Leestijd: 3 minuten

Flitsverslag

Waterstof serieuze optie in energietransitie

Flitsverslag NVB/Aedes Café (18 april 2019)

25 April 2019

Nederland moet van het gas af. Aardgas welteverstaan. Maar hoe zit het met de duurzame alternatieven? Over waterstofgas horen we in Den Haag nog maar weinig, terwijl het volgens professor future energy systems Ad van Wijk een aantrekkelijk alternatief is. De bouwbranche is in verwarring. Is waterstof dé oplossing voor de energietransitie in de gebouwde omgeving?

Waterstof heeft zijn imago niet mee. Het heeft de reputatie nogal explosief te zijn en herinnert ons aan de ramp met de Hindenburg zeppelin. Moeten we ditzelfde gas dan toepassen in onze samenleving? Piet Adema, voorzitter NVB, is sceptisch wanneer hij het debat opent dat NVB samen met corporatiebranchevereniging Aedes organiseerde op 18 april j.l. En hij is niet de enige.

Waterstof goed alternatief in oude huizen

Ad van Wijk, Professor Future Energy Systems aan de TU Delft, staat met 1-0 achter wanneer hij het podium betreedt. En dat terwijl waterstof ons volgens hem juist enorm veel mogelijkheden biedt. Een all-electric aanpak, waarvoor nu vaak gekozen wordt als vervanger voor aardgas, is een kostbare oplossing en bovendien in oude huizen niet toepasbaar vanwege de slechte isolatie. Van Wijk: “Vooral voor die woningen op het platteland, dorpen en in oude binnensteden waar het heel moeilijk (én duur) is om zover te isoleren dat je met warmtepompen aan de slag kunt, is waterstof een goed alternatief. Gebruikmakend van ons bestaande aardgasnet, dat tot de beste in de wereld behoort, kan waterstof eenvoudig worden getransporteerd naar onze huizen en fabrieken. Met slechts kleine ingrepen aan CV-ketel en kooktoestel is een woning snel waterstof-klaar.”

Waterstof in de praktijk

Ervaringsdeskundige en pionier op dat gebied is Frans Kooiker, voormalig bestuursvoorzitter van woningcorporatie De Woonplaats in Enschede. Bij de vervanging van een collectieve verwarmingsinstallatie werd gekozen voor een hybride systeem wat werkt op een combinatie van gas (70%) en waterstof (30%). “De ervaringen met dit systeem zijn positief”, aldus Kooiker, “maar je zult het moeten afwegen tegen de andere mogelijkheden die er zijn.”

Lees ook: De belangrijkste voor- en nadelen van waterstof op een rijtje

Nederland zit duidelijk in een transitiefase, merkt ook Arie Houweling, directeur Bouwbedrijven Adriaan van Erk Groep. Enerzijds worden duurzame systemen opgelegd door de politiek, anderzijds wil hij de meest klantgerichte oplossing bieden. Dit stemt niet altijd overeen, waardoor het bedrijf in een continue spagaat verkeert. Het is hoog tijd dat waterstof als serieuze optie wordt overwogen in de discussie over alternatieve energiebronnen, beaamt ook het aanwezige publiek. De enige aanwezige netbeheerder, Rendo, vertegenwoordigt door directeur Eddy Veenstra, is enthousiast. In 2030 wil Rendo volledig afscheid nemen van fossiel gas en nog slechts duurzaam gas vervoeren.

Uitdaging zit in regievoering

Van Wijk ziet de toekomst met waterstof positief in en ook het publiek raakt steeds meer overtuigd van de potentie. “Waterstof is er in overvloed”, aldus Van Wijk, “we moeten het alleen niet allemaal lokaal willen produceren. Per schip zouden we prima ‘groen’ waterstof vanuit bijvoorbeeld Australië of de Sahara kunnen importeren, waardoor een wereldmarkt zal ontstaan voor deze goedkope vorm van duurzame energie. Als tussenoplossing kan ook ‘blauwe’ waterstof worden gebruikt, waarbij de CO2 die vrijkomt bij de productie van grijze waterstof wordt opgeslagen en vastgehouden in lege gasvelden.” De uitdaging zit hem volgens Van Wijk vooral in de regievoering. NVB en Aedes spreken na afloop van het debat af de handen ineen te zullen slaan en gezamenlijk actie te ondernemen richting de politiek.