Verkopen nieuwbouwwoningen per maand
vanaf 1997

De maand mei was een relatief goede maand voor de gezamenlijke woningbouwers en ontwikkelaars met een verkoop van 3.503 nieuwe woningen. Tot en met mei komen we dit jaar uit op 13.769 verkochte nieuwbouwwoningen. Daarmee lopen we echter nog steeds 3% achter in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, wat overigens ook al geen bijster goede start was.

De situatie op de woningmarkt is daarmee weer wat nijpender geworden: het woningtekort loopt snel op, kopen wordt lastiger. Vooral de middeninkomensgroepen worden verder weggedrukt van vooral de stedelijke woningmarkten. Op maandagmiddag 1 juli bespreken we tijdens het NVB Topdebat de positie van deze middeninkomensgroepen op de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen. Uiteindelijk gaat het erom dat er voldoende woningen bij worden gebouwd om de druk op de woningmarkt te verminderen. Niettemin hebben veel bedrijven nu al de grootste moeite om de schaarse handjes in te zetten. Daarom is een coöperatieve opstelling van gemeenten, provincies en rijksoverheid meer dan nodig om de handjes die er zijn zo efficiënt mogelijk in te zetten.