Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

Bouwen mét de natuur is zuurstof voor het wonen

Flitsverslag van het NVB Topdebat op 12 september 2018

Geschreven door Paula van Dijk op 17 September 2018

Met de urgentie van het verhogen van de woningbouwproductie stuiten we op nieuwe dilemma’s. Binnensteden dreigen te transformeren tot betondorpen. Buitengebieden mag niet hetzelfde lot wachten. Waar het om gaat is dat ‘groen’ enorm belangrijk is voor de kwaliteit van de leefomgeving. Hoe kunnen we op een verantwoorde manier bouwen in en mét groen?

Het NVB Topdebat op 12 september ging over de kwaliteit van de leefomgeving. Over groen in de stad, bouwen mét de natuur en in een natuurlijke omgeving. Tijdens het vorige NVB Topdebat zei minister Ollongren dat we ook bouwen buiten de stad – dus in het groen – moeten overwegen. “Nu moeten wij als bouwers de minister helpen om uit het ideologische debat te komen”, sprak NVB-voorzitter Piet Adema in zijn welkomstwoord. “Want veel partijen roepen dat het groen er dan aan gaat, maar wij willen echt groen én bouwen integreren.” Voor dit Topdebat had NVB echte groenpleiters uitgenodigd met als doel te onderzoeken hoe de handen ineen kunnen worden geslagen. Immers, alleen echte samenwerking zal zijn vruchten in de praktijk afwerpen.

“We moeten het als een kans zien om het landschap te gebruiken en te benutten.”

Landschapsarchitect Niek Roozen wees op het belang van groen in de stad ter voorkoming van temperatuurstijging, filtering van vervuilde lucht, bevordering van biodiversiteit en bovendien speelt ‘groen’ een belangrijke rol in het verbinden van mensen. “We moeten het vooral als een kans zien om het landschap te gebruiken en te benutten.” Dat bouwen in het groen niet onmogelijk is, liet hij zien aan de hand van projecten in China waar industrie of braakliggend terrein plaatsmaakte voor nieuwe wijken met veel speels groen.

“We gaan een nieuwe fase in”, beaamde ook Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft). “Oude grondslagen als ‘ruimte is schaars’, ‘mobiliteit is slecht’ en ‘ruimtelijke ontwikkeling is voor de eeuwigheid’ zijn niet langer houdbaar”, aldus Verdaas. We laten ons in zijn ogen te veel belemmeren door oude gedachten, zoals het denken in rode en groene contouren. “Het is tijd voor nieuwe grondslagen. We zouden meer aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van onze leefomgeving en daarbij nieuwe partners moeten zoeken zoals zorgverzekeraars, landbouw en natuurorganisaties.”

Dagvoorzitter Jan Bart Wilschut leidde het debat met het groene panel bestaande uit Marc Calon (Algemeen voorzitter LTO), Egbert Roozen (Directeur VHG) en Marc van den Tweel (Algemeen directeur Natuurmonumenten). Uit de zaal werd aangegeven dat juist door de huidige woningschaarste het risico bestaat dat het groen het onderspit delft. Groen zou eerder in de besluitvorming moeten worden meegenomen, aldus het panel. Van den Tweel: “Daarom moeten bouwers niet zomaar aan de randen van de stad gaan bouwen, maar ‘groen’ al in de ontwerpen meenemen.”

Minister Carola Schouten van Landbouw en Natuur sloot het NVB Topdebat af met: “Er ligt een enorme opgave om wonen en natuur met elkaar te verbinden. Laten we afspreken dat ook bouwers en ontwikkelaars mij gaan aanspreken op het veiligstellen van de natuur. En niet omgekeerd. Dan krijg ik vertrouwen. Er is nu veel spanning rond binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen. Ik denk dat je met wat creativiteit en integraal denken ver komt, maar doe het dan wel op zo’n manier dat de natuur niet de prijs betaalt. De natuur mag niet langer het laatste punt zijn op het lijstje.”