Leestijd: 1 minuut

Verdubbeling aantal woningbouwvergunningen

28 September 2015

In het tweede kwartaal is voor 15.343 nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven: een verdubbeling vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2009. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De stijging is vooral te danken aan marktpartijen, zoals bouwbedrijven, projectontwikkelaars en institutionele beleggers. Ook overheden en corporaties boekten met bijna 2.600 vergunde nieuwbouwwoningen in het afgelopen kwartaal een ruime verdubbeling vergeleken met vorig jaar (1.021). Zij komen daarmee echter uit op de helft van hun portefeuille van vlak voor de economische recessie.

Ten opzichte van het dieptepunt van de crisis medio 2013 is bijna sprake van een verdrievoudiging: in het tweede kwartaal van dat jaar kwam het totale aantal vergunningen uit op 6.440. Het aantal bevindt zich echter nog niet op het niveau van de piekjaren. Zo lag het aantal vergunningen in het tweede kwartaal van 2006 op 25.536, waarvan 17.932 voor marktpartijen, 5.402 voor woningcorporaties en overheden en 2.202 voor particuliere opdrachtgevers.

De recente stijging van de omzet van bouwbedrijven en van het aantal transacties en investeringen in woningen duiden op herstel van het vertrouwen in de woningmarkt. De forse groei van de vergunningverlening past in dit beeld. In bijna alle regio’s is medio 2015 sprake van een stijging, maar de verschillen zijn groot. In Noord-Holland is de stijging het sterkst met bijna een verdrievoudiging ten opzichte van het tweede kwartaal van 2014, in Drenthe was sprake van een ruime verdubbeling (+206 procent).

Ook in Noord-Brabant (+176 procent) en Limburg (+125 procent) was sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal vergunde nieuwbouwwoningen. Zuid-Holland loopt iets achter op het gemiddelde (+86 procent). Alleen in Groningen is in het afgelopen kwartaal voor ruim de helft (-53 procent) minder woningen een bouwvergunning verleend dan in het tweede kwartaal van 2014.