Leestijd: 1 minuut

Flitsverslag

Gezamenlijke ambities provincie en bouwers voor woningbouw Overijssel

13 Oktober 2017

Tijdens een bijeenkomst op 13 oktober j.l. in Deventer van NVB, Bouwend Nederland en de provincie Overijssel hebben de provincie en een groot aantal bouw- en ontwikkelende partijen, waaronder veel Overijsselse NVB-leden, nieuwe uitgangspunten en gezamenlijke ambities omarmd om de samenwerking verder vorm te geven.

De betrokken partijen willen elkaars kracht en kennis benutten ten behoeve van een goed functionerende woningmarkt. Afgesproken is om meer elkaars data die relevant zijn voor beleid met elkaar te delen. Ook zoeken de partijen elkaar in de toekomst in een vroeg stadium op als er uitdagingen zijn ten aanzien van doorgang woningbouwontwikkelingen waarbij het provinciaal beleid een rol speelt.