Lisman Holding B.V.

Actief in:
Woningbouw, commercieel vastgoed, renovatie, onderhoud en beheer

Lisman Holding BV en haar dochteronderneming Lisman en Lisman BV zijn actief op het gebied van projectontwikkeling, de bouw en de exploitatie van onroerend goed. Dit houdt ondermeer in het ontwikkelen van bestemmingsplannen, het bouwrijp maken, de bouw van woningen, winkels en kantoren en de herontwikkeling van bestaand onroerend goed. Van de gerealiseerde projecten wordt een gedeelte in eigen exploitatie gehouden. De werkzaamheden worden grotendeels voor eigen rekening en risico uitgevoerd.

Kenmerken
  • Regionaal werkzaam binnen een straal van 100 km
  • Jaarlijkse omzet tot € 25 miljoen
  • Personeelsomvang tot 50 werknemers

Werkgebied
  • Projectontwikkeling
Projecten


Informatie of contact
Ir. A.J.M. Lisman
A.J.A.H. Lisman
C. Pols

(030) 6956644
secretariaat@lisman.eu
http://www.lisman.eu

Laan van Vollenhove 2925
3706 AK, Zeist
Postbus 143, 3700 AC Zeist