Van Wanrooij Projectontwikkeling B.V.

Actief in:
Woningbouw, commercieel vastgoed, vastgoedbeheer, gebiedsontwikkeling

Van Wanrooij Projectontwikkeling is een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. De nauwe samenwerking tussen Projectontwikkeling en Bouwbedrijf laat het mes aan twee kanten snijden. Enerzijds wordt door interactie met de ‘achterban’ voeling gehouden met actuele ontwikkelingen in bouwtechniek en economische uitvoerbaarheid. Anderzijds zorgt de gezonde financiële positie ervoor, dat veel projecten voor eigen rekening en risico efficiënt kunnen worden ontwikkeld. De projecten, veelal woningbouw gerelateerd, worden zowel zelfstandig, in samenwerking met derden als in opdracht van derden ontwikkeld en gerealiseerd. Van Wanrooij Projectontwikkeling draagt in vele gevallen tevens het complete risico van grondexploitaties en heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwaardige en gewaardeerde onafhankelijke partner voor gemeenten, corporaties/woningbouwverenigingen, beleggers en andere marktpartijen.

Kenmerken
  • Regionaal werkzaam binnen een straal van 100 km
  • Jaarlijkse omzet van € 50 tot € 250 miljoen
  • Personeelsomvang 100-500 werknemers
  • Aangesloten bij Woningborg

Werkgebied
  • Projectontwikkeling
  • Uitvoerende bouw
  • Beheer van vastgoed
Projecten
  • Zie onze website: WWW.VANWANROOIJ.NL


Informatie of contact
C.J.W. van Wanrooij, directeur projectontwikkeling
J.H. Hulscher, regiomanager

(073) 5340419
info@vanwanrooij.nl
http://www.vanwanrooij.nl

Broekstraat 2
5386 KD, Geffen
Postbus 4, 5386 ZG Geffen