Leestijd: 1 minuut

Keerzijde strengere witwasaanpak banken

28 Oktober 2019

Afgelopen vrijdag publiceerde Het Financieele Dagblad een artikel over de strengere witwasaanpak van banken. Bedrijven en brancheverenigingen zuchten onder deze strengere aanpak. Ook ziet NVB dat (bouw)bedrijven steeds langer moeten wachten op een rekening. Bedrijven worden overladen met papierwerk en de wachttijden van betalingen lopen op. 

Banken hebben hun controles aangescherpt om te voorkomen dat criminelen geld witwassen via hun rekeningen. Op dit moment staat deze taak bovenaan het prioriteitenlijstje van de politiek. Om deze reden wordt ook van banken verwacht dat ze hier veel scherper op letten. De banken zullen zich risicomijdend gaan opstellen.

De keerzijde van de strengere witwasaanpak is dat welwillende bedrijven worden opgescheept met stapels formulieren en lange wachttijden voor een rekening. Die lange wachttijden remmen economische activiteiten en stimuleren juist ongewenst gedrag, blijkt uit gesprekken met klagende bedrijven. Bedrijven in sectoren die als risicovol gelden, worden vaker geweigerd als klant. Daarnaast lopen sommige bouwprojecten vertraging op, waardoor de kosten omhooggaan. 

Concrete cijfers over hoeveel klanten worden geweigerd en hoe lang wachttijden oplopen, ontbreken. Maar de bovengenoemde voorbeelden zijn eerder regel dan uitzondering, stelt onze directeur Coen van Rooyen. Laatst hoorde hij nog van een ‘gerenommeerd en zeer solvabel’ bouwbedrijf dat negen maanden moest wachten op een rekening bij zijn huisbank. ‘Schrijnend.’ 

Lees het volledige FD-artikel op: https://bit.ly/2NhpVlC