Leestijd: 7 minuten

NVB-stikstofoverzicht

21 Oktober 2019

Inmiddels is het stikstofprobleem voor de bouwsector al enige tijd aan de gang. NVB heeft haar verhaal omtrent de stikstofkwestie gedeeld in diverse media.  Benieuwd naar wat we te zeggen hebben? Hieronder een overzicht van alle mediaberichten van de afgelopen tijd.

Woensdag 13 november: met een pakket maatregelen zet het kabinet vandaag nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het kabinet voelt grote urgentie rond de bouw- en infrastructuursector en pakt dit nu met prioriteit aan. Het gaat om drie maatregelen die op zeer korte termijn in te voeren zijn:

  • Snelheidsverlaging naar 100 km per uur overdag op autosnelwegen

  • Inzetten op ammoniakreductie via voermaatregelen

  • Reductie van stikstofdepositie door bestaande warme saneringsregeling voor de varkenshouderij ingezet

Het kabinet wil door stikstofdepositie terug te dringen en natuur te verbeteren ruimte geven aan de realisatie van de benodigde extra woningbouw en infrastructuurprojecten. De woningbouwsector en een aantal infrastructurele projecten krijgen daarom als eerste de vrijgekomen ruimte toebedeeld om nieuwe projecten en activiteiten op te starten. 

In december komt het kabinet met een nieuw pakket maatregelen, waarbij de ambitie is om tot een generieke drempelwaarde te komen. De maatregelen voor woningbouw en infrastructuur vormen het eerste deel van een breder pakket aan (bron)maatregelen waaraan het kabinet werkt. Lees hier meer

Dinsdag 12 november: NVB leden spreken met Mark Rutte in het Catshuis over de stikstofproblematiek, de PFAS en de vastgelopen woningmarkt. Goed dat men op het hoogste niveau de problemen serieus neemt. Met onder andere Guido Scholtens van Scholtens Projecten B.V., Evert van Kooten van Hegeman Bouwgroep, Hans Koopman van Kelderman Groep en Harry Leggedoor van Geveke Bouw & Ontwikkeling.

Donderdag 7 november: NOS plaatst een artikel waarin staat dat er nu veertig procent minder woningen gebouwd dreigen te worden dan gepland. Dit blijkt uit schattingen van het departement voor Milieu en Wonen.

In de Nationale woonagenda is afgesproken dat er 75.000 woningen per jaar bij zouden komen om aan de woningnood tegemoet te komen. Dit jaar en volgend jaar komt het aantal woningen neer op 47.000, schrijft minister Van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Tweede Kamer. Het gaat om de woningen waar een vergunning voor kan worden verleend. Pas in 2024 komt het jaarlijkse doel van 75.000 in zicht. 

Woensdag 6 november: het was de bedoeling dat het kabinet deze week een pakket aan maatregelen zou presenteren, maar premier Rutte verwacht nu dat dit begin volgende week wordt. Het kabinet moet opnieuw naar berekeningen kijken. Het gaat vooral om maatregelen die de bouw en projecten op het gebied van infrastructuur snel weer op gang helpen.

Vrijdag 1 november: minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schrijft Kamerbrief over de stand van zaken omtrent het stikstofprobleem. Hieronder geeft NVB kort aan wat de belangrijkste punten zijn voor de bouwsector:

  • Vergunningverlening is weer mogelijk. In 10 van de 12 provincies is vergunningverlening weer mogelijk (alleen in Friesland en Drenthe nog niet)
  • Het kabinet komt in de week van 4 november al met een set maatregelen om op de kortst mogelijke termijn de woningbouw vlot te trekken.
  • Het kabinet werkt aan een breder pakket met bronmaatregelen om een generieke drempelwaarde mogelijk te maken. De voorlichting over het invoeren van de drempelwaarde vindt in december plaats. Aansluitend hierop is de besluitvorming
  • Onder regie van BIJ12 is het stikstofinformatiepunt voor iedereen telefonisch en online beschikbaar. NVB geeft aan dat je je bij dit informatiepunt kunt melden. Doe dit vooral als het bij een gemeente lastig is om een vergunning te krijgen. Zo weten we welke gemeentes deze vergunningen wel en niet uitlenen. Het informatiepunt beantwoordt de vragen meestal binnen de standaardtermijn van drie werkdagen.

Woensdag 30 oktober: grote opkomst tijdens het protest ‘NL staat op slot, politiek trek ‘t vlot!’ op het Malieveld. NVB was erbij en steunde het manifest. Overal in het land ligt het werk al maanden onnodig stil, vanwege het stikstofprobleem en de PFAS-norm.

Woensdag 23 oktober: in het artikel van NRC geeft onze directeur Coen van Rooyen aan dat NVB de landelijke actiedag van de bouw-, infra-, bagger- en grondverzetsectoren steunt. “Als alle woningbouw stil komt te liggen, is dat een groot probleem, want veel mensen kunnen geen huis vinden.” Vrijdag 18 oktober kondigde de Stichting Grond in Verzet aan op 30 oktober een landelijke actiedag te willen organiseren op het Malieveld.

Donderdag 17 oktober: onder grote belangstelling van de media heeft staatssecretaris Raymond Knops het ‘Sweco-onderzoeksrapport’ in ontvangst genomen. Met het rapport en de bijgeleverde notitie doen wij een ultiem beroep op het kabinet omtrent de stikstofdepositie en woningbouwontwikkeling. Het rapport van Sweco maakt inzichtelijk dat de stikstofproblematiek in Natura 2000-gebieden niet veroorzaakt wordt door de woningbouw.

Dinsdag 15 oktober: naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het programma aanpak stikstof, versturen NVB, AFNL, Bouwend Nederland, MKB Infra, Neprom, NOA en Vereniging van Waterbouwers een verzoekbrief aan het College van B & W. De volgende boodschap willen de ondertekenaars meegeven aan de geadresseerde. ‘Wij willen u met klem oproepen om met indieners van vergunningen te zoeken naar mogelijkheden om projecten zo veel mogelijk te laten doorgaan binnen deze kaders.’

De vergunningverlening is voor bouw- en infrastructuurprojecten op veel plekken tot stilstand gekomen. Uit een enquete onder ruim 800 leden van Bouwend Nederland blijkt dat bij hen reeds 950 projecten geraakt worden, waarvan 650 woningbouwprojecten, 175 infrastructuurprojecten en 125 utiliteitsbouwprojecten. De resultaten van de enquete zijn hier terug te vinden.

Donderdag 3 oktober: NRC publiceert een artikel over de ondertekening van een brandbrief. NVB ondertekende op 2 oktober samen met de voorzitters van Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (ANFL), Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA, NOA, VHG en Vereniging van Waterbouwers een brandbrief. De brief is bedoeld om stilgelegde bouwprojecten zo snel mogelijk te hervatten. 

Woensdag 2 oktober: Het Financieele Dagblad (FD) plaatst een artikel over de halvering van de bouwproductie. Hierin staat dat NVB vreest voor een halvering aan de woningbouwproductie en welke consequenties dit volgens NVB heeft. 

Dinsdag 1 oktober: Cobouw plaatst een artikel over de druk op het kabinet omtrent de stikstofkwestie. Onderaan het artikel geeft onze directeur Coen van Rooyen zijn mening over het on hold zetten van vergunningen. 

Maandag 30 september: in Het Financieele Dagblad (FD) schrijft onze voorzitter Piet Adema een stuk over een vrij te besteden premie voor gemeenten. Een premie voor elke woningbouwlocatie die wordt toegevoegd. In dit artikel vertelt hij waarom deze premie noodzakelijk is voor de woningbouw.

Donderdag 26 september: BNR laat in een radiofragment de mening van onze directeur Coen van Rooyen horen. Het gaat hier om het volgende: meer dan de helft van de bouwprojecten die stilliggen vanwege de stikstofuitspraak kunnen binnen een paar weken weer worden hervat. NVB geeft aan te pleiten voor een snelle toetsing door ecologen. Daarnaast vertelt Coen wat hij van de rekenmodellen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vindt. 

Donderdag 26 september: het Algemeen Dagblad (AD) publiceert een artikel over de noodmaatregel die nodig is om de bouw snel te kunnen hervatten na het stikstofadvies. NVB geeft hierin aan waarom de politiek snel tot deze maatregelen moet komen. Daarnaast geeft onze directeur Coen van Rooyen zijn mening over de toetsing door ecologen. 

Zaterdag 7 september: op NPO Radio 1 geeft onze voorzitter Piet Adema in WNL zijn mening over de uitspraak van de Raad van State omtrent de bouwvergunningen. Piet geeft aan waarom hij niet blij is met de uitspraak om bouwvergunningen niet uit te geven vanwege een te hoge stikstofuitstoot. https://bit.ly/2qeLGKJ

Vrijdag 6 september: De Telegraaf vermeldt dat ontwikkelaars schreeuwen om meer bouwlocaties. Zo schrijft het medium over een enorme woningnood. Met name een gebrek aan nieuwbouwwoningen. Coen van Rooyen geeft zijn mening over deze kwestie en de rol van de politiek hierin. https://bit.ly/2ITPLe3

Vrijdag 6 september: het Algemeen Dagblad (AD) plaatst een artikel over de daling van verkochte nieuwbouwhuizen. NVB geeft in dit artikel het verband aan tussen deze daling en het stikstofprobleem. 

Donderdag 5 september: De Telegraaf publiceert een artikel waarin NVB het heeft over een duikeling van het aantal nieuwe verkochte koopwoningen.