Leestijd: 1 minuut

Loan-to-Income ‘nul op de meter’ woning stijgt met € 25.000

17 November 2014

Het kabinet is eindelijk overstag gegaan om zeer energiezuinige woningen substantieel tegemoet te komen in de hypotheekfinanciering.

Al sinds de totstandkoming van het Lenteakkoord ‘Energiezuinige nieuwbouw’ in 2008 heeft NVB gepleit voor extra financieringsruimte voor energiezuinige woningen. Er was vorig jaar al een kleine stap gezet door zeer energiezuinige woningen (beter dan A++) een hogere loan-to-income toe te staan van 13.500 euro. Met de komst van de Stroomversnelling (ook voor de particuliere koopmarkt) zijn de ogen hiervoor verder geopend. Het kabinet heeft besloten dat het hypotheekbedrag dat eigenaren van een ‘nul-op-de-meter’ woning (NOM) vanaf 1 januari 2015 extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. Dit geldt niet alleen voor renovatie van bestaande woningen naar NOM, maar ook voor nieuwbouw. Wel heeft het kabinet bedongen dat de bouwer in kwestie voor tenminste 10 jaar de energieprestatie van de woning moet garanderen. Ook het NIBUD heeft hier een positief advies over gegeven, en erkent dat met deze wijziging van de leennormen nog steeds op verantwoorde wijze financieringsruimte wordt geboden aan consumenten. Eén en ander zal worden opgenomen in de Regeling Hypothecair Krediet, waar de banken zich aan dienen te houden.

Download de Kamerbrief over de wijziging van de leennormen in 2015

Download de Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet