Leestijd: 1 minuut

Staatssecretaris publiceert besluit over schenkingsvrijstelling

17 November 2014

Als in 2014 minimaal 10% van een schenking door de begunstigde gebruikt wordt om bouwgrond voor een woning in aanbouw van te kopen, dan vallen de restantbetalingen ook onder de verruimde schenkingsvrijstelling, mits de rest van het geschonken bedrag van maximaal 100.000 euro uiterlijk in 2015 wordt besteed. Dit blijkt uit een besluit van de Staatssecretaris van Financiën.

Als gevolg van dit besluit kunnen kopers van een nieuwbouwwoning nog in het laatste deel van 2014 gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Eerder leek dit door een onhandige formulering in de wet niet meer mogelijk. Aanvankelijk werd alleen een recht op vrijstelling van de schenkbelasting verkregen als het volledige geschonken bedrag voor 1 januari 2015 aan de woning was besteed. Doordat echter bij nieuwbouw de betaling vrijwel altijd in termijnen wordt verricht, kwam betaling van sommige termijnen mogelijk te laat om nog in de verruimde vrijstelling te vallen.

Door dit nieuwe besluit van de staatssecretaris hoeven geen ‘kunstgrepen’ te worden uitgehaald, zoals het vervroegd starten met de bouw. Eerdere toezeggingen van de Minister voor Wonen op dit punt hadden onduidelijkheid gecreëerd op dit punt, omdat niet duidelijk was of in 2014 al gestart moest zijn met de bouw, of dat het enkele overdragen van grond voldoende zou zijn. NVB had hiervoor gewaarschuwd.

Het besluit van de Staatssecretaris is te raadplegen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-32842.html