Leestijd: 1 minuut

NVB initieert breed verzet tegen nieuwe Nibud-norm

8 December 2014

Heel langzaam lijkt de huizenmarkt een beetje uit het slop te komen. Zeker in de grote steden worden er meer huizen verkocht tegen hogere prijzen dan in de afgelopen jaren. Het is van het grootste belang dit zo te houden. Maar uit onverwachte hoek, doemen er nu toch weer nieuwe hinderpalen op richting een fundamenteel herstel van de woningmarkt.

Op basis van nieuwe berekeningen van het Nibud wordt het bedrag dat een huishouden maximaal mag lenen in 2015 opnieuw met enkele procenten verlaagd. Eerder al schreef NVB hierover een column in Cobouw en op de eigen website. Ook in het FD van 8 december 2014 is een column van NVB over dit dossier te vinden.

Voorts heeft de Telegraaf in haar jongstleden zaterdageditie aan de hand van twee volle pagina’s aandacht besteed aan deze ‘Nibud-kwestie’, met als titel “Nibud-norm onder vuur; massaal verzet tegen nieuwe hypotheeknormen”

Hoewel het verzet tegen de nieuwe Nibudnorm breed is, verwachten wij niet dat deze voor 2015 wordt teruggedraaid. Waar het ons nu vooral om gaat is een fundamentele discussie starten die de focus legt op de starre en achterhaalde berekeningsmethodiek van het Nibud. Doel is ook om te voorkomen dat we eind volgend jaar opnieuw met elkaar zo negatief verrast worden door een (verdere) beperking van de leennormen van huizenkopers.

NVB zal zich de komende maanden daarom gaan inzetten voor zo’n fundamenteel onderzoek.

Ter nadere informatie: vanavond (8 december 2014) zal het programa EenVandaag ook aandacht besteden aan dit onderwerp.