Leestijd: 1 minuut

Geen correcte weergave minister Dijsselbloem inzake nieuwe (Nibud-) leennormen

11 December 2014

Het kabinet weigert de strengere hypotheeknormen die op 1 januari ingaan uit te stellen. De ministers Stef Blok (Wonen) en Jeroen Dijsselbloem (Financiën) hebben dat de Tweede Kamer laten weten.

Zij leggen daarmee een oproep van de Tweede Kamercommissie van Wonen naast zich neer. Die had op initiatief van het CDA-Kamerlid Sander de Rouwe om uitstel en nadere beschouwing van de nieuwe leennormen gevraagd.

Verwarrend is dat minister Dijsselbloem in z’n toelichting op dit Kabinetsbesluit een niet correcte weergave geeft van de consequenties van de nieuwe normen voor de huizenkopers. In een radio- en televisie-interview verklaart hij abusievelijk dat de lagere leennormen alleen voor de lagere inkomens gelden. Echter ook bij de hogere inkomens zal volgend jaar bij ongewijzigd invoeren van de nieuwe leennormen sprake zijn van een (forse) achteruitgang van de maximale woonfinanciering.

Bijvoorbeeld: een alleenverdiener met een jaarinkomen van € 80.000,- leent per 1 januari 2015 ruim €42.000 maximaal minder dan in december 2014. Ofwel in procenten een ‘aderlating’ van bijna 9%!

Voor meer informatie zie onderstaande bijlage met tabellen over de maximale leenbedragen in 2015, ontleend aan berekeningen van de Vereniging Eigen Huis.

Rekenvoorbeelden