Leestijd: 2 minuten

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

27 Oktober 2015

Met ingang van 1 januari 2016 krijgen tweeverdieners de mogelijkheid om meer geld te lenen voor de aankoop van een huis. Het maximale hypotheekbedrag voor eenverdieners en tweeverdieners komt hierdoor dichter bij elkaar te liggen. Over het algemeen geldt dat de hypotheeknormen volgend jaar nagenoeg gelijk blijven. Dit staat in een brief die de ministers Blok (Wonen) en Dijsselbloem (Financiën) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De jongste wijzigingen in de ministeriële regeling hypothecair krediet geven aan dat per 1 januari 2016 het tweede inkomen van tweeverdieners voor 50% mee mag tellen. Tot en met dit jaar mocht slechts 33% van het tweede inkomen meetellen. Dit is dus een belangrijk winstpunt te noemen voor de hypotheekmarkt. Jaarlijks wordt de maximale financieringsruimte in de regeling hypothecair krediet aangepast op basis van het advies van het Nibud. Met de wijzigingen van de leennormen wordt op verantwoorde wijze de leencapaciteit van consumenten bepaald, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Banken hebben de mogelijkheid om onderbouwd af te wijken van de vastgestelde hypotheeknormen (= explain hypotheek), bijvoorbeeld bij mensen die aan het begin van hun carrière staan en een inkomensperspectief hebben of bij (startende) ondernemers en zzp’ers. Hiervoor geldt dat er maatwerk mogelijk is!

Belangrijk is ook dat er op het gebied van energiezuinigheid meer mogelijk wordt qua financiering. Zo wordt het hypotheekbedrag dat eigenaren voor een ‘nul op de meter’ woning (NOM) extra kunnen lenen volgend jaar opnieuw verhoogd namelijk van €25.000 naar €27.000 euro. Tevens is na een succesvolle lobby van NVB en de andere Lenteakkoordpartners bereikt dat niet alleen woningen met een energie-index van ten hoogste 0,6 maar ook woningen met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van ten hoogste 0,6 in aanmerking komen om een bedrag van ten hoogste €9.000 buiten beschouwing te laten bij de vaststelling van de LTI (loan-to-income) van de huizenkoper. Hierbij is het toetsinkomen iets verhoogd van €32.000 naar €33.000. Dat betekent dat alle opgeleverde nieuwbouw hiervoor in aanmerking komt.

Eén en ander is dus een goede ontwikkeling, ware het niet dat de terugval in de leennormen per 2015 hiermee nog niet gerepareerd is. Vooral voor de lage inkomens (en dan m.n. eenverdieners) zijn de leennormen verder aangescherpt. Het zal in het lagere segment (o.a. starters) moeilijker worden om de hypotheek rond te krijgen.

Bijgaand treft u de kamerbrief met de Leennormen 2016 en de nieuwe Ministeriële Regeling Hypothecair Krediet.