Verkopen nieuwbouwwoningen per maand
vanaf 1997

Het woningtekort raakt inmiddels niet meer alleen de randstad. De beschikbaarheid van bouwlocaties is ook daarbuiten een steeds grotere uitdaging. Nooit eerder sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide het woningtekort zo snel als nu. Tegelijk was het ook nooit eerder zo lastig om tempo te maken met de bouwproductie. Met als resultaat: groeiende wachttijden voor een huurwoning en almaar oplopende prijzen van koopwoningen. 

In de maand maart hebben de gezamenlijke woningbouwers en ontwikkelaars 2.563 nieuwe woningen verkocht. Dit is een daling van 6% ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. 

Gebrek aan ‘handjes en materialen’ in combinatie met de stijgende bouwkosten is een belangrijke oorzaak en daarnaast speelt ook het gebrek aan ‘warme’ plekken om te bouwen, met name in de uitleg, de sector parten. Samen met het gebrek aan commitment bij gemeenten en het opstapelen van eisen – dreigt dit met stip bovenaan de knelpuntenlijst te komen. Een schrijnende ontwikkeling, zeker nu blijkt dat de bevolking in Nederland veel harder groeit dan demografen van het CBS eerder nog voorspelden. Mede hierdoor lopen de provincies en gemeenten voortdurend achter de feiten aan, met een chronisch gebrek aan woningen tot gevolg.