Leestijd: 2 minuten

Flitsverslag

De Meelfabriek: Transformatie tot bruisend stadsdeel

Excursie NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’

13 April 2018

Onderdeel van de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’ is een excursie naar een herontwikkelingslocatie. Op vrijdag 13 april 2018 bezochten de studenten De Meelfabriek in Leiden, waar alle verschillende disciplines van het projectontwikkelingsvak samenkomen.

“Op de begane grond willen we aansluiting zoeken met het omliggende water door een floating market te maken, zoals die in Bangkok. Binnen kunnen we dan een soort lagune van water maken waarmee we de boogstructuur van het gebouw benadrukken”, opperde Jaap van Rhijn, projectontwikkelaar bij Van Rijn Bouw, bij de presentatie van zijn plannen voor een deelgebouw van De Meelfabriek als onderdeel van de praktijkopdracht.

 “De grote fout die ik ooit maakte bij De Meelfabriek was denken dat iedereen mijn goede idee als vanzelf ook wel een goed idee zou vinden”, waarschuwde eigenaar Ab van der Wiel de studenten. “Iedereen die met je plan in aanraking komt, vindt er iets van en zal je mee moeten nemen in je visie.” Het is een wijze raad van een man die het klappen van de zweep uit eigen ervaring kent.

Historisch herkenningspunt

Van der Wiel kocht in 1988 een oude in onbruik geraakte Meelfabriek met de bedoeling het industriële erfgoed voor de stad te bewaren door het een nieuwe functie te geven. Maar liefst 90 keer stond hij voor een beroepsinstantie – rechters, hoorzittingen, commissies – om zijn plannen te verdedigen, vaak tegenover mensen die niet begrepen dat hij écht het beste voorhad met de stad. Het complex is nu één van de belangrijkste overblijfselen van het rijke industriële verleden van Leiden geworden. Het is een historisch herkenningspunt in de stad en maakt deel uit van het Nederlandse industriële erfgoed.

Anders kijken, denken en doen

De reden dat kopers een appartement in de Meelfabriek aanschaffen, is waarschijnlijk een heel andere dan Van der Wiel ooit voor ogen had. Het herontwikkelen van vastgoed vraagt dan ook om anders kijken, anders denken en anders doen. Harry Starren, oud-directeur van onderwijsinstelling De Baak, vertelde de studenten een reeks anekdotes die dit illustreren. Waaronder een anekdote van meester Bart (red. bekend van social media) die in een 5 minutengesprek alle slechte dingen van het kind aan diens ouders kan vertellen, omdat hij meteen in het gesprek laat merken het kind écht te kennen. Starren benadrukte hier het belang van empathie (en hoe je dat leert door naar de bioscoop te gaan).

Door deze excursie konden de studenten hun opgedane kennis in de NVB Opleiding ‘Projectontwikkeling Nieuwe Stijl’ direct toetsen aan een praktijkcasus. Bovendien was dit een mooie gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten en (studie)ervaringen uit te wisselen.