Leestijd: 1 minuut

Schenkingsvrijstelling nieuwbouwwoning geldt onder voorwaarden ook in 2015

20 Oktober 2014

In antwoord op vragen van NVB heeft minister Blok laten weten dat het Kabinet soepel om wil gaan met de verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro, waar het gaat om woningen in aanbouw.
Binnenkort zal het Kabinet een beleidsbesluit hierover publiceren. In dit besluit zal worden goedgekeurd dat kopers van een nieuwbouwwoning die in 2015 hun bouwtermijnen betalen met geschonken geld, ook in aanmerking komen voor de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen is wel dat de nieuwbouwwoning in 2014 gekocht is, en dat tevens in 2014 al een deel van het geschonken geld aan de woning in aanbouw is besteed.

Het geschonken bedrag dat in 2014 nog niet besteed is, zal dan besteed moeten worden aan de eerstvolgende bouwtermijn(en) in 2015. De exacte voorwaarden van het besluit zullen nog bekend gemaakt worden.

De vraag waarover NVB nog wel met het ministerie in overleg is, betreft de vraag of slechts het betalen van de grondtermijn in 2014 voldoende is, of dat de aanneemwerkzaamheden al moeten zijn aangevangen in 2014. In een recent arrest van de Hoge Raad werd namelijk ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek bepaald, dat een eigenaar van een stuk grond hierop geen recht had, zolang de aanneemwerkzaamheden nog niet waren aangevangen. Volgens de Hoge Raad was het hebben van een stukje grond namelijk iets anders dan het hebben van een ‘woning in aanbouw’. Bij het hebben van een stukje grond is hierom nog geen sprake van een ‘eigen woning’. Nu de schenkingsvrijstelling aansluiting zoekt bij deze terminologie uit de wet Inkomstenbelasting, ontstaat de vraag of het geschonken geld dat in 2014 aan (slechts) de grondtermijn is besteed, voldoende zal zijn om in aanmerking te komen voor deze overgangsregeling.

Mogelijk zal dus (bijvoorbeeld) een eerste paal in 2014 moeten worden geslagen, om de koper gebruik te kunnen laten maken van de schenkingsvrijstelling.

NVB overlegt hier momenteel over met het ministerie van Financiën.

De beantwoording van de vragen van de minister