Leestijd: 2 minuten

Ronde tafelgesprek Bijzonder beheer

3 September 2015

De Tweede Kamer organiseert op 16 april 2015 een Rondetafelgesprek over het onderwerp Bijzonder Beheer door banken. U bent alleen welkom om dat bij te wonen.

Zoals bekend heeft NVB in februari een inventarisatie afgerond naar de werkwijze van de afdelingen Bijzonder Beheer bij Nederlandse banken. De resultaten en bevindingen van dit onderzoek zijn vervolgens naar buiten gebracht. Zo zijn in de eerste plaats de AFM en de NVB-banken geïnformeerd, maar ook zijn de Vaste Kamercommissies voor Financiën en voor Economische Zaken op de hoogte gebracht.

Naar aanleiding hiervan is door de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal besloten dat de brief met bijlage van NVB over de werkwijze van de afdelingen Bijzonder Beheer bij Nederlandse banken betrokken zal worden bij een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Dit rondetafelgesprek zal plaatsvinden op donderdag 16 april 2015 van 10:00 tot 13:00 uur in de Thorbeckezaal in het gebouw van de Tweede Kamer.

Een rondetafelgesprek wordt gebruikt door de leden van de Tweede Kamer om mondeling overleg te voeren met personen en organisaties. Er kan op een interactieve wijze met de Kamerleden gesproken worden. De genodigden nemen tegelijkertijd deel aan het gesprek. Dit rondetafelgesprek zal in drie blokken plaatsvinden. Per blok zitten de volgende genodigden en de leden van de commissie voor Financiën aan de vergadertafel:

Blok 1. 10.00–10.50 uur

 • Harman Korte, Autoriteit Financiële Markten (AFM)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
 • Rabobank Nederland (nog niet bevestigd)

Blok 2. 11.00 - 11.55 uur

 • Hans Biesheuvel, ONL voor Ondernemers
 • MKB Nederland (nog niet bevestigd)
 • Nico van Ruiten, LTO Glaskracht
 • Michiel Werkman, voormalig werknemer bijzonder beheer

Blok 3. 12.05-13.00 uur

 • Folkert Fennema, Follow the Money
 • Frits-Joost Beekhoven van den Boezem, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Willem Jan van Andel, advocaat/curator
 • Jan Adriaanse, Universiteit Leiden

Tussen de blokken is telkens een korte pauze van enkele minuten gepland.

Het rondetafelgesprek is een openbare vergadering waarbij pers en publiek aanwezig mogen zijn. Omdat het onderwerp onze bouwsector enorm bezig houdt en NVB deze discussie ook op de voet volgt, roepen wij u van harte op om hierbij aanwezig te zijn. Houdt u wel rekening met de aangescherpte beveiligingsmaatregelen. U kunt zich melden bij de balie bij de ingang aan Plein 2 te Den Haag. U wordt verzocht een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld uw paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Het rapport en het persbericht van NVB kunt u HIER downloaden.