Verkopen nieuwbouwwoningen per maand
vanaf 1997

In de maand november hebben de gezamenlijke woningbouwers en ontwikkelaars 3.619 nieuwe woningen verkocht. Dat lijkt veel, maar het is wel opmerkelijk lager dan in november 2017. In totaal werden in de eerste maanden van dit jaar 31.158 nieuwe koophuizen geregistreerd. Dit is een daling van 8% in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Terwijl alle ogen gericht zijn op meer bouwen, gebeurt dus in werkelijkheid het omgekeerde. Het eerste halfjaar van 2018 kenden we al een krimp in de verkopen van 3,7%. Deze krimp zet nu dus verder door. Tot voor kort bleven de noordelijke provincies nog redelijk buiten schot, maar ook in de stad Groningen tekent zich nu een woningschaarste af. De prognose van NVB is dat we eind dit jaar uit zullen komen op een aantal van 33.000 à 34.000 nieuwe koopwoningen.

Het gebrek aan handjes in de sector tekent zich steeds scherper af. Niet alleen bij bouwbedrijven heerst een tekort aan arbeidskrachten, ook toeleveranciers en gemeenten hebben te maken met dit probleem. Bouwkosten stijgen hierdoor met 8 à 9%. “We zien zelfs uitschieters van 15%, met name bij appartementen”, zegt Nico Rietdijk (directeur NVB). “De haalbaarheid en betaalbaarheid van projecten zijn voor veel bouwbedrijven een groeiende uitdaging aan het worden. Omzetten komen steeds verder onder druk te staan.” Tegelijkertijd speelt ook nog het tekort aan bouwlocaties. NVB verwacht dat de vraag naar woningen op de langere termijn alleen maar toeneemt door bijvoorbeeld migratie, expats en scheidingen. Aandacht voor voldoende bouwlocaties blijft daarom belangrijk.