Van Oostrum Ontwikkeling B.V.

Actief in:
Woningbouw, commercieel vastgoed, bouwrijp maken/bijbehorende infrastructuur

Van Oostrum Ontwikkeling is een projectontwikkelaar welke zich toelegt op de ontwikkeling van met name woningbouwprojecten. Deze ontwikkeling vindt plaats voor eigen rekening en risico, of in opdracht van derden, danwel in samenwerking daarmee. Van Oostrum Ontwikkeling verwezenlijkt zowel kleinschalige als meer omvangrijke woningbouwprojecten. Sporadisch worden utiliteitsbouwprojecten ontwikkeld. Op basis van integrale en doelmatige aanpak is het mogelijk binnen alle categorieën woningbouwprojecten en/of utiliteitsbouwprojecten te realiseren, met een optimale prijs- en kwaliteitsverhouding die de afnemers voor lange tijd gebruiksgenot en kwaliteit bieden.

Kenmerken
  • Regionaal werkzaam binnen een straal van 50 km
  • Jaarlijkse omzet tot € 10 miljoen

Werkgebied
  • Projectontwikkeling
Projecten
  • Woningen te Veenendaal, Maarssen, Bunnik
  • Kantoren te Utrecht, Breukelen


Informatie of contact
Drs. Ing. A.P.M. van Oostrum


rondoost@rondoost.nl
www.rondoost.nl

Suyderhoflaan 11
3601 JK, Maarssen