Leestijd: 2 minuten

Flitsverslag

Versiertips in vastgoedland

6 Juni 2017

Hoe kunt u uw klanten het beste verleiden? Die vraag stond centraal in de NVB Flitsbijeenkomst: “Frisse blik op marketing, de kunst van het verleiden”. Speciaal voor deze bijeenkomst selecteerde NVB de meest actuele en succesvolle aanpakken om vastgoed te vermarkten. Allen vanuit een verschillende invalshoek.

Neem bijvoorbeeld de plek waar de gebiedsontwikkeling plaatsvindt. Adviesbureau The Missing Link maakt de identiteit van een plek tot een bindende kracht voor gebiedsontwikkeling. Directeur Boudewijn Goudswaard: “Een plek met een herkenbare identiteit draagt bij aan het welzijn van de mensen die er wonen, werken of verblijven. Een plek waarmee mensen zich verbonden voelen zorgt voor meerwaarde en betekenis. Met dat perspectief voor ogen gaat de planontwikkeling soepeler, krijgt de verkoop een boost en ontstaat een grotere sociale cohesie tussen de nieuwe bewoners en de omgeving.”

Welke marketingaanpak werkt het beste voor u?

Klant centraal

Hierna volgden korte pitches van Stijlgenoten en Windtsnelheid Vastgoed Marketing Advies. Beiden stellen de klant centraal: Wat gaat u bouwen? En voor wie? Stijlgenoten doet dit met ‘Woonmens’. Een concept waarbij geïnteresseerden in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de ontwikkeling. Met behulp van een gerichte online campagne wordt de eerste woonbehoefte afgetast. Dit is de start van een digitale klantreis, die uiteindelijk resulteert in een perfecte match tussen vraag en aanbod. Windtsnelheid levert de cijfermatige onderbouwing en vertaalslag voor lokale marktkansen. U peilt hiermee snel en anoniem de kans op draagvlak en haalbaarheid van uw project.

In de praktijk

Ook NieuwbouwNL helpt wensen van de doelgroep te begrijpen en projecten hierdoor optimaal te positioneren in de markt. Dit deden zij onder meer voor Scholtens Groep. Met behulp van het dashboard van NieuwbouwNL kon Scholtens Groep precies zien wie er geïnteresseerd zijn in het project en wat hun contactgegevens en woonwensen zijn. Vervolgens konden deze groepen eenvoudig persoonlijk worden benaderd met gerichte e-mailcampagnes. Deze nieuwe aanpak zorgde voor een gestroomlijnd proces en leverde Scholtens Groep een schat aan interessante data op.

Deze NVB flitsbijeenkomst liet zien dat er verschillende mogelijkheden zijn om klanten te verleiden in vastgoedland. Met de inzet van big data en nieuwe technologieën worden deze bovendien steeds persoonlijker en doelgerichter. Welke marketingaanpak het beste voor u werkt, is aan uzelf om te beoordelen. NVB blijft de nieuwste trends en ontwikkelingen volgen.