Hendriks Projectontwikkeling

Actief in:
Wonen, zorg, scholen en sciencepark vastgoed

Hendriks Projectontwikkeling ontwikkelt woningen, kantoren, winkels en bedrijfshuisvesting. Zowel zelfstandig als door samenwerking binnen multifunctionele projecten. Het bedrijf vertaalt marktbehoefte, huidige en toekomstige gebruikerseisen naar projecten op maat. Dat heeft geresulteerd in omvangrijke stedelijke herstructurerings- en uitlegprojecten, maar ook in projecten die kleiner van opzet zijn. Elk project kent een eigen team van deskundigen, waaronder stedenbouwkundigen en architecten. Met telkens één doel voor ogen: het leveren van kwaliteit op maat. Hendriks Projectontwikkeling zorgt binnen het ontwikkelingstraject voor het complete management: vanaf de eventuele aankoop van een terrein, de initiatieffase tot en met de afzet, de ingebruikneming en de nazorg. Bij integrale planontwikkeling nemen we alle activiteiten in eigen hand die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een gebied. Om een integraal proces te ondersteunen passen we sinds 2008 Building Information Modelling (BIM) toe op onze projecten. De kwaliteit komt ook tot uitdrukking in de keuze van de architect. Vele projecten realiseren we voor eigen rekening en risico. Daarnaast zijn we vertrouwd met publiek-private samenwerking.

Certificering 
Hendriks Bouw en Ontwikkeling, waarvan Hendriks Projectontwikkeling onderdeel uitmaakt, is gecertificeerd conform NEN ISO-9001, waardoor ook het ontwikkelingsproces is gecertificeerd.

Kenmerken
 • Regionaal werkzaam binnen een straal van 100 km
 • Jaarlijkse omzet van € 50 tot € 250 miljoen
 • Personeelsomvang 200-250 werknemers
 • Aangesloten bij Woningborg

Werkgebied
 • Projectontwikkeling
 • Uitvoerende bouw incl. W- en E-installaties, onderhoud en beheer
Projecten
 • Huurlingsedam te Wijchen
 • Klingelbeek te Arnhem
 • Paleis op de Heuvel te Arnhem
 • Woonzorgcomplex Klingelpoort te Arnhem
 • De Hutgraaf te Beuningen
 • Schependomlaan te Nijmegen
 • Jan van Cuijkstraat te Cuijk
 • De Kwekerij te Oss
 • Park Dillenburg te Drunen


Informatie of contact
Dhr. J.H.T. Bombach

(0412) 669444
info@hb-oss.nl
http://www.hendriksbouwenontwikkeling.nl

Kanaalstraat 12
5347 KM, Oss
Postbus 179, 5340 AD Oss