Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

Omgevingswet in de praktijk

Verslag van de NVB Studiebijeenkomst 'Kansen met de Omgevingswet'

22 Februari 2018

Hoewel de officiële invoeringsdatum van de Omgevingswet pas in 2021 gepland is, wordt op dit moment al volop geëxperimenteerd met de nieuwe mogelijkheden van de wet. Op 13 en 15 februari ging een aantal NVB leden op bezoek bij twee succesvolle projecten die vooruitlopend op de Omgevingswet tot stand zijn gekomen: De Binckhorst (Den Haag) en Soesterberg-Noord.

Tijdens deze studiebijeenkomsten vertelden experts over de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet. Onder hen Jeroen Huijben, senior beleidscoördinator Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Straks wordt het mogelijk om, als het bestemmingsplan wonen toestaat, zonder voorafgaande toets aan het bestemmingsplan door de gemeente gewoon te beginnen met bouwen”, aldus Huijben. Arjen de Snoo, advocaat Ruimtelijk bestuursrecht bij Houthoff, maant ontwikkelaars om goed op te blijven letten: “Een gemeente kan straks in een bepaald gebied 2000 woningen bestemmen en het daarbij laten. Maar zodra er dan 1800 woningen gebouwd zijn en zowel jij als jouw buurman hebben het oog laten vallen op de laatste nog te bouwen 200 woningen, dan vis je misschien achter het net.” Zijn advies is om op lokaal niveau goed in gesprek te blijven met de gemeente. Flexibelere planologische mogelijkheden betekent dat je de regie zelf dus strakker in de hand zult moeten hebben. Ook Sikko de Mol Moncourt, plaatsvervangend programmamanager Crisis – en herstelwet van het Ministerie BZK is enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. Om straks echter een miljoen woningen bij te kunnen bouwen heeft de minister de toezegging gedaan om voor de zomer met versnellingswetgeving te komen. Hierom nodigt De Mol Moncourt ontwikkelaars vooral ook uit om hun problemen te delen en waar mogelijk met oplossingen te komen.

Pilot Omgevingsplan Binckhorst

Eveline Kokx, senior projectmanager bij de gemeente Den Haag, leidt de aanwezigen per fiets door De Binckhorst. Het doel van de gemeente Den Haag is om dit verouderde bedrijventerrein te transformeren naar een duurzaam en hoogwaardig gemengd woon- en werkgebied. Een ingewikkelde opgave, mede omdat niet alle grond in eigendom van de gemeente is en er stevige geluid- en hindercontouren op het gebied liggen. Vooruitlopend op de komst van de nieuwe Omgevingswet heeft het Rijk de gemeente in de gelegenheid gesteld om met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte te werken. De rondleiding bracht ons langs de verschillende deelprojecten zoals de Fokkerhaven, de Trekvlietzone en de Rotterdamsebaan.

Soesterberg-Noord en vliegbasis

De gemeente Soest werkt aan grote gebiedsontwikkelingen op bedrijventerrein Soesterberg-Noord en vliegbasis Soesterberg. “Een uitdagende opgave”, aldus wethouder Janne Pijnenborg. “Niet in het minst door de uitgestrekte milieucontouren van de bestaande bedrijvigheid.” Om extra manoeuvreerruimte te creëren, maakt de gemeente gebruik van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit kan nu al door de Crisis- en Herstelwet, maar loopt vooruit op de mogelijkheden die de Omgevingswet straks biedt met het omgevingsplan. Zo mag de gemeente tijdelijk afwijken van de milieunormen om woningbouw te kunnen realiseren, mits na maximaal tien jaar weer wordt voldaan aan deze normen. Daarnaast is voor het gebied een ‘kameleonbestemming’ uitgedacht. Hier verschiet de bestemming op verschillende momenten van kleur. Die momenten zijn afgestemd op de ontwikkeling van de locatie zelf en van de omgeving. Reinier Kalt, projectleider van de gemeente Soest, nam de aanwezigen per bus mee langs het herstructureringsproject Soesterberg-Noord en toonde de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Soesterberg.

Hoewel de Omgevingswet van iedereen een drastische cultuurverandering zal vergen, laten zowel de Binckhorst als Soesterberg-Noord en vliegbasis Soesterberg zien dat de wet ruimte biedt voor plannen die anders nooit geslaagd zouden zijn.