Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

NVB Topdebat legt complexiteit woningbouw bloot

19 September 2017

Ruim 120 vastgoedbeslissers waren op 18 september naar Maarssen getogen voor het 3e NVB Topdebat. Deze keer stond de vraag centraal WAAR die 1 miljoen nog te bouwen woningen moeten komen. Want over één ding is men het onderhand wel eens: met het huidige bouwtempo zal het woningtekort verder oplopen met alle gevolgen van dien.

Gastsprekers en aanjagers van de discussie, Jan Latten en Maarten Steinbuch, kregen van gespreksleider Felix Rottenberg ruim de tijd om hun visie op toekomstige ontwikkelingen weer te geven waarna overheid en markt de gevolgen voor het wonen bespraken en de belemmeringen waar zij dagelijks tegenaan lopen.

Roep om creativiteit en flexibiliteit

De trek naar de stad en de Randstad van met name hoogopgeleide jongeren baart kleinere gemeenten in de buitengebieden zorgen. Daarbij zal het verschil tussen rijk en arm groter worden. Zowel ouderen als westerse en niet-westerse nieuwkomers zorgen voor de bevolkingsgroei in de komende 10 tot 20 jaar. Het aantal kleine huishoudens neemt toe. Latten vraagt de markt daarom creatief en flexibel te zijn om daarmee zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de leefstijl en wensen van de toekomstige bewoners.

Grote veranderingen automotive

Steinbuch (Scientific Director High Tech Systems Center Universiteit Eindhoven) ziet grote veranderingen in de automotive door exponentiële groei in digitale data en high tech-innovaties. “Over 30 jaar zijn alle auto’s volledig elektrisch en mág je niet eens meer zelf achter het stuur zitten, omdat de kans op verkeersongelukken dan aanzienlijk groter is”, voorspelt Steinbuch lachend. De auto wordt het verlengstuk van je kantoor of huis. Geen ongelukken meer en daardoor ook nauwelijks files. De hyperloop geeft hij weinig kans van slagen vanwege de enorme kosten die hiermee gepaard gaan. 

Na deze interessante trendanalyses namen zwaargewichten uit markt en overheid plaats aan de debattafel. Hieronder hun standpunten op een rijtje.

  • Gedeputeerde Adri Bom (Zuid-Holland) bevestigt de urgentie van het versnellen van de woningbouwproductie, maar loopt tegen tegengestelde belangen van gemeenten aan. De Provincie heeft voldoende instrumenten om te sturen, maar dan is het wel handig om in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek met gemeenten te gaan. Om aan een bouwproductie van 230.000 woningen in de provincie te komen, ontkomen we in haar opinie niet aan bouwen buiten de stadsgrenzen.
  • Wethouders Jansen (Utrecht) en Kolkman (Deventer) geven aan nu voor ongeveer tweederde deel binnenstedelijk te bouwen en eenderde deel buitenstedelijk. Kolkman voegt hieraan toe dat zij in de buitengebieden een voorsprong kunnen nemen.
  • Chris Kuijpers (Directeur-generaal Bestuur en Wonen BZK) legt de prioriteit in eerste instantie bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
  • Walter de Boer (CEO BPD) reageerde met de stellingname dat - met de ervaringen in Duitsland in het achterhoofd - voorzichtig moet worden omgegaan met de keuze voor 100% duurzame nieuwbouw. De kosten lopen nog harder op en het beoogde volume wordt hoogstwaarschijnlijk niet gehaald.
  • Helmich Heutink (Heutink Ontwikkeling en Bouw) bracht de discussie terug naar de kern van de middag: “Niemand ontkent dat er de komende 20 jaar ongeveer 1 miljoen woningen bij moeten komen. Dat is onze gezamenlijke maatschappelijke taak. Dus nu moeten markt en overheid de handen ineen slaan om die woningen een plek te geven.” Dit betekent volgens hem ook over de deelbelangen heen stappen en het complexe vergunningenbeleid vereenvoudigen.

Nico Rietdijk, directeur NVB, sloot het Topdebat af met de wens dat partijen de daad bij het woord zullen voegen ook al valt er nog genoeg te debatteren. NVB blijft de discussie nauwgezet volgen en overheid en markt aansporen vaart te maken met de woningbouwproductie.