Duurzaamwonen.nl

Actief in:
Woningbouw (particulier & projectmatig) Utiliteit, renovatie (particulier & projectmatig) ontwikkeling, Bouwbegeleiding, onderhoud en beheer

Duurzaamwonen.nl bouwt op integrale wijze aan duurzame woningen en gebouwen met een gedreven team bestaande uit eigen ontwikkelaars, engineers, tekenaars en een architect. 

We realiseren woningen en gebouwen die de hoogste mate van duurzaamheid nastreven. Milieu en maatschappij hebben de aandacht in de realisatie van nieuwbouw, maar ook in de samenwerkingen die wij daarvoor aangaan. Duurzaamwonen werkt middels een integrale aanpak waarbij alle disciplines, van projectontwikkeling en planning tot bewonersbegeleiding, tot de werkzaamheden behoren.

Vanuit de aandacht voor het milieu heeft Duurzaamwonen een visie op Circulair Bouwen ontwikkeld. Daarin staat centraal:

 • Beperk het gebruik van grondstoffen
 • Pas duurzame grondstoffen toe
 • Ontwerp voor circulariteit

Om de duurzaamheid van huizen en projecten in kaart te brengen werkt Duurzaamwonen met het GPR rekenmethodiek. Daarin streven wij altijd naar de minimale score van 8. Daarnaast draagt Duurzaamwonen bij aan acht van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die de VN heeft ontwikkeld voor 2030.

Gerealiseerde en opgeleverde projecten zijn o.a. nieuwbouwwoningen, renovatie van woningen, commerciële ruimten in combinatie met wonen (centrumplannen), collectief particulier opdrachtgeverschap, transformatie van school en kantoorgebouwen naar wonen en particuliere woningen.

Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie staan hoog in het vaandel. Hierdoor is Duurzaamwonen.nl actief voor maatschappelijk bewogen gemeenten, beleggers, zorgaanbieders en particulieren.

Kenmerken
 • Landelijk werkzaam, collectieve omzet 75.000.000 - 100.000.000,-
 • DuurzaamWonen.nl 10-15 fte, collectief 100 -200 fte
 • Collectief Aangesloten bij Woningborg enof Bouwgarant

Werkgebied
Projecten
 • Renovatie kantoorgebouw naar 50 studio’s (gasloos en CO2-neutraal)
 • 10 duurzame grondgebonden woningen (gasloos CO2-neutraal)
 • 5 woningen in oude school (duurzaam)
 • 18 grondgebonden woningen 12 grondgebonden woningen
 • centrumontwikkeling met commerciële ruimten en woningen
 • extreem duurzaam facilitair centrum
 • renovatie kazerne naar woon- werkcombinatie
 • 30 appartementen woon-zorg
 • binnenstedelijke herontwikkeling duurzaam wonen
 • zorg woon werk, particulier woningen staal, traditioneel, HSB
 • renovatie diverse woningen in het aardbevingsgebied


Informatie of contact
Arthur Matien directeur a.i.

085-7920153
info@duurzaamwonen.nl
http://www.duurzaamwonen.nl/

Lavendelheide 21-206
9202 PD Drachten