Leestijd: 1 minuut

NVB juicht AFM onderzoek naar bijzonder beheer toe

3 September 2014

De Minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de AFM een onderzoek gaat uitvoeren naar de afdeling ‘bijzonder beheer’ bij banken. In de afgelopen maanden zijn er veel klachten over deze afdeling in de publiciteit gekomen. De klachten vallen grofweg uiteen in twee groepen. Zo zijn er ondernemers die opvoeren dat ze geheel ten onrechte bij bijzonder beheer terecht zijn gekomen. En als je daar eenmaal zit, kom je er bijna niet meer (gezond) vandaan. Anderen verwijten de banken dat ze te hard optreden en te snel aansturen op een faillissement. Het FD schat dat een kwart van alle MKB-ers in bijzonder beheer zit.

De afgelopen jaren hebben ook veel leden van de NVB te maken gehad met de afdeling bijzonder beheer van banken. Bij NVB is veel wanklank gehoord over de manier waarop banken één en ander aanpakken. Daarbij kijken banken vooral de mogelijkheden om de eigen schade zoveel mogelijk te beperken, ook als dat ten koste gaat van het voortbestaan van het bedrijf in kwestie. De tijd dat banken samen met het MKB meedachten, ligt inmiddels ver achter ons. Ondernemerschap is bij banken nog slechts sporadisch te vinden. Integendeel, eenmaal ‘veroordeeld’ tot de afdeling bijzonder beheer krijgt een bedrijf te maken met veel extra bureaucratische rompslomp en bovendien wordt men opgezadeld met extra kosten en hogere tarieven. Ontwikkelaars constateren verder dat iedere opbrengst die men realiseert (door bijvoorbeeld de verkoop van een nieuwbouwhuis) ten koste gaat van de kredietfaciliteit van het bedrijf. Zo krijgt men dus nooit financiële armslag om weer eens een nieuw project op te pakken. Ondernemen wordt de bedrijven op deze manier simpelweg onmogelijk gemaakt, terwijl niets bij de banken erop gericht lijkt om de bedrijven daadwerkelijk te helpen er weer bovenop te komen.

NVB juicht het onderzoek van de AFM dan ook van harte toe.