geen fouten bevat, omdat de keuringsinstantie op ieder moment heeft meegekeken.” Ed Kuperus, Janssen de Jong