Duurzaamwonen.nl

Actief in:
Woningbouw (particulier & projectmatig) Utiliteit, renovatie (particulier & projectmatig) ontwikkeling, Bouwbegeleiding, onderhoud en beheer

DuurzaamWonen.nl is een samenwerkingsplatform van regionaal verankerde bouwbedrijven. Het platform realiseert voor eigen rekening en risico voor haar deelnemers en relaties bouwvolume. 

Dit bouwvolume komt tot stand door middel van directe verkoop aan particulieren en projectontwikkeling. Bouwvolume wordt ondergebracht middels een vaste systematiek waarbij expertise, specialisatie en participatie wegingsfactoren zijn. Gerealiseerde en opgeleverde projecten zijn o.a. woningen, commerciële ruimten (centrumplannen) renovatie van kantoorgebouwen, CPO’s van scholen en particuliere woningen.

Duurzaamheid en maatschappelijke relevantie staan hoog in het vaandel. Hierdoor is DuurzaamWonen.nl actief voor maatschappelijk bewogen gemeenten, beleggers en zorgaanbieders

Met name complexe situaties die om een innovatieve oplossing vragen passen goed bij DuurzaamWonen.nl omdat ze de vastgoedketen met haar partners op een transparante en eigenzinnige wijze heeft ingericht.     

Kenmerken
 • Landelijk werkzaam, collectieve omzet 75.000.000 - 100.000.000,-
 • DuurzaamWonen.nl 10-15 fte, collectief 100 -200 fte
 • Collectief Aangesloten bij Woningborg enof Bouwgarant

Werkgebied
Projecten
 • Renovatie kantoorgebouw naar 50 studio’s (gasloos en CO2-neutraal)
 • 10 duurzame grondgebonden woningen (gasloos CO2-neutraal)
 • 5 woningen in oude school (duurzaam)
 • 18 grondgebonden woningen 12 grondgebonden woningen
 • centrumontwikkeling met commerciële ruimten en woningen
 • extreem duurzaam facilitair centrum
 • renovatie kazerne naar woon- werkcombinatie
 • 30 appartementen woon-zorg
 • binnenstedelijke herontwikkeling duurzaam wonen
 • zorg woon werk, particulier woningen staal, traditioneel, HSB
 • renovatie diverse woningen in het aardbevingsgebied


Informatie of contact
Arthur Matien directeur a.i.

085-7920153
info@duurzaamwonen.nl
http://www.duurzaamwonen.nl/

Lavendelheide 21-206
9202 PD Drachten